Slik søker du - tips og triks

Søknadstips med Thomas Schibbye i Glasspaper People

Det finnes knapt noen bedre start på karrieren enn MSU!

Glasspaper er Norge største IT-kursleverandør. 5 av de siste 6 årene har Glasspaper blitt kåret til årets Microsoft kurspartner i Norge. Glasspaper er også et av markedets raskest voksende rekrutterings- og utleiebyråer innen områdene IT og økonomi. Glasspaper er godt representert innen områder som .NET, SharePoint, datarom / infrastruktur, CRM, ERP og Business Intelligence. Glasspaper samarbeider tett med Microsoft for å tilføre nye attraktive talenter til det norske markedet. . Alle søknader til Microsoft University vil først gå til Glasspaper, som har ansvaret for å intervjue aktuelle søkere og velge ut hvilke søkere som vil anbefales videre til Microsoft sine partnere. Du kan lese mer om Glasspaper her .

Hvordan anser Glasspaper jobbmuligheter for nyutdannede i IT-bransjen?

Vi opplever en solid etterspørsel etter nyutdannede studenter, men karakterer, personlighet, verv, jobberfaring og fordypning påvirker hvilke jobber nyutdannede kan velge mellom.

Hva betyr mest av disse?

Alle de nevnte faktorene teller, men interessen faller ofte av når man ser svake karakterer.

Hvordan påvirker karakterer lønnen til nyutdannede?

Vi ser klart at nyutdannede med et snitt på A eller B ligger godt over studenter som går ut med C eller D i snitt. Så det er klart at karakterer påvirker lønnen og hvilke muligheter studenten kan velge etter endt utdannelse.

Hvordan tror dere IT-jobbmarkedet vil utvikle seg fremover?

Det skrives mye om at Norge ikke vil oppleve like gode tider fremover som vi nå har hatt en lang stund. Likevel er de fleste enige om at det fortsatt vil være stor etterspørsel etter IT-personell i årene fremover. Og som alltid vil det være viktig for arbeidstakerne å holde seg oppdatert på ny teknologi. Et viktig råd er å lære mye av den teknologien som mange bedrifter etterspør, eksempelvis Microsofts portefølje. Det "farligste" for karrieren er å kun bli god på ett enkelt selskaps egenutviklede systemer. Når man da senere skal skifte beite vil det åpenbart være mye vanskeligere å finne jobb, hvis kunnskapen man sitter på dreier seg om ens forrige arbeidsgivers spesifikke systemer. Microsoft-eksperten vil derimot i større grad oppleve det som lettere å få ny jobb, samt vedkommende vil ha langt flere jobber å velge blandt.

Hvilken kompetanse etterspørres mest fra Glasspaper sine kunder?

Vi opplever at spesielt systemutvilklere innen .net og SharePoint er attraktive. I tillegg så er IT-konsulenter med spisskompetanse innen Microsofts dataromportefølje som eksempelvis System Center, Windows 2012 og Hyper-V meget populære.

Hvor attraktive er Microsoft sine partnere kontra andre bedrifters partnere?

For et helt nøyaktig svar bør dere nok spørre Universum eller andre organisasjoner som jobber med dette. Vår erfaring er at bedriftene vi representerer er meget attraktive arbiedsgivere som er flinke til å ta vare på nyutdannede og gir dem spennende utfordringer og en variert arbeidsdag.

Hvordan anser Glasspaper muligheten for å få jobb gjennom å søke på Microsoft University versus via andre annonser?

Det finnes knapt noen bedre start på karrieren enn MSU, og ingen andre søknader gir flere jobbmuligheter. De vi har rekruttert til Microsoft University har ofte blitt stjerner i sine bedrifter og blitt svært dyktige konsulenter. Det virker også som trivselen blandt MSU-studenter er veldig høy.

Utover dette, hva er unikt med Microsoft University?

Først, ved å sende en jobbsøknad så vil søkeren bli vurdert av mange potensielle, attraktive arbeidsgivere. Videre er Microsoft University et opplæringsprogramm over 5 - 6 uker spesielt rettet mot nyutdannede, og dette programmet gir markedets beste start på karrieren som konsulent innen Microsoft sine teknologier.

Og hele opplæringen er betalt. Søkerne lærer om teknologi ingen andre nyutdannede kjenner godt. Som nyutdannet finnes det få tilbud som kan måle seg med en karrierestart hos Microsoft Universty.

Og dette sier du ikke bare fordi dere er rekrutteringspartneren deres?

Vår konklusjon er basert på vår ekspertise som Norges største IT-kursleverandør og rekrutterings- og vikarbyrå spesialisert på IT bransjen. Vi ser markedstrender før noen andre, hvilke teknologier markedet etterspør, hvem som enklest får jobb, hva selskapene legger vekt på når de skal bemanne, og så videre. Vi prater med svært mange jobbsøkere og arbeidsgivere hver eneste uke over hele Norge. Og vi kan med hånden på hjertet si at tidligere Microsoft University-deltakere er svært attraktive i arbeidsmarkedet. Når de hendvender seg til Glasspaper People for ny jobb har vi alltid funnet et nytt, naturlig sted videre i karrieren deres. Kanskje søker en tidligere MSU-deltaker å flytte fra Oslo til Bergen, og ønsker at Glasspaper skal bistå ham eller henne med å finne ny jobb. Dette løser vi forholdvis lett gjennom vårt kundenettverk og med vår bransjeinnsikt.

Hvordan søker studentene MSU?

Det enkleste er å gå inn på www.microsoft.no/university eller www.finn.no og søke på Microsoft University der. Da vil studentene finne flere ulike annonnser fra Glasspaper. Der kan studentene søke på den stillingen som best matcher deres ønsker og bakrunn.

Har du noen gode tips til de der ut som vurderer å søke? Hva burde en søker gjøre for å skille seg ut?

Fremhev din motivasjon for nettopp denne søknaden, gjør kort rede for karaktersnitt, interesser, verv og jobberfaring, og beskriv kort og godt hvordan du er som person. En søknad skal være lettleselig, passelig kortfattet og presis. Husk å legg ved relevante dokumenter som attester, vitnemål og andre relevante dokumenter og unngå for all del stavefeil! Dersom du ikke har opprettet en Linkedin profil, vil jeg på det sterkeste anbefale alle å gjøre det. Det viser seg at partnere bruker Linkedin aktivt når evaluerer MSU kandidatene.

Hvordan foregår rekrutteringsprosessen?

Alle søknader vil først og fremst få til Glasspaper People. Vi vil gjennomgå alle CV'er, papirer og søknader. De som ikke har lagt ved karakterutskrift/vitnemål vil få beskjed om å sende dette før de blir vurdert videre. Uaktuelle søkere vil få direkte avslag, mens søkere som tilfredsstiller kravene til minst én av partnerene vil bli kalt inn til intervju av oss. Glasspaper vil deretter kartlegge søkerens motivasjon, personlighet, ønsker, karakterer, verv og erfaringer. Dersom Glasspaper mener at søkeren tilfredstiller kravene til partnerene, vil vi profilere kandidaten ovenfor partnerne som har meldt sin interesse for fagområdet eller fagområdene søkeren ønsker å bli vurdert innen.

Utdyp gjerne det siste der, Schibbye?

Dersom søkeren for eksempel har bakrunn som utvikler, så kan de melde sin interesse for flere linjer.Eksempel på dette utviklerlinjen, CRM og SharePoint. Partnerne har ulike behov, og noen ser kun etter kandidater som er interessert i SharePoint, mens andre ser etter utviklere eller CRM-konsulenter. Med andre ord, en student som ønsker å bli vurdert innen flere fagområder vil maksimere sjansen for å bli sett av flere partnere, og dermed maksimere sjansen for å få en jobb hos én av disse.

Flere tips til sultne MSU-søkere?

- Søk tidlig! Da vil du ha muligheten til å bli valgt før alle andre har søkt, da MSU har løpende opptak. Dermed kan du trekke det lengste strådet selv om det er andre søkere med bedre karakterer enn deg. Og til slutt: Vær åpen for mer enn én linje om du er åpen av sinn. Da maksimerer du sjansen for å få deg jobb gjennom MSU.