Opplæring/Spesialiseringer

Les om våre MSU-spesialiseringer, hva våre tekniske strategister forteller og finn ut hvilken spesialisering som passer best for deg.

Microsoft University opplæring

All opplæring under Microsoft University blir levert av Microsofts Learning partnere, som leverer kompetanse til markedet på vegne av Microsoft. Microsofts offisielle kurs blir levert av en Microsoft Certified trainer som har både pedagogisk og relevant Microsoft kompetanse. Kvaliteten på kursene som blir levert av en Learning partner blir monitorert av Microsoft. Valg av Learning partner og instruktør er basert på tidligere kursevalueringer. På denne måten sørger Microsoft for kvalitet i kursleveransen og du som en kursdeltaker kan du føle deg trygg på at du får den beste opplæringen i markedet.

ERP NAV

ERP - Microsoft Dynamics NAV

Forretningssystemer (ERP) er kjernesystemet til enhver bedrift og er ofte premissgiver for øvrige systemer. Hvis du derfor kan tenke deg å arbeide med prosesser og løsninger som virkelig påvirker hvordan bedriften arbeider, er dette spesialiseringen for deg. Forretningssystemer spenner fra løsninger for Produksjon, Logistikk, Innkjøp til Økonomi og Salg. Du kan senere spesialisere deg innenfor et eller flere områder eller ha en mer generell fokus. En vesentlig del av et vellykket ERP-prosjekt dreier seg om god forretningsforståelse. Kunnskap om kundens bransje, utfordringer og konkurranseklima er egenskaper som er nødvendige for å lykkes, og fagkonsulenter innenfor ulike bransjer er sterkt etterspurt. Du styrer prosjektet og leder utviklingen i tett kontakt med kunden.

Lær mer
Cloud OS

Cloud OS – Infrastructure

Cloud OS - Infrastruktur Databehandling er inne i en ny tid med store endringer. Det finnes flere apper, flere ulike enheter og mer data en noen gang før, og alt påvirkes av økningen innen skydatabehandling og bruk av skytjenester. Hvordan kan IT-avdelingen levere økt effektivitet og fleksibilitet, og levere nye former for verdi, nå som disse teknologiene spiller en stadig større rolle i forretningslivet? Microsofts svar er Cloud OS, som utnytter teknologi som bl.a. Microsoft Azure, System Center, Identitetshåndtering og ulike serverteknologier. Cloud OS kan redusere kostnadene og kompleksiteten ved å drive datasentre som utnytter skytjenester, trekke mer effektiv innsikt fra økt volum av data, støtte ansatte uansett hvor de arbeider på tvers av alle enheter, skape nye forretningsløsninger og transformere/migrere eksisterende løsninger ut i skyen.

Microsoft ERP-AX

ERP - Microsoft Dynamics AX

Forretningssystemer (ERP) er kjernesystemet til enhver bedrift og er ofte premissgiver for øvrige systemer. Hvis du derfor kan tenke deg å arbeide med prosesser og løsninger som virkelig påvirker hvordan bedriften arbeider, er dette spesialiseringen for deg. Forretningssystemer spenner fra løsninger for Produksjon, Logistikk, Innkjøp til Økonomi og Salg, men også spesial-løsninger for Detaljhandel eller Tjenesteytende næring. Du kan senere spesialisere deg innenfor et eller flere områder eller ha en mer generell fokus. En vesentlig del av et vellykket ERP-prosjekt dreier seg om god forretningsforståelse. Kunnskap om kundens bransje, utfordringer og konkurranseklima er egenskaper som er nødvendige for å lykkes, og fagkonsulenter innenfor ulike bransjer er sterkt etterspurt. Du styrer prosjektet og leder utviklingen i tett kontakt med kunden.

Lær mer
Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM

Fagområdet CRM handler om å kjenne sine kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser bedre. CRM-systemer er verktøy som hjelper bedrifter med å håndtere disse forbindelsene på en mer strukturert og oversiktlig måte. Slik kan man bedre forstå behovene deres og bygge gode, langsiktige relasjoner. Man deler kundeinformasjonen med alle ansatte og får enkelt oversikt over møter, e-poster, aktiviteter, dokumenter, kampanjer, servicehenvendelser og salg som gjelder kunden eller leverandøren du jobber med. Microsoft Dynamics CRM er unikt fordi det er helt integrert med Microsoft Outlook. Dette gjør at man arbeider med salg, service og markedsføring fra et kjent miljø, slik at det er enklere å få med seg brukerne og øke produktiviteten. Microsoft Dynamics CRM er et av markedets mest fleksible CRM-systemer, bygget på kjent Microsoft-teknologi.

Lær mer
Microsoft Sharepoint

SharePoint

Med de nye kravene til lagring av informasjon og produktivitet hos de ansatte er ikke filserver og tradisjonell IT-infrastruktur god nok. Microsoft møter disse nye behovene med SharePoint-plattformen, som blant annet omfatter dokumenthåndtering, trippelnettpublisering (intranett, ekstranett, internett), arbeidsflyt, enterprisesøk og integrasjon mot fagsystemer. SharePoint er også Microsofts steg inn i semantisk web. Utviklere, konsulenter og arkitekter med SharePoint-sertifiseringer er blant de aller mest attraktive på arbeidsmarkedet og de jobber med de mest utfordrende prosjektene.

Lær mer
Microsoft BI

Business Intelligence

Business Intelligence, også kalt virksomhetsstyring eller beslutningsstøtte, er et uttrykk som blir brukt om alt fra store datavarehus, rapportering, analyse, til balanced scorecard og dashboard. Med Microsofts BI løsning kan du lage alt dette.Tradisjonelle BI systemer har historisk blitt brukt av økonomiavdelingen, utviklet hos IT og krevd spesialkompetanse på begge områder. Microsoft med sine brukervennlige verktøy ønsker å gi alle rollene i et firma mulighet til å ta gode beslutninger basert på informasjon de får i miljøene de sitter til vanlig med verktøy de kjenner godt. I tillegg gir Microsofts BI løsning IT avdelingen kontroll over bruker utviklete rapporter og analyser.

Lær mer
Microsoft .NET

.Net (Utvikling)

NET er en utviklingsplattform utviklet av Microsoft, som gjør det enklere og raskere å lage moderne og avanserte applikasjoner. Dette kan være web, multimedia, og bedriftsløsninger med tjenesteorientert arkitektur. Teknologien har fått en fantastisk mottakelse siden den ble lansert i 2001, både i næringslivet og i det offentlige, og 60 % av alle nye prosjekter benytter .NET.

Lær mer