Vanlige spørsmål
Hvis du tror at du har kjøpt mer enn ett eksemplar av piratprogramvare, kan du se nettstedet for ekte programvare for mer informasjon om ekte Windows og ekte Office-programvare.
Innsendt programvare returneres ikke.
Hvis du har et volumlisensieringsprodukt, kan du gå til http://www.microsoft.com/en-us/piracy/knowthefacts/default.aspx
Vi er klar over at det av og til kan være vanskelig å avgjøre om programvaren er ekte, og derfor anbefaler vi deg å gå til Microsofts nettsted How to Tell for å få mer informasjon. Der finner du mer informasjon om ekte Microsoft-programvare og om hvordan du kan avgjøre om programvaren er ekte.
Gå til http://support.microsoft.com/contactus hvis du har flere spørsmål.

Del denne siden