For mer informasjon rutes du til en engelsk side.

Følg: Twitter Microsofts volumlisensieringsblogg

Finn informasjon om lisensieringsprogrammer for din organisasjonsstørrelse og -type

Små
bedrifter

Store og mellomstore bedrifter

Trenger færre enn 5 lisenser

Bransjespesifikke lisensieringsløsninger

  • Flexible IT with Office 365 and the Enterprise Agreement (1:30)

  • Server and Cloud Enrollment (1:03)

  • The Power of the Enterprise Agreement (1:00)

  • Ny Windows-opplæring for kunder

  • Enterprise Licensing Agreement gir store besparelser for det amerikanske forsvarsdepartementet

  • Map toolkit 8.0 er nå tilgjengelig for nedlasting