Vanlige spørsmål

Etter gjennomføringen av salget av Nokias virksomhet for enheter og tjenester til Microsoft, tar det nye finske selskapet Microsoft Mobile Oy ansvaret for personopplysningene til virksomhetens kunder. Nokias kundeinformasjon som ikke omhandler Enheter & Tjenester- forblir i Nokia. For noen tjenester – det vil si Nokia-konto, Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score – vil Nokia og Microsoft Mobile dele ansvaret for kundeinformasjonen. Spørsmålene og svarene nedenfor gir deg mer informasjon om hva som skjer etter salget.

1. Spørsmål: Etter at Microsoft har kjøpt Nokias Enheter & Tjeneste-virksomhet, hva vil endres i forhold til hvordan mine personopplysninger innhentes og behandles?

Svar:
Etter at Microsoft har kjøpt Nokias Enheter & Tjeneste-virksomhet vil personopplysninger som har med enheter og tjenester som dekkes av den virksomheten bli innhentet og behandlet av det nye finske selskapet Microsoft Mobile Oy.

Fortsett fra nytt eierskap vil det ikke skje større endringer i forhold til hvordan dine personopplysninger innhentes og behandles. Microsoft Mobile opprettholder Nokias personvernserklæring med noen mindre endringer for å reflektere Microsoft Mobiles eierskap. Microsoft Mobile vil innhente og bruke de samme type personopplysninger. Oppkjøpet vil ikke endre hensikten til at dataene blir behandlet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke enheter og tjenester som Microsoft kjøper opp, kan du lese her.

2. Spørsmål: Hvilke spesifikke forskjeller er det mellom Microsoft Mobiles personvernserklæring og Nokias tidligere personvernserklæring?

Svar:
Som forklart ovenfor vil personvernserklæringen etter oppkjøpet av Enheter & Tjeneste-virksomheten hovedsaklig være den samme, bortsett fra at Microsoft Mobile vil være ansvarlig for alle personopplysninger som innhentes under personvernsreglene for den virksomheten.

I tillegg har Microsoft og Nokia laget noen nye dokumentasjoner av personvernet som del av salget, slik at det skal bli lettere for deg å forstå hva som vil skje. Mer spesifikt har Microsoft og Nokia utviklet et nytt personvernstillegg som forklarer hvordan Nokia-kontoen vil brukes til å få tilgang til både Microsoft Mobiles og Nokias tjenester. Vi har også oppdatert personvernstillegget for Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score for å kunne gi lignende tilleggsinformasjon. Disse oppdaterte dokumentene er tilgjengelige her.

Vi har også oppdatert personvernserklæringen for å gjøre det helt klart at Microsoft følger rammeverkene U.S.-EU Safe Harbor og U.S.-Swiss Safe Harbor som det er fastslått av USAs handelsdepartement angående innhenting, bruk og oppbevaring av data fra EU og Sveits.

3. Spørsmål: Vil Nokia beholde noen av mine personopplysninger fra sine Enheter eller Tjenester etter salget?

Svar:
Etter salget vil tjenester som ikke ligger under Enheter & Tjeneste-virksomheten fortsatt tilhøre Nokia, og Nokia vil fortsatt være ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som ligger under de tjenestene. Som forklart nedenfor deler Nokia ansvaret for personopplysninger med Microsoft Mobile for Nokia-konto, Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score. Utover det, tar Microsoft Mobile ansvaret for personopplysninger som ligger under Enheter & Tjenester-virksomheten.

4. Spørsmål: Hvis jeg forstår det riktig så gjelder Microsoft Mobiles personvernserklæring bare for visse tjenester. Hvordan skal jeg vite hvilken personvernserklæring som gjelder for hvilke tjenester etter salget?

Svar:
Microsofts kjøp av Nokias Enheter Tjenester-virksomhet omfatter alle Lumia-, Asha- og S40-, S30-, Symbian- og MeeGo-baserte enheter, i tillegg til forskjellige tidligere Nokia-applikasjoner og -tjenester som er forbundet med disse enhetene. Alle personopplysninger som innhentes i forbindelse med den overførte virksomheten er underlagt Microsoft Mobiles personvernserklæring. Du kan lese denne erklæringen her.

Det er viktig å merke seg at Microsoft ikke kjøper alle Nokias applikasjoner og tjenester. Nokia vil fortsatt være ansvarlige for alle personopplysninger som innhentes og brukes i forbindelse med Nokia applikasjoner og -tjenester som fortsatt vil eies av Nokias, som for eksempel Nokias HERE-kartapplikasjoner.
Dokumentet her forklarer i større detalj hvilke selskap som leverer hvilke tjenester og programmer etter salget.

5. Spørsmål: Jeg forstår det slik at både Nokia Corporation og Microsoft Mobile Oy deler ansvaret for personopplysninger for Nokia-konto, Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score etter salget. Hva betyr dette i praksis?

Svar:
Nokia Corporation og Microsoft Mobile Oy deler ansvaret for data fra Nokia-konto, Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score. Dette betyr at etter salget er begge selskapene ansvarlige for disse dataene, og begge vil gi deg svar hvis du har spørsmål om personvern.
I praksis:

  • Du kan fortsette å bruke Nokias-tjenester (m.a.o. de tjenestene som Microsoft ikke har kjøp av Nokia og som Nokia vil fortsette å drive) fra Nokia-kontoen din.
  • Du får også tilgang til tjenestene som leveres av Microsoft Mobile (m.a.o. de tjenestene som Microsoft har kjøpt av Nokia) fra Nokia-kontoen din.
  • Hvis du vil oppdatere profilen – for eksempel e-postadressen eller telefonnummeret eller du vil avslutte abonnement på nyhetsbrev og kampanjer – kan du fortsatt gjøre det gjennom profil-verktøyet du har på Nokia-kontoen din (som du finner her).
  • Hvis du vil ta i bruk personvernsrettighetene dine på Nokia-kontoen, kan du enten ta kontakt med Microsoft Mobile eller Nokia, du bestemmer selv hvem du vil kontakte. Uansett vil forespørselen din behandles både av Microsoft Mobile og Nokia, og vi vil handle i henhold til personvernsreglene som gjelder for Nokia-kontoen.
  • Innhenting av data gjennom Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score vil fungere både på Nokias og Microsoft Mobiles produkter og tjenester. Nokia vil bruke informasjonen som innhentes fra Nokia-tjenester og Microsoft Mobile vil bruke informasjon som innhentes fra Microsoft Mobile-tjenester. Hvis du velger å deaktivere Nokias forbedringsprogram på enheten eller i programmet, vil Nokias forbedringsprogram slutte å sende brukerdata både til Nokia og Microsoft Mobile.

Som en del av salget har Microsoft og Nokia utviklet et nytt personvernstillegg som forklarer hvordan Nokia-kontoen vil bli brukt til å få tilgang til både Microsoft Mobiles og Nokias tjenester, og vi har også utvidet personvernstillegget for Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score slik at du får den samme informasjonen for disse. Dette materiellet finner du her.

6. Spørsmål: På enheten og/eller i brukergrensesnittet på programmet og/eller på esken ser jeg fremdeles ordet "Nokia". Har jeg etter salget kontakt med Nokia eller har jeg kontakt med Microsoft? Hvem mottar mine data fra den aktuelle enheten?

Svar:
Microsoft kjøper Nokias Enheter Tjeneste-virksomhet, inkludert alle Lumia- og Asha- og S40-, S30-, Symbian- og MeeGo-baserte enheter, i tillegg til visse tidligere Nokia-applikasjoner og -tjenester som er forbundet med disse enhetene. Når kjøpet er fullført vil det ta litt tid å oppdatere all teksten på enheter, tjenester, apps og emballasje som tidligere tilhørte Nokia. Vi jobber aktivt med disse oppdateringene. Likevel bør du være klar over at når kjøpet er fullført, inkludert denne overgangsperioden, styres disse enhetene, tjenestene og applikasjonene av Microsoft Mobiles personvernserklæring som du finner her.

Likevel fortsetter Nokias applikasjoner og tjenester (m.a.o. applikasjonene og tjenestene som Microsoft ikke kjøper av Nokia) å leveres av Nokia, og disse er underlagt Nokias personvernserklæring som du finner: her.

Dokumentet her forklarer i større detalj hvilke selskap som leverer hvilke tjenester og programmer etter salget. Du får også mer informasjon på www.nokia.com/privacy.

7. Spørsmål: Jeg forstår det slik at det er et nytt personvernstillegg for Nokia-konto. Hva inneholder dette tillegget og hvorfor skapte dere det?

Svar:
Etter salget kan Nokia-kontoen brukes til å få tilgang til både Microsoft Mobiles og Nokias tjenester. Vi laget et nytt personvernstillegg for å kunne forklare dette forholdet bedre.
Det nye personvernstillegget som gjelder for Nokia-kontoen finner du her

8. Spørsmål: Jeg forstår det slik at dere har oppdatert personvernstillegget for Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score. Hva er nytt?

Svar:
Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score har blitt brukt til å innhente informasjon som omhandler produktforbedring på tvers av mange av Nokias produkter og tjenester. På grunn av salget vil Nokias forbedringsprogram og Net Promoter Score innehente samme type informasjon for både Microsoft Mobiles og Nokias produkter og tjenester. Vi har på samme måte oppdatert det eksisterende personvernstillegget for Nokias forbedringsprogram, og vi har også lagt til en forklaring av Net Promoter Score i tillegget for bedre å kunne forklare dette forholdet.

9. Spørsmål: Betyr salget av Enheter & Tjeneste-virksomheten at mine data nå vil overføres til andre land? Vil Microsoft Mobile etter salget overføre personopplysninger til USA?

Svar:
Det er ingen endringer i forhold til hvor dine data kan overføres. Nokias personvernserklæring har allerede informert brukerne om at Nokias produkter og tjenester kan leveres ved hjelp av ressurser og servere som finnes i forskjellige land rundt omkring i verden, inkludert land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), som for eksempel USA. Visse data kan lagres eller hentes fra steder utenfor Europa, men dette er ikke nytt. På samme måte som Nokia Inc., er Microsoft Corporation og deres underselskaper i USA sertifisert under rammeverket U.S.-EU Safe Harbor for innhenting, bruk og data fra EØS. Dine personopplysninger vil fortsatt være beskyttet av gode sikkerhetstiltak, uansett hvor de befinner seg.

10. Spørsmål: Hvis jeg vil ha tilgang til personopplysningene mine, eller vil at de skal rettes opp eller slettes etter salget, hvordan kan jeg gjøre det?

Svar:
Hvis du vil bruke personvernsrettighetene dine, kan du enten ta kontakt med:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
FIN- 00045 Nokia Group
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
P.O. Box 226
FIN- 00045 Nokia Group
Finland

11. Spørsmål: Jeg vil at Nokia-kontoen min skal slettes. Hvordan gjør jeg dette?

Svar:
Du kan avslutte Nokia-kontoen din ved hjelp av funksjonen "avslutt kontoen din" som du finner her.

12. Spørsmål: Må jeg oppdatere applikasjonene eller programvaren i enheten på grunn av disse endringene?

Svar:
Nei. Du vil ikke oppleve at applikasjonene eller enheten oppfører seg noe annerledes etter salget.

13. Spørsmål: Jeg har både en Microsoft-konto og en Nokia-konto. Vil Microsoft slå sammen personopplysningene mine på tvers av de to kontoene?

Svar:
Nei, Microsoft-kontoen og Nokia-kontoen vil forbli adskilt og de tilbys av forskjellige Microsoft-enheter.

14. Spørsmål: Vil Microsoft dele mine data med politimyndigheter som ellers ikke ville mottatt mine data fra Nokia?

Svar:
Microsoft handler i samsvar med gjeldende lovverk for databeskyttelse og andre lover, på samme måte som Nokia var underlagt lovene for databehandling i de aktuelle jurisdiksjoner. På samme måte som Nokias personvernserklæring gjaldt for enhets- og tjenestevirksomheten, kan Microsoft etter salget være lovforpliktet til å videreformidle personopplysninger til visse myndigheter eller andre tredjeparter, som for eksempel politimyndighetene i de landene hvor vi eller tredjeparter som jobber på våre vegne arbeider.

15. Spørsmål: Hvem tar jeg kontakt med hvis jeg har spørsmål?

Svar:
Du kan sende alle spørsmål du måtte ha om personvern ved Microsoft/Nokia-oppkjøpet til

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
FIN- 00045 Nokia Group
Finland
Nokia Corporation
c/o Privacy
P.O. Box 226
FIN- 00045 Nokia Group
Finland

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Gi tilbakemelding om nettstedet vårt når du er ferdig

Svar på en kort undersøkelse om din opplevelse på våre nettsider. Når du er ferdig med å lese, åpnes en spørreundersøkelse du kan besvare.

Klikk på knappen nedenfor når du er ferdig å bla

Tusen takk!

En spørreundersøkelse åpnes når du forlater nettstedet.

Tilbake til toppen