Personvernserklæring

Februar 2015

Vi bryr oss om ditt personvern

Microsoft, inkludert dets datterselskaper, arbeider for å respektere personvernet ditt og opptre i samsvar med gjeldende lover om databeskyttelse og personvern. Denne personvernserklæringen ("Erklæringen") beskriver hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger når Microsoft er dataansvarlig.

Vi vil gi deg ytterligere personvernsinformasjon som gjelder spesielt for et produkt eller tjeneste i Tilleggene i denne Erklæringen og eventuelle andre varsler du kan se når du bruker våre produkter eller tjenester. Hvis det er forskjeller mellom slike varslinger og denne Erklæringen, er det varslingene som først og fremst gjelder. Videre kan du finne informasjon om Windows Phone-operativsystemet her. Vær klar over at ikke alle funksjoner finnes på alle enheter (for eksempel er noen funksjoner ikke tilgjengelige på telefoner med begrenset minne eller på telefoner uten personsvarertjeneste eller mobildata), i alle nettverk eller i alle regioner.

Programvaren på enheten din kan innhente dine opplysninger. Våre produkter eller tjenester kan inneholde koblinger til nettstedene og tjenestene til andre selskaper som har egne personvernregler. Microsoft er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til andre, og vi anbefaler at du leser deres personvernserklæringer.

Hvis du ikke er enig i denne Erklæringen, må du ikke bruke våre produkter eller tjenester eller oppgi dine personopplysninger til Microsoft.

Hvilken informasjon innhenter vi?

Vi innhenter dine personlige data og annen informasjon når du kjøper noe, bruker eller registrerer deg for våre produkter eller tjenester, deltar i kampanjer eller forskning eller på annen måte samhandler med oss. Dette omfatter følgende kategorier:

 • Produkt- og tjenesteaktiveringer Microsofts produkter og tjenester kan kreve elektronisk aktivering hvor enheten og applikasjonstypen, i tillegg til unike identifikatorer for enheten, program, nettverk og abonnement sendes til Microsoft. Avhengig av enhetsmodellen og innstillingene, kan også enhetens plassering innsamles første gang den startes.
 • Bruk av produkter og tjenester Når du bruker våre tjenester på Internett, registrerer webserverne våre automatisk besøkene dine. Denne registreringen omfatter vanligvis IP-adresse, tidspunkter, nettsteder man kommer fra, hvilke sider som besøkes, hvilke koblinger og funksjoner som brukes, hvilket innhold som vises eller forespørres, nettleser- eller applikasjonstype, språk og annen, lignende informasjon. Les også våre Regler for informasjonskapsler
  Våre applikasjoner kan ta periodisk kontakt med serverne våre, for å for eksempel sjekke etter oppdateringer eller for å sende oss informasjon om hvordan tjenester brukes. I tillegg kan vi be deg om frivillig å delta i programmer for å forbedre produkter og tjenester eller forskningsprogrammer hvor detaljert informasjon innhentes. Se Tilleggene i denne Erklæringen hvis du vil ha mer informasjon.
 • Informasjonen du gir oss Når du oppretter en konto, kjøpe noe, ber om tjenester, deltar i forskning, kampanjer eller på annen måte er i kontakt med oss, kan vi be om informasjon som for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, gateadresse, brukernavn og passord, tilbakemeldinger, informasjon om enhetene dine, alder, kjønn, språk, bankkontonummer, kredittkortopplysninger og annen finansiell informasjon.

Vi vedlikeholder også registre over hva du har samtykket i, hva du foretrekker og innstillinger for blant annet plasseringsdata, markedsføring og deling av personopplysninger.

 • Dine transaksjoner med oss Vi vedlikeholder registre over dine kjøp, nedlastinger, innhold du har levert til oss, dine forespørsler, avtaler mellom deg og Microsoft, produkter og tjenester som er levert til deg, informasjon om betaling og levering, dine kontakter og annen kommunikasjon og samhandling du har hatt med oss. Vi kan, i samsvar med gjeldende lovverk, ta opp kommunikasjon du har med kundeservice og andre, lignende kontaktpunkter.
 • Posisjonering og plasseringsdata Plasseringsbaserte tjenester finner plasseringen ved hjelp av satellitt, mobil, Wi-Fi eller andre nettverksbaserte plasseringsmetoder. Disse teknologiene kan føre til at dine plasseringsdata og unike identifikatorer for enheten, mobil, Wi-Fi eller andre nettverk utveksles med Microsoft. Våre produkter fungerer på flere enhetsplattformer, applikasjoner og tjenester som kan innhente dine plasseringsdata. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg personlig uten ditt samtykke.

Når du bruker våre plasseringsbaserte tjenester og funksjoner, for eksempel plasseringsbasert søk, navigering og veihjelp, eller hvis du ber om kartdata, sendes dine plasseringsdata til Microsoft slik at vi kan levere riktig innhold til deg. Dette innholdet kan også omfatter plasseringsbasert reklame.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Microsoft kan behandle dine personopplysninger for følgende formål. Én eller flere formål kan gjøre seg gjeldende samtidig.

 • Levere produkter og tjenester Vi kan bruke dine personopplysninger for å kunne levere våre produkter og tjenester til deg, til å behandle forespørsler eller på annen måte overholde kontrakten mellom deg og Microsoft, for å sørge for funksjonaliteten og sikkerheten til våre produkter og tjenester, til å identifisere deg, i tillegg til at vi vil hindre og undersøke svindel eller annen misbruk.
 • Kontoer Noen tjenester kan kreve en konto for at du skal kunne administrere innholdet og innstillingene dine.
 • Utvikling og administrasjon av produkter og tjenester Vi kan bruke dine personopplysninger til å utvikle og administrere våre produkter, tjenester, kundeservice, salg og markedsføring. Vi kan sammenstille personopplysninger som innhentes når du bruker et spesielt Microsoft-produkt og/eller -tjeneste med personopplysninger som er samlet inn av andre Microsoft-produkter og -tjenester, hvis ikke disse personopplysningene ble innhentet for andre formål.
 • Kommunikasjon med deg Vi kan bruke dine personopplysninger til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om at våre tjenester er endret eller for å sende deg kritisk informasjon og andre varsler om våre produkter og/eller tjenester og for å ta kontakt med deg i forbindelse med kundestøttespørsmål.
 • Markedsføring, reklame og anbefalinger Vi kan kontakte deg for å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer vil tilbyr og for å gjennomføre markedsundersøkelser når vi har din tillatelse eller på annen måte har lov til dette. Vi kan bruke dine personopplysninger til å gi et personlig tilpasset tilbud og for å gi deg mer relevante tjenester, for eksempel for å gi anbefalinger og vise tilpasset innhold og markedsføring i våre tjenester. Dette kan omfatte visning av innhold fra Microsoft eller tredjeparter.

Deler vi personopplysninger?

Vi vil ikke selge, låne bort, leie bort eller på annen måte avdekke dine personopplysninger til tredjeparter hvis det ikke er beskrevet nedenfor.

 • Ditt samtykke og sosiale delingstjenester Vi kan dele dine personopplysninger hvis vi har mottatt samtykke fra deg at vi kan gjøre dette. Noen av tjenestene våre deg mulighet til å dele dine personlige opplysninger med andre brukere av tjenesten eller med andre tjenester og deres brukere. Du bør tenke deg godt om før du gir fra deg personopplysninger eller annen informasjon som kan bli tilgjengelig for andre brukere.
 • Microsoft-selskaper og godkjente tredjeparter Vi kan dele dine personopplysninger med andre Microsoft-selskaper eller godkjente tredjeparter som behandler personopplysninger å vegne av Microsoft for de formål som er beskrevet i denne Erklæringen. Dette kan omfatte fakturering gjennom mobiloperatøren eller andre, levering av dine kjøp, levering av tjenester, inkludert kundeservice, administrering og analysering av forbruksdata, kredittsjekker, gjennomføring av forskning og administrasjon av markedsføring eller andre kampanjer. Når du kjøper et Microsoft-produkt fra oss gjennom en mobiloperatør, kan det hende vi må utveksle informasjon med mobiloperatøren for å kunne levere en slik tjeneste til deg.

Vi kan utføre felles markedsføring og annen kommunikasjon med våre partnere, som for eksempel mobiloperatøren din. For å unngå dobbel eller unødvendig kommunikasjon og for å skreddersy meldinger til deg, kan det hende vi må sammenstille informasjon som Microsoft har innsamlet med informasjon som partneren har innsamlet på de stedene hvor loven tillater det.

Disse autoriserte tredjepartene har ikke lov til å bruke dine personlige data til andre hensikter. Vi krever at de handler i samsvar med denne Personvernserklæringen, og at de bruker passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data.

Obligatorisk videreformidling vi kan aksessere, åpenbare eller sikre dine personopplysninger, inkludert ditt private innhold (som for eksempel innholdet i dine e-poster, annen privat kommunikasjon eller filer i private mapper) når vi i god tro mener at det er nødvendig å gjøre det for å:
(1) handle i samsvar med gjeldende lovverk eller for å svare på en gyldig rettslig prosess fra kompetente myndigheter, herunder fra politi eller andre myndighetsinstanser;
(2) beskytte våre kunder, for eksempel for å hindre søppelpost eller forsøk på å svindle brukere av tjenestene eller for å hindre tap av liv eller alvorlig skade for noen;
(3) drive og vedlikeholde sikkerheten til våre tjenester, herunder å forhindre eller stanse et angrep på våre datasystemer eller nettverk; eller
(4) beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft, herunder håndheving av brukervilkårene for tjenestene - dog slik at hvis vi mottar informasjon som tilsier at noen bruker våre tjenester for å håndtere eller handle i stjålet immateriell eller fysisk eiendom som tilhører Microsoft, vil vi ikke selv undersøke kundens private innhold, men vi kan be politimyndigheter om å gjøre dette.

Fusjoner og oppkjøp Hvis vi bestemmer oss for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere virksomhetene våre i visse land, kan dette føre til at vi avdekker personopplysninger til mulige eller faktiske kjøpere og deres rådgivere, eller at vi mottar personopplysninger fra selgere og deres rådgivere.

Hvordan sørger vi for personvernet til barn?

Microsofts produkter og tjenester er vanligvis laget for et bredt publikum. Microsoft samler ikke inn barns opplysninger uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Microsoft publiserer sikkerhetsretningslinjer for bruk av Internett-tjenester på våre nettsteder.

Hvordan sørger vi for datakvalitet?

Vi tar passende forholdsregler for å holde de personlige opplysningene vi har lagret oppdatert og for å slette feilaktige eller unødvendige personlige opplysninger.

Vi anbefaler deg at du tidvis sjekker personopplysningene på kontoen din for å sørge for at de er oppdaterte.

Hva gjøres for å sikre personopplysninger?

Personvern og sikkerhet er grunnleggende spørsmål når vi lager og leverer våre produkter og tjenester. Vi har opprettet egne ansvarsområder for å behandle personvern og sikkerhetsrelaterte spørsmål. Vi håndhever våre interne regler og retningslinjer med et passende utvalg aktiviteter, inkludert proaktiv og reaktiv risikohåndtering, sikkerhets- og personvernsdesign, opplæring og vurderinger. Vi tar passende forholdsregler for å takle Internett-sikkerhet, fysisk sikkerhet, risiko for datatap og andre lignende risikomomenter, og vurderer også risikoen ved behandling og typen data som beskyttes. Vi begrenser også tilgangen til våre databaser som inneholder personlige opplysninger til godkjente personer som har et begrunnet behov for å få tilgang til slike opplysninger.

Hvordan bruker dere informasjonskapsler og nettvarselere?

Microsoft bruker informasjonskapsler, nettvarslere og andre, lignende teknologier til å drifte og forbedre nettstedene og tilbudene våre. Vi bruker også informasjonskapsler til personlig tilpasning og til å vise reklame. Noen Microsoft-nettsteder bruker markedsføringsteknologi fra tredjeparter, som for eksempel DoubleClick, til å levere reklame.

Våre domener kan inneholder elementer fra tredjeparter som legger inn informasjonskapsler på vegne av en tredjepart, som for eksempel et sosialt nettverk fra en tredjepart. Les våre regler for informasjonskapsler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft bruker informasjonskapsler og hvordan du kan deaktivere informasjonskapsler ved hjelp av nettleserinnstillingene eller på annen måte.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å vite hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg. Du har rett til å få ufullstendige, feilaktige, unødvendige eller utdaterte personopplysninger slettet eller oppdatert. Du har rett til å deaktivere abonnement på direkte markedsføringsmeldinger og be om at vi slutter å behandle dine personopplysninger for bruk i direkte markedsføring eller av andre tvingende, juridiske grunner. Hvis du velger å ikke motta reklame og annen informasjon fra Microsoft, kan likevel kritiske varsler sendes til deg.

Du kan utøve rettighetene dine ved å ta kontakt med oss eller ved å bruker kontoen og valgene som finnes i profiladministrasjonsverktøyene på enheten og i våre tjenester. I noen tilfeller, spesielt hvis du vil at vi skal slette eller slutte å behandle dine personopplysninger, kan dette også bety at vi ikke kan fortsette å levere tjenester til deg.

Hvem kontrollerer dine personopplysninger?

Microsoft Mobile Oy på Keilalahdentie 4, 02150 Espoo i Finland er dataansvarlig for dine personopplysninger som innhentes i henhold til denne Erklæringen. I tillegg kan Microsoft-selskapet som leverer produktet eller tjenesten være dataansvarlig for dine personligopplysinger. Du kan finne identiteten til dataansvarlig og dennes kontaktinformasjon ved å lese gjennom vilkårene og betingelsene for et slikt produkt eller en slik tjeneste eller ved å bruke kontaktinformasjon som finnes på Microsofts gjeldende nettsider.

Hvis du har spørsmål som handler om Microsoft Mobiles personvernpraksis kan du også ta kontakt med oss på:

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Internasjonal overføring av personopplysninger og U.S. Safe Harbor Privacy Framework

 • Personopplysninger som samles inn via Microsofts nettsteder og tjenester kan lagres og behandles i USA eller i andre land hvor Microsoft eller deres konsernselskap, datterselskaper eller tjenesteleverandører holder til. Dine personopplysninger kan derfor overføres på tvers av internasjonale grenser utenfor det landet hvor du bruker våre tjenester, herunder til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som ikke har lover som gir særskilt beskyttelse for personopplysninger eller som har andre regler om personvern. I slike tilfeller sikrer vi at det foreligger et juridisk grunnlag

  for en slik overføring og at dine personopplysninger beskyttes på en adekvat måte i henhold til kravene i gjeldende lovgivning, for eksempel ved hjelp av standardavtaler som er godkjent av relevante myndigheter (hvor det er nødvendig) og ved å kreve bruk av passende tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak.

 • Microsoft følger rammeverkene U.S.-EU Safe Harbor og U.S.-Swiss Safe Harbor som det er fastslått av USAs handelsdepartement angående innhenting, bruk og oppbevaring av data fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og Sveits. Hvis du vil ha mer informasjon om Safe Harbor-programmet og lese vår sertifisering, kan du besøke http://www.export.gov/safeharbor/.

Endringer i denne Personvernserklæringen

Vi vil fra tid til annen oppdatere denne Personvernserklæringen for å reflektere endringer i våre produkter og tjenester og for å klargjøre vår praksis basert på erfaring og tilbakemeldinger fra kunder. Når vi gjør endringer, vil vi endre datoen "sist oppdatert" på toppen av denne erklæringen. Hvis det er større endringer i denne erklæringen eller i måten Microsoft bruker dine opplysninger på, vil vi varsle deg ved enten å publisere informasjon om disse endringene før de iverksettes eller ved å sende deg et varsel. Vi anbefaler at du jevnlig sjekker denne Erklæringen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer i den.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Gi tilbakemelding om nettstedet vårt når du er ferdig

Svar på en kort undersøkelse om din opplevelse på våre nettsider. Når du er ferdig med å lese, åpnes en spørreundersøkelse du kan besvare.

Klikk på knappen nedenfor når du er ferdig å bla

Tusen takk!

En spørreundersøkelse åpnes når du forlater nettstedet.

Tilbake til toppen