Gjelder fra 25.04.2014

VI BRYR OSS OM DITT PERSONVERN

Microsoft Mobile Oy samt våre datterselskaper, er opptatt av å respektere ditt privatliv og overholde gjeldende databeskyttelses- og personvernregelverk. Denne Personvernserklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger hvor Microsoft Mobile er databehandlingsansvarlig eller der vi ellers refererer til denne erklæringen. "Personvernsopplysninger" betyr informasjon knyttet til deg eller en annen identifiserbar enkeltperson.

Vi vil gi deg ytterligere personvernsinformasjon som er tilpasset det konkrete produkt eller tjeneste i Tilleggene til denne Personvernerklæringen og andre meldinger du kan komme over når du bruker våre produkter eller tjenester. Hvis det foreligger forskjeller mellom slike meldinger og denne Personvernerklæringen, skal meldingene legges til grunn.

Programvarer på din enhet vil kunne få tilgang til informasjonen din. Våre produkter og tjenester kan inneholde lenker til andre selskaper sine nettsider og tjenester som har sine egne retningslinjer. Microsoft Mobile er ikke ansvarlig for hvordan andre sikrer personvernet, og vi anbefaler at du leser deres personvernerklæringer.

Ikke benytt deg av våre produkter eller tjenester, eller avgi personopplysninger til Microsoft Mobile dersom du ikke er enig med denne Personvernerklæringen.

Hva slags informasjon innhenter vi?

Vi innhenter dine personopplysninger og annen informasjon når du går til innkjøp av, bruker eller registrerer deg i våre produkter eller tjenester, deltar i kampanjer eller forskning eller på annen måte er i kontakt med oss. Dette inkluderer følgende kategorier:

 • Produkt- og tjenesteaktivering Microsoft Mobiles produkter og tjenester kan måtte kreve elektronisk aktivering, der enheten og applikasjonstypen, samt den konkrete enheten, applikasjon, nettverket og abonnementetsidentifikasjonsinformasjon blir sendt til Microsoft Mobile. .
 • Bruk av produkter og tjenester Når du bruker våre nettjenester vil våre servere automatisk loggføre dine besøk. Det som lagres inkluderer typisk IP-adressen, tidspunkt for bruk, sidene det er lenket fra, sider som er besøkt, lenker og funksjoner som er brukt, innhold som har blitt vist eller etterspurt, nettleser eller programtype, språk og annen liknende informasjon. Se også våre Regler for informasjonskapsler

  Våre programmer kan kontakte serverne våre med jevne mellomrom, for eksempel for å se etter oppdateringer eller sende oss informasjon relatert til bruk av tjenester. I tillegg vil vi kunne invitere deg til frivillig deltakelse i produkt- og tjenesteforbedring eller undersøkelser hvor detaljinformasjon blir innhentet. Se Tilleggene til denne Personvernerklæring for ytterligere detaljer.

 • Informasjonen du meddeler oss Når du oppretter brukerkonto, gjør innkjøp, forespør oss om tjenester, deltar i undersøkelser eller kampanjer, eller ellers er i kontakt med oss, vil vi kunne etterspørre informasjon om navnet ditt, e-postadresse, telefonnummer, adresse, brukernavn og passord, tilbakemeldinger, informasjon relatert til dine enheter, alder, kjønn og språk, bankkontonummer, kredittkortopplysninger og annen liknede finansiell informasjon.

  Vi vil også oppbevare informasjon om dine tillatelser/samtykker, preferanser og innstillinger i sammenheng med for eksempel lokaliseringsinformasjon, markedsføring og deling av personopplysninger.

  Dine transaksjoner med oss Vi oppbevarer informasjon om dine kjøp, nedlastninger, innhold du har meddelt oss, dine forespørsler, avtaler mellom deg og Microsoft Mobile, produktene og tjenestene du har mottatt, betalings- og leveringsdetaljer, dine kontakter, kommunikasjon og annen samhandling med oss. Vi kan, i medhold av gjeldende lov, ta opptak av din kommunikasjon med vår kundeservice eller liknende.

 • Posisjonerings- og lokaliseringsinformasjon Lokasjonsbaserte tjenester fastsetter lokaliseringen gjennom bruk av satellitt, mobil, Wi-Fi eller andre nettverkbaserte posisjoneringsmetoder. Teknologiene kan innebære utlevering av din lokaliseringsinformasjon og konkrete produkt/enhet og mobil, Wi-Fi eller annen nettverksrelatert informasjon til Microsoft Mobile. Våre produkter som kan bruke flere enhetsplattformer, applikasjoner og tjenester som også kan innebære utlevering av din lokaliseringsinformasjon.. Vi bruker ikke denne informasjonen til å identifisere deg personlig uten ditt samtykke.

  Når du bruker vår lokasjonsbaserte tjenester og funksjoner, for eksempel ved et lokaliseringsbasert søk, navigasjon og veibeskrivelse, eller forespørsel om kartinformasjon, blir informasjon om din lokasjon sendt til Microsoft Mobile for å kunne bistå deg med riktig informasjon, noe som også vil kunne inkludere lokasjonsbasert markedsføring.

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Microsoft Mobile vil kunne behandle dine personopplysninger for følgende formål. Ett eller flere av formålene kan være aktuelle samtidig.

 • Tilby produkter og tjenester Vi kan kunne benytte personopplysningene dine for å tilby deg våre produkter og tjenester, å behandle dine forespørsler eller som på annen måte kan være nødvendig for å oppfylle avtaler mellom deg og Microsoft Mobile, for å sikre funksjonaliteten og sikkerheten av våre produkter og tjenester, til å identifisere deg, samt for å forebygge og etterforske svindel og annet misbruk.
 • Kontoer Enkelte tjenester vil kunne kreve en brukerkonto for å hjelpe deg å administrere ditt innhold og dine preferanser. For mer informasjon, vår konto supplement .
 • Utvikling og administrering av produkter og tjenester Vi kan kunne benytte dine personopplysninger til å utvikle og administrere våre produkter, tjenester, kundeservice, salg og markedsføring. Vi kan kunne kombinere personopplysningene som er innhentet i sammenheng med ditt bruk av et konkret Microsoft Mobile produkt og/eller tjeneste men andre opplysninger vi kan ha om deg, med mindre slike personopplysninger var innhentet for et annet formål.
 • Kommunikasjon med deg Vi kan kunne bruke personopplysningene dine ved korrespondanse med deg, for eksempel til å informere deg om at tjenestene våre har endret seg eller for å sende deg viktige varsler og andre liknende meldinger angående våre produkter og/eller tjenester og for å kontakte deg av kundeservicerelaterte grunner.
 • Markedsføring, reklame og anbefalinger Vi kan kunne kontakte deg for å informere deg om nye produkter, tjenester eller tilbud vi tilbyr og for å gjennomføre markedsundersøkelser når vi har ditt samtykke eller det av annen grunn er tillatt. Vi kan kunne bruke personopplysningene dine til å tilpasse våre tilbud til deg og for å tilby deg mer relevante tjenester, for eksempel, til å gi anbefalinger og vise tilpasset innhold og reklamering i våre tjenester. Dette kan omfatte visning av Microsoft Mobile og tredjeparts innhold.

Deler vi personopplysninger?

Vi hverken selger, låner, leier ut eller på annen måte utleverer dine personopplysninger til tredjemenn med mindre annet er nevnt under.

 • Ditt samtykke og sosiale delingstjenester Vi kan kunne dele dine personopplysninger dersom vi har ditt samtykke til dette. Enkelte tjenester vil la deg dele dine personopplysninger med andre brukere av tjenesten eller med andre tjenester og deres brukere. Vennligst tenk deg godt om før du deler personopplysninger eller annen informasjon som kan være tilgjengelig for andre brukere.
 • Microsoft Mobile selskaper og autoriserte tredjeparter Vi kan kunne dele personopplysningene dine med andre Microsoft Mobile selskaper eller autoriserte tredjeparter som behandler personopplysninger for Microsoft Mobile i medhold av de formål som er beskrevet i denne Personvernerklæringen. Dette kan for eksempel omfatte fakturering gjennom din nettverkstjeneste eller liknende, levering av varekjøpene dine, tilby tjenester inkludert kundeservice, administrere og analysere kundeopplysninger, kredittvurderinger, utførelse av undersøkelser og administrere markedsføring og andre liknende kampanjer. Når du kjøper et Microsoft Mobile produkt fra oss med et nettverkstjenesteabonnement, vil vi kunne trenge å utveksle informasjon med din nettverkstjenesteleverandør for å kunne tilby deg en slik tjeneste.

  Vi vil kunne foreta felles markedsføring og annen kommunikasjon med våre samarbeidspartnere, for eksempel din mobiloperatør. For å unngå dobbel og unødvendig kommunikasjon og for å tilpasse meldinger til deg, vil vi kunne trenge å sammenholde informasjon som Microsoft Mobile har innhentet med informasjon som tredjeparten har innhentet der dette er lovlig.

  Disse autoriserte tredjepartene har ikke tillatelse til å bruke personopplysningene dine til andre formål. Vi har pålagt dem til å opptre i samsvar med denne Personvernerlæringen og til å bruke tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger.

 • Internasjonal overføring av personopplysninger Våre produkter og tjenester vil kunne bli levert ved bruk av ressurser og servere lokalisert i forskjellige land rundt om i verden. På grunn av dette vil personopplysningene dine kunne bli overført over landegrensene, også til land utenfor landet hvor du benytter våre tjenester, herunder land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som ikke har rettsregler som beskytter personopplysninger særskilt, eller som har andre rettsregler for beskyttelse av personopplysninger, for eksempel USA. I slike tilfeller forsikrer vi at det finnes et lovlig grunnlag for denne typen overføring og at tilfredsstillende beskyttelse av personopplysninger er gitt i henhold til gjeldende lov, for eksempel ved å bruke standardavtaler som er godkjent av vedkommende myndigheter (hvor dette er nødvendig) og ved å kreve bruk av andre egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for informasjonen.
 • Obligatorisk utlevering Vi kan være forpliktet av lov til å utlevere dine personopplysninger til visse myndigheter eller tredjeparter, for eksempel til rettshåndhevende myndigheter i de landene vi eller tredjeparter som handler på våres vegne opererer. Vi kan også kunne utlevere og på annen måte behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende rett for å forsvare Microsoft Mobiles rettmessige interesser, for eksempel i sivile eller strafferettslige søksmål.
 • Fusjoner og overtakelser (M&A) Hvis beslutter å selge, kjøpe, slå sammen eller på annen måte reorganisere våre virksomheter i enkelte land, kan dette omfatte at vi utleverer personopplysninger til potensielle eller faktiske kjøpere og deres rådgivere, eller mottar personopplysninger fra selgere og deres rådgivere.

Hvordan ivaretar vi barns personvern?

Microsoft Mobiles produkter og tjenester er vanligvis beregnet for det generelle publikum. Microsoft Mobile innhenter aldri med viten informasjon om barn uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Microsoft Mobile publiserer sikkerhetsretningslinjer for bruk av internettjenester på våre nettsider.

Hvordan ivaretar vi informasjonskvalitet?

Vi tar rimelige skritt for å holde personopplysningene vi håndterer nøyaktige og sletter uriktige eller unødvendige personopplysninger.

Vi oppfordrer deg til å skaffe deg tilgang til dine personopplysninger via kontoen fra tid til annen for å passe på at disse er oppdatert.

Hva gjør vi for å beskytte dine personopplysninger?

Personvern og sikkerhet er sentrale hensyn i utformingen og leveringen av produktene og tjenestene våre. Vi har angitt særskiltansvar rettet mot personvern- og sikkerhetsrelaterte forhold. Vi håndhever våre interne instrukser og retningslinjer gjennom et tilfredsstillende utvalg av aktiviteter, inkludert proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerhet- og personvernsprosjektering, opplæring og vurderinger. Vi tar nødvendige skritt for å adressere internettsikkerhet, fysisk sikkerhet, risiko for tap av informasjon og andre liknende risikoer tatt i betraktning de risikoene som representert ved behandling av informasjon og arten av opplysningene som blir beskyttet. Videre begrenser vi tilgangen til våre databaser som inneholder personopplysning til autorisert personell som har et berettiget behov for tilgang på slik informasjon.

Hvordan bruker vi Cookies og Web Beacons?

Microsoft Mobile bruker cookies, web beacons og annen liknende teknologi til å drifte og oppgradere våre nettsider og tilbud. Vi bruker også cookies for personlig tilpassing og reklamefremvisning. Noen Microsoft Mobile nettsider bruker reklameteknologi utviklet av tredjeparter, slik som DoubleClick, for å vise annonser.

Våre domener kan inkludere tredjeparts elementer som plasserer cookies på vegne av tredjeparter, for eksempel i forbindelse med tredjeparts sosiale nettverk. Venligst besøk vår Cookie policy for å finne ut mer om hvordan Microsoft Mobile bruker cookies og hvordan du kan deaktivere cookies ved hjelp av nettinnstillinger eller på annen måte.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi innehar om deg. Du har rett til å få ufullstendige, feilaktige, unødvendige eller utdaterte personopplysninger slettet eller oppdatert. Du har rett til å takke nei til direkte markedsføringsmeldinger og til å anmode om at vi stopper å benytte dine personopplysninger i markedsføringshensikt eller på andre tvingende rettsgrunnlag. Men uansett om du melder deg ut fra Microsoft Mobiles markedsføring og annen kommunikasjon, vil viktige meldinger fortsatt kunne sendes deg.

Du kan påberope deg dine rettigheter ved å kontakte oss eller ved å administrere kontoen din og dine valg gjennom tilgjengelige innstillingsverktøy på dine produkter/enheter eller tjenester. I enkelte tilfeller, typisk hvis du ønsker at vi sletter eller stopper å behandle dine personopplysninger, vil dette også innebære at vi ikke lenger kan fortsette å yte tjenester for deg.

Hvem kontrollerer dine personopplysninger?

Microsoft Mobile Corporation i Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland, kontrollerer dine personopplysninger.

I tillegg kan Microsoft Mobiles samarbeidspartnere som leverer produkter eller tjenester kontrollere dine personopplysninger. Du kan finne ut hvem som er kontrollør og dennes kontaktinformasjon ved å lese vilkårene og betingelsene for det aktuelle produktet eller tjenesten eller ved å bruke kontaktinformasjonen som er tilgjengelig på Microsoft Mobiles nettsider.

I saker som gjelder personvernpraksis kan du også kontakte oss på:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

U.S. Safe Harbor Privacy Framework

Personlig informasjon som er samlet på Microsoft Mobile nettsteder og tjenester, kan lagres og behandles i USA eller ethvert annet land der Microsoft eller tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har kontorer. Microsoft retter seg etter den USA-EU Safe Harbor Framework og den amerikansk-Swiss Safe Harbor Framework som angitt av US Department of Commerce når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av data fra Den europeiske økonomiske samarbeidsområde, og Sveits. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet, og for å vise vår sertifisering, kan du gå http://www.export.gov/safeharbor/.

Som en del av Microsofts deltakelse i Safe Harbor-programmet, bruker vi TRUSTe, en uavhengig tredjepart, for å løse tvister du har med oss i forbindelse med våre retningslinjer og praksis. Hvis du ønsker å kontakte TRUSTe, vennligst besøk https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Endringer i denne Personvernerklæringen

Microsoft Mobile kan fra tid til annen endre denne Personvernerklæringen eller endre, modifisere eller trekke tilbake tilgangen til denne siden, til en hver tid og med eller uten varsel. Hvis denne Personvernerklæringen endres i en vesentlig ugunstig måte, vil Microsoft Mobile gi en meddelelse om dette i innledningen av denne Personvernerlæringen og på denne sidens hjemmeside i 30 dager. Vi anbefaler deg å lese denne erklæringen fra tid til annen for å holde deg oppdatert om endringer i denne Personvernerklæringen.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Gi tilbakemelding om nettstedet vårt når du er ferdig

Svar på en kort undersøkelse om din opplevelse på våre nettsider. Når du er ferdig med å lese, åpnes en spørreundersøkelse du kan besvare.

Klikk på knappen nedenfor når du er ferdig å bla

Tusen takk!

En spørreundersøkelse åpnes når du forlater nettstedet.