Tjenestevilkår

Gjelder fra 30. september 2015

1. Godtakelse

Disse tjenestevilkårene og personvernerklæringen fra Microsoft Mobile og alle andre betingelser og informasjon som kan følge med Tjenesten (fellesbetegnelse "Vilkårene"), styrer din bruk av tjenesten, nettstedet, innholdet og programvaren (fellesbetegnelse "Tjeneste"). Ved å registrere deg for eller bruke Tjenesten eller deler av den, godtar du disse Vilkårene.

Vilkårene utgjør en avtale mellom deg og Microsoft Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland, inkludert deres datterselskaper og leverandører (fellesbetegnelse "Microsoft Mobile"), og definerer dine og Microsoft Mobiles rettigheter og ansvar i forhold til Tjenesten.

2. Kvalifisering

For å bruke Tjenesten, må du ha fylt tretten (13) år. Hvis du er yngre enn tretten (13) år, eller er minst tretten (13) år gammel, men er definert som mindreårig der du bor, må dine foreldre eller foresatte godta registreringen på dine vegne og godta at du bruker Tjenesten. Alle som fullfører registreringen, må være juridisk ansvarlige.

3. Registrering og avslutning

For å bruke en Tjeneste kan det hende du må registrere deg og opprette en Microsoft-konto med et brukernavn og passord som kan være underlagt egne vilkår. Det kan hende du må oppgi visse personopplysninger og annen informasjon til oss Microsoft Mobile må kanskje bekrefte e-postadressen din før Microsoft-kontoen din kan tas i bruk. Første gang du bruker enheten og hver gang du oppdaterer Nokia-enhetsprogramvaren, sendes det en tekstmelding til Microsoft Mobile. Opprettelse av en Microsoft-konto krever dataoverføring. Dataoverføringskostnader kan påløpe.

Du samtykker i at du vil oppgi sannferdig og fullstendig informasjon når du registrerer deg for Tjenesten, og at du vil holde informasjonen oppdatert. Du må beskytte brukernavnet og passordet ditt mot misbruk av andre, og du må varsle Microsoft umiddelbart hvis du oppdager misbruk. Du, dine foreldre eller foresatte, hvis du er mindreårig, har personlig ansvar for all bruk av Tjenesten.

Du kan avslutte registreringen din hvis du ikke ønsker å bruke Tjenesten lenger. Etter avslutning vil du ikke lenger ha tilgang til Tjenesten. Microsoft Mobile kan avslutte eller begrense tilgangen din til visse deler av Tjenesten hvis Microsoft Mobile med rimelighet tror at du har brutt Vilkårene, eller avslutte den med varsel hvis du ikke har logget på Tjenesten med brukernavnet ditt i løpet av de siste seks (6) månedene. Med unntak av slik det er beskrevet i Personvernerklæringen, er Microsoft Mobile ikke ansvarlig for fjerning eller tap av informasjon eller innhold du har sendt inn til Tjenesten. Hvis du eller Microsoft Mobile fjerner informasjon eller innhold fra Tjenesten, kan det hende spor eller kopier av dette finnes andre steder.

4. Lisenser

Microsoft Mobile gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens som når som helst etter eget skjønn kan trekkes tilbake av Microsoft Mobile, til å få tilgang til og bruke Tjenesten i henhold til Vilkårene. Bruk av Tjenesten gir deg ingen intellektuelle eiendomsrettigheter i eller til noe informasjon eller innhold i Tjenesten.

Som del av Tjenesten kan Microsoft Mobile gi deg innhold utviklet av Microsoft Mobile eller deres lisenshavere ("Innhold"). Microsoft Mobile gir deg en ikke-eksklusiv og evig lisens til å bruke Innholdet til det formålet det er laget for, hvis ikke annet er definert i de gjeldende Vilkårene eller bestillingen. Det kan hende noe Innhold bare er tilgjengelig for innbyggere i visse geografiske områder. Du er bundet av eventuelle restriksjoner som gjelder for spesielt Innhold du mottar gjennom Tjenesten. Alle lisenser du mottar til tredjeparts Innhold, er en bindende avtale mellom deg og tredjepartsleverandøren av Innholdet. De eneste rettighetene du har til Innholdet, er de som uttrykkelig er gitt her.

Som del av Tjenesten kan Microsoft Mobile gi deg visse programvarer som er utviklet av Microsoft Mobile eller deres lisenshavere ("Programvare"). Din bruk av Programvaren kan være underlagt egne betingelser og vilkår som du må samtykke i før du bruker Programvaren. Hvis det ikke finnes egne betingelser og vilkår til denne Programvaren, gjelder følgende vilkår: Microsoft Mobile gir deg begrensete, ikke-eksklusive, ikke-overførbare rettigheter til å installere og bruke Programvaren på datamaskinen og/eller mobilenheten. Du kan ikke kopiere Programvaren til annet enn å lage en enkelt sikkerhetskopi. Du kan ikke distribuere, overføre bruksrettighetene, endre, oversette, reprodusere, videreselge, viderelisensiere, leie ut, lease, reverskompilere eller på annen måte oppdage kildekoden eller lage avledede arbeider av Programvaren. For programvare med åpen kildekode-lisenser gjelder betingelsene for åpen kildekode. Din bruk av Programvaren angir at du samtykker i de gjeldende vilkårene og betingelsene.

Programvaren kan være underlagt eksportkontroll av U.S. Export Administration Regulations og kan være underlagt annen import- eller eksportkontroll. Du samtykker i at du vil overholde alle gjeldende import- og eksportreguleringer, og bekrefter at du har ansvaret for innhenting av lisenser til eksport, gjeneksport, overføring eller import av slik Programvare.

Det kan hende du kan sende inn informasjon eller innhold ("Materiale") til Tjenesten. Microsoft Mobile tar ikke eierskap over Materialet ditt. Din innsendelse av Materialet overfører ikke eiendomsretten til Materialet til Microsoft Mobile. Microsoft Mobile overfører bare Materialet og har ikke redaksjonelt ansvar for det. Ved å sende inn Materiale til Tjenesten gir du Microsoft Mobile en global, ikke-eksklusiv, viderelisensierbar, tildelbar, fullt betalt, royalty-fri, evig og ugjenkallelig lisens til å bruke, kopiere, offentlig fremføre, vise, distribuere til alle medier og endre Materialet, til å innlemme Materialet i andre arbeider og til å gi lignende viderelisenser i det omfanget som er nødvendig for at Microsoft Mobile kan levere Tjenesten. Det kan hende du kan justere disse rettighetene i personvernet eller i de andre innstillingene til Tjenesten.

Du har eneansvaret for sikkerhetskopiering av dataene du lagrer på Tjenesten, inkludert Innhold du laster opp. Hvis Tjenesten avsluttes eller avbrytes, kan Microsoft Mobile slette dataene dine permanent. Microsoft Mobile er ikke forpliktet til å returnere data til deg etter at Tjenesten er avsluttet eller avbrutt.

5. Bruk av tjenesten

Du samtykker i å:

 • overholde gjeldende lover, Vilkårene og følge skikk og bruk;
 • bruke Tjenesten til personlige, ikke-kommersielle formål;
 • ikke sende inn ulovlig, støtende, unøyaktig, villedende, fornærmende, pornografisk, plagsom, injurierende eller på annen måte upassende Materiale;
 • innhente samtykke, tillatelse eller lisenser som kan være juridisk påkrevd for å sende inn Materiale;
 • respektere personvernet til andre;
 • ikke distribuere eller legge ut søppelpost, urimelig store filer, pyramidespill, virus;
 • ikke bruke andre teknologier eller starte andre aktiviteter som kan skade Tjenesten eller interessene eller eiendommen til brukere av Tjenesten;
 • ikke bruke automatiske systemer eller andre funksjoner til å få tilgang til, innhente, kopiere eller overvåke noen del av Tjenesten; og
 • godta ansvaret for konsekvensene av Materialet du legger ut.

Microsoft Mobile kan, men har ingen forpliktelse til å:

 • overvåke eller moderere Innhold eller Materiale;
 • fjerne Materiale fra Tjenesten; og
 • begrense tilgangen til noen deler av Tjenesten, når som helst og etter eget skjønn.

6. Innhold

Før du laster ned eller åpner noe Innhold, må du kontrollere om Innholdet du vil ha tilgang til, har aldersrestriksjoner eller er merket som mulig "støtende" eller "eksplisitt". Microsoft Mobile tar ikke ansvar for noen krav eller krenkelser du opplever som resultat av at du ser på slikt Innhold.

Du samtykker i å:

 • bruke Innholdet til personlige, ikke-kommersielle formål;
 • bruke Innholdet i samsvar med begrensningene som er angitt i gjeldende lover, ytterligere vilkår, retningslinjer og forskrifter eller på produktsidene som gjelder for det aktuelle Innholdet;
 • ikke å lage kopier, gi, selge, videreselge, låne, leie, tilby, kringkaste, sende, distribuere, overføre, kommunisere til offentligheten, reprodusere, endre, vise, fremføre, kommersielt utnytte eller gjøre Innholdet tilgjengelig hvis det ikke er tillatt i de gjeldende Vilkårene, og å underrette Microsoft Mobile umiddelbart om eventuell uautorisert bruk;
 • ikke å fjerne, omgå, reverskompilere, dekryptere eller på annen måte endre eller gripe inn i gjeldende regler for bruk eller forsøke å omgå styring av digitale rettigheter (DRM) eller kopibeskyttelsesfunksjoner som er forbundet med Innholdet eller andre teknologier som brukes til å styre tilgangen til eller bruk av Innholdet eller informasjon som kan identifisere det;
 • ikke å bruke automatiske systemer eller midler, unntatt de som leveres av oss, til å velge eller laste ned Innholdet; og
 • ikke å dele passordet eller på annen måte gi andre personer tilgang til Innholdet. Kopibegrensningene som gjelder for aktuelle medier, gjelder også for Innholdet det gis tilgang til som del av Tjenesten.

Innholdet eies og/eller kontrolleres av Microsoft Mobile og/eller deres respektive lisensgivere og beskyttes av åndsretten. Tredjepartsleverandører av Innhold har eneansvar for alt Innhold som leveres, alle garantier som de ikke har fraskrevet seg ansvaret for, og for alle krav du måtte ha i forbindelse med det Innholdet eller din bruk av det Innholdet. Microsoft Mobile kan likevel håndheve lisensvilkår en tredjepart måtte ha for Innhold mot deg som en begunstiget tredjepart av de vilkårene. Tredjepartsleverandører av Innhold er begunstigede tredjeparter under disse Vilkårene og kan håndheve bestemmelser som direkte angår Innholdet de har rettigheter over. Microsoft Mobile kan fungere som agent for en tredjepartsleverandør av Innhold ved å levere Innholdet til deg. Microsoft Mobile er ikke en part i transaksjonen mellom deg og tredjepartsleverandøren av slikt Innhold.

7. Påstander om krenkelse av opphavsrett

Microsoft og Microsoft Mobile respekterer de immaterielle eiendomsrettighetene til tredjeparter. Hvis du varsle oss om brudd på immaterielle eiendomsrettigheter, inkludert påstander om brudd på opphavsretten, må du bruke våre prosedyrer for innsending av Varsler om overtredelse. SPØRSMÅL SOM IKKE GJELDER DENNE PROSEDYREN, VIL IKKE BLI BESVART.

Microsoft bruker prosessene som er beskrevet i Title 17, United States Code, seksjon 512, til å besvare varsler om brudd på opphavsrett. Hvis omstendighetene tilsier det, kan Microsoft også deaktivere eller avslutte kontoene til brukere av Microsoft-tjenester som gjentatte ganger har brutt reglene.

8. Merknader

Microsoft Mobile kan legge ut varsler i Tjenesten. Microsoft Mobile kan også sende deg varsler om produkter og tjenester til e-postadressen eller telefonnummeret du har oppgitt til oss. Vi anser at du har mottatt slike varsler innen sju (7) dager etter at Microsoft Mobile har sendt eller lagt ut disse. Din fortsatte bruk av Tjenesten utgjør en bekreftelse på at du har mottatt slike varsler, uavhengig av leveringsmetoden.

9. Avgifter

Din bruk av Tjenesten kan føre til at du blir belastet.

Alle avgifter som pålegges av Microsoft Mobile, blir varslet separat i forbindelse med Tjenesten.

Bruk av Tjenesten kan medføre overføring av data gjennom tjenesteleverandørens nettverk. Prisene som er oppført i Tjenesten, omfatter ikke eventuell dataoverføring, tekstmeldinger, tale eller andre omkostninger du blir belastet av tjenesteleverandøren din.

Microsoft Mobile tar ikke ansvar for betalingen av avgiftene du blir pålagt av tjenesteleverandørene dine.

10. Bestilling og betalingsbetingelser

"Bestilling" skal bety utvalget av betalbart Innhold og/eller abonnementet på Innhold som tilbys av Microsoft Mobile og er tilgjengelig i Tjenesten, og innsending av betalingsmetode, i tillegg til innsending av bestillingen ved å velge "kjøp", "ok", "Jeg samtykker" eller annen lignende bekreftelse på godtakelse av bestillingsflyten eller ved på annen måte å angi en godkjennelse av betingelsene som presenteres for deg i bestillingsflyten.

For å legge inn en Bestilling i Tjenesten må du være myndig i forhold til gjeldende lovverk. Hvis du ikke er myndig, kan du bare bestille med samtykke fra foreldre eller foresatte.

Du samtykker i at alle Bestillinger er juridisk gyldige og bindende. Alle Bestillinger må godtas av Microsoft Mobile.

Du kan betale med kreditt- eller debetkort, med faktura via nettverkstjenesteleverandøren eller andre tilgjengelige betalingsmetoder.

Kreditt- eller debetkortet må ha fakturaadresse i det landet hvor Innholdet tilbys av Tjenesten. Microsoft Mobile vil belaste kreditt- eller debetkortet ditt innen rimelig tid etter at du har lagt inn Bestillingen. Alle kredittkortbetalinger valideres og autoriseres av kortutstederen.

Hvis du velger å betale med faktura via nettverkstjenesteleverandøren, vil belastningen komme på telefonregningen eller trekkes fra den forhåndsbetalte kontoen, hvis det er dette du bruker. Noen nettverkstjenesteleverandører kan pålegge bruken din av Tjenesten ytterligere betingelser og vilkår, inkludert begrensninger på mengden ekstrautgifter som er mulig med fakturering via nettverkstjenesteleverandøren. Kostnader som overgår grensene til nettverkstjenesteleverandøren eller saldoen, kan bli avvist.

Du samtykker i å betale kostnadene ved Bestillingen din, å kontrollere at betalingsmiddelet er gyldig på bestillingstidspunktet, at du er den rettmessige eieren av betalingsmiddelet, og at betalingsmiddelet brukes innenfor kredittgrensene.

Innholdet som leveres, er lisensiert til deg. Du samtykker i at du bare skal bruke Innholdet i samsvar med disse Vilkårene og i alle ytterligere vilkår du får presentert i bestillingsflyten.

Tjenesten kan tilby abonnement. Du godkjenner at Tjenesten kan belaste deg periodevis så lenge abonnementet varer. Tjenesten kan også tilby en prøveperiode. Hvis Bestillingen din omfatter en prøveperiode (også kjent som Prøv og kjøp), kan du bli belastet når prøveperioden utløper hvis du ikke har stoppet abonnementet i henhold til vilkårene for abonnementet/prøveperioden.

Prisene til Tjenesten kan tidvis endres. Prisene omfatter eventuelle avgifter som gjelder på transaksjonstidspunktet, hvis ikke annet er angitt. Det kan være tilfeller hvor du blir ytterligere belastet av banken eller kredittkortleverandøren basert på valutakurser og/eller andre gebyrer. Microsoft Mobile tar ikke ansvar for betaling av bankgebyrer eller andre gebyrer eller avgifter fra tredjeparter.

11. Kanselleringer og refundering

Du samtykker i elektronisk levering av Innholdet samtidig som Bestillingen din blir lagt inn. Du vil ikke kunne kansellere Bestillingen din når den er behandlet. Innholdet er av en slik art at det ikke kan returneres.

Hvis du etter Bestillingen skulle oppdage og umiddelbart varsler Microsoft Mobile innen 48 timer om at (a) Innholdet du har bestilt, er ødelagt; (b) Innholdet Microsoft Mobile leverer til deg, ikke stemmer med beskrivelsen av Innholdet du bestilte via Tjenesten; eller (c) tekniske problemer forsinket eller hindret levering av Innholdet eller tekniske problemer førte til flere Bestillinger, er ditt eneste botemiddel i forhold til slikt Innhold enten erstatning av slikt Innhold eller refundering av prisen som ble betalt for slikt Innhold, etter Microsoft Mobiles skjønn. Ellers er ingen refunderinger tilgjengelige. Hvis du opplever noen av problemene ovenfor, må du ta kontakt med kundestøtte hos Microsoft Mobile.

Vær klar over at det kan hende kundestøtte hos Microsoft Mobile ikke kan behandle forespørselen din hvis du ikke kan oppgi transaksjons-ID-en din. Denne mottar du fra Microsoft Mobile når du har bestilt fra Tjenesten. Microsoft Mobile kan bare behandle refundering for Innhold hvor den totale prisen er høyere enn pengegrensen som er angitt av lokal lovgivning.

12. Tilbakemeldinger til Microsoft Mobile

Ved å sende inn ideer, tilbakemeldinger og/eller forslag ("Tilbakemeldinger") til Microsoft Mobile gjennom Tjenesten eller på annen måte, bekrefter og samtykker du i at: (1) Microsoft Mobile kan ha utviklingsideer som ligner på Tilbakemeldingene; (2) Tilbakemeldingene dine ikke inneholder konfidensiell eller proprietær informasjon om deg eller tredjeparter; (3) Microsoft Mobile har ikke taushetsplikt i forhold til Tilbakemeldingene; (4) Microsoft Mobile kan fritt bruke, distribuere, utnytte og videreutvikle og endre Tilbakemeldingene etter eget skjønn; og (5) du har ikke rett til noen form for kompensasjon fra Microsoft Mobile.

13. Sosiale aktiviteter og plasseringsdeling

Du kan bruke funksjoner i Tjenesten til å dele plassering, status, innhold, Materiale eller personopplysninger eller til å samhandle med andre brukere, nettsteder og tjenester. Ved å bruke disse funksjonene samtykker du i at Microsoft Mobile kan bruke og oppgi den informasjonen til andre tjenester og personer som du velger å samhandle med, eller dele denne informasjonen. Brukere av disse tjenestene og personer, som for eksempel kontaktene dine, kan se plasseringen din, status og/eller personopplysninger. Ved å bruke disse funksjonene samtykker du i at du ikke vil dele informasjon, Innhold eller Materiale eller koble til noen tjenester eller nettsteder som: (a) inneholder innhold eller annet materiale som er ulovlig eller upassende; eller (b) utnytter intellektuelle eiendomsrettigheter uten godkjenning eller oppmuntrer til pirataktivitet. Eventuell samhandling omfatter ikke Microsoft Mobile og er utelukkende mellom deg og andre brukere.

14. Tilgjengelighet og tekniske krav

Tilgjengeligheten til Innholdet og Tjenesten kan variere og er underlagt Microsoft Mobiles eget skjønn. Microsoft Mobile fraskriver seg alt ansvar eller garanti for at et visst Innhold eller visse Tjenester skal være tilgjengelige. Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på utvalgte språk. Tjenesten, handlingene og noen av funksjonene kan også avhenge av nettverket, kompatibiliteten til enhetene som brukes, og hvilke innholdsformater som støttes.

For å få tilgang til tjenesten kan det hende du må laste ned spesiell programvare som er utviklet av Microsoft Mobile eller en annen part.

Microsoft Mobile kan etter eget skjønn endre, rette på eller avslutte hele Tjenesten eller deler av den. Det kan hende Tjenesten ikke er tilgjengelig under vedlikeholdspauser og andre tidspunkt. For å sikre at du har den nyeste programvaren og de nyeste programmene, kan enheten automatisk sjekke om det finnes programvareoppdateringer fra Microsoft Mobile. Hvis det finnes oppdateringer, vil du bli spurt om å godta installeringen. Du kan deaktivere automatiske søk etter oppdateringer gjennom innstillingene i enheten. Du kan også installere programvare gjennom de tilgjengelige kanalene for programvareoppdateringer. Hvis Microsoft Mobile anser at en Programvareoppdatering er viktig eller kritisk, kan det hende du ikke får lov til å fortsette å bruke en tidligere versjon av Programvaren. Microsoft Mobile kan hindre at du får bruke en tidligere versjon av Programvaren eller Tjenesten før du installerer oppdateringen. Microsoft Mobile kan deaktivere eventuelt Innhold eller Programvare som finnes på tjenestekontoen din og fjerne Innhold eller Programvare og/eller deaktivere kopier av programmer på enheten for å beskytte Tjenesten, programleverandører, leverandører av trådløse nettverk som leverer nettverket hvor du kobler deg til tjenesten, eller andre potensielt berørte parter.

En bestemt tjeneste kan være en forhåndsversjon, for eksempel en betautgivelse, og fungerer kanskje ikke på samme måte som en endelig versjon fungerer. Microsoft Mobile kan endre alle versjoner av Tjenesten eller Programvaren betraktelig eller bestemme seg for ikke å slippe en endelig versjon.

15. Koblinger til tredjepartssteder og Innhold

Microsoft Mobile kan gi tilgang til nettsteder og tjenester på Internett eller forhåndslastede klienter som gir deg mulighet til å samhandle med nettsteder og tjenester som er eid av eller drives av tredjeparter, og som ikke er en del av Tjenesten. Du må lese gjennom og samtykke i betingelsene og vilkårene til disse nettstedene eller tjenestene før du bruker disse nettstedene eller tjenestene.

Microsoft Mobile har ikke kontroll over tredjepartsinnhold, -nettsteder eller -tjenester og tar ikke ansvar for tjenester som leveres av eller materiale som opprettes eller publiseres på nettstedene eller tjenestene til tredjeparter. En kobling til et tredjepartsnettsted impliserer ikke at Microsoft Mobile støtter nettstedet eller produkter eller tjenester som vises på dette nettstedet.

I tillegg kan du og andre brukere opprette innhold og koblinger til innhold i Tjenesten som på annen måte ikke er innsendt til Tjenesten. Microsoft Mobile tar ikke ansvar for slikt innhold eller koblinger.

16. Annonser

Tjenesten kan inneholde annonser. Annonsene kan være rettet mot innholdet eller informasjonen som er lagret på Tjenesten, spørsmål som er stilt gjennom Tjenesten, eller annen informasjon.

17. Personopplysninger

Personvernerklæringen og eventuell annen personverninformasjon som gjøres tilgjengelig for deg, styrer bruken av dine personopplysninger.

18. Ansvarsbegrensning

Tjenesten leveres på grunnlag av "SLIK DEN ER" og "SLIK DEN ER TILGJENGELIG". Microsoft Mobile garanterer ikke at Tjenesten ikke vil bli avbrutt eller at den vil være fri for feil eller virus. Ingen garanti av noen art, verken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om eierrettigheter, ukrenkelighet, salgbarhet eller egnethet til et spesielt formål, gjøres i forhold til tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten, informasjonen eller innholdet til Tjenesten. Du samtykker spesielt i og bekrefter at bruken av Tjenesten er på egen risiko og at du kan bli eksponert for innhold fra forskjellige kilder.

Med unntak av ansvar for død eller personskader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel, skal ikke Microsoft Mobile holdes ansvarlig for noen indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader som er forårsaket av din bruk eller manglende evne til å bruke Tjenesten.

19. Skadesløsholdelse

Du samtykker i at du vil forsvare og holde Microsoft Mobile skadesløs fra og mot alle tredjepartskrav og erstatningskrav, vurderinger, tap, kostnader eller erstatninger som er resultat av eller er forårsaket av (i) ditt brudd på Vilkårene, (ii) din krenkelse eller brudd på intellektuelle eiendomsrettigheter, andre rettigheter eller personvernet til en tredjepart, eller (iii) misbruk av Tjenesten av en tredjepart hvor misbruket ble muliggjort ved at du ikke beskyttet brukernavnet og passordet mot misbruk.

20. Diverse

20.1 Gjeldende lovverk

Vilkårene styres av Finlands lover uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikt.

20.2 Gyldighet

Vilkårene ekskluderer eller begrenser ikke rettigheter du har i ditt bostedsland som av juridiske grunner ikke kan fraskrives. Hvis det viser seg at en bestemmelse i Vilkårene ikke er gyldig, påvirkes ikke gyldigheten til de andre bestemmelsene, og den ugyldige bestemmelsen vil bli erstattet av en gyldig bestemmelse som ligger nærmest resultatet og formålet med Vilkårene. Hvis en eller flere bestemmelser i disse Vilkårene ikke er relevante for din bruk av Tjenesten, vil ikke dette påvirke gyldigheten eller rettskraften til andre bestemmelser i Vilkårene eller Vilkårene som helhet. Hvis det er en konflikt mellom disse Tjenestevilkårene for Microsoft Mobile og Personvernerklæringen, er det bestemmelsene i disse Tjenestevilkårene for Microsoft Mobile som gjelder. De bestemmelsene i Vilkårene som er utformet for å være rettskraftige etter avslutningen av registreringen, forblir gyldige etter avslutningen.

20.3 Endringer i Vilkårene

Microsoft Mobile kan når som helst endre Vilkårene uten forvarsel. Hvis Vilkårene endres i betydelig grad, vil Microsoft Mobile sende ut et eget varsel om endringen. Du er ansvarlig for å gå gjennom Vilkårene med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av Tjenesten utgjør ditt samtykke til endringer og modifiseringer.

21. Intellektuell eiendom

Tjenesten, Innholdet og Programvaren er beskyttet av internasjonal opphavsrett. Microsoft Mobile har opphavsrett over Tjenesten, Innholdet og Programvaren så langt loven tillater det. I henhold til Vilkårene beholder Microsoft Mobile alle rettigheter, eiendomsrett og interesse i Tjenesten, Innholdet, Programvaren og i alle andre Microsoft Mobile-produkter, -programvare og annen eiendom som leveres til deg eller som brukes av deg gjennom Tjenesten.

22. Overdragelse

Microsoft Mobile kan overdra sine rettigheter og forpliktelser under disse Vilkårene til sitt moderselskap, sine datterselskaper eller et annet selskap som er under felles styring med Microsoft Mobile. I tillegg kan Microsoft Mobile overdra dine rettigheter og forpliktelser under disse Vilkårene til en tredjepart i forbindelse med en fusjon, oppkjøp, salg av eiendeler, ved rettslig forordning eller på annen måte.