Én høyttaler, plassert ved siden av kameraet på baksiden av telefonen.