Får jeg NFC på Nokia-smarttelefonen min etter å ha lastet ned Nokia Belle?

NFC-teknologien krever ikke bare programvare, men også maskinvare. Vi introduserte en serie av NFC-smarttelefoner i august i fjor: Nokia 700, 701 og 603. Tidligere smarttelefoner inkluderer ikke maskinvareteknologien som trengs til NFC, og en oppdatering til Nokia Belle gir deg derfor ikke NFC-funksjonalitet på telefonen. Det eneste unntaket er Nokia C7, som uansett hadde både maskinvare- og programvarestøtte allerede før Nokia Belle.