Vanlige spørsmål - Hvordan får jeg tilgang til og endrer innstillingene for programinstallasjon på Nokia-enheten?

Velg følgende, avhengig av hvilken enhet du har:

 • Meny > Programmer > Programbehandling  >Valg >Innstillinger (f.eks. N85, N86, N95, N96)
 • Meny > Programmer > Installeringer > Programbehandling > Valg > Innstillinger (f.eks. 6730c)
 • Meny > Verktøy > Programbehandling >Valg >Innstillinger (f.eks. E50, N76, N80)
 • Meny > Installeringer > Programbehandling >Valg >Innstillinger (f.eks. E51, E66, E71, E90)
 • Meny > Kontrollpanel > Programbehandling >Valg >Innstillinger (f.eks. E52, E72, E75)
 • Meny > Kontrollpanel > Innstillinger > Programmer > Programbehandling (f.eks. X5-01, E5-00)
 • Meny > Innstillinger > Programbehandling > Installeringsinnstillinger (f.eks. 5800xm, N97, 5230, 5233, X6-00, N8-00, E7-00, X7-00)
 • Meny > Innstillinger > Databehandling > Programbehandling > Valg > Innstillinger (f.eks. 5730xm)
 • Meny > Innstillinger > Innstillinger > Programmer > Programbehandling (f.eks. 6700 slide, C5-00)
 • Meny > Innstillinger > Programbehandling > Installeringsinnstillinger (f.eks. T7-00, 801T)

Angi følgende innstillinger for programinstallasjon:

 • Programvareinstallasjon: Velg om Symbian-programvare uten verifisert digital signatur skal kunne installeres.
 • Tilkoblet sertifikatsjekk: Velg for å kontrollere elektroniske sertifikater før du installerer et program.
 • Standard webadresse: Angi standard webadresse for bruk ved kontroll av elektroniske sertifikater.

Noen Java-programmer kan kreve at det sendes en melding eller opprettes en nettverkstilkobling til et bestemt tilgangspunkt for å laste ned ekstra data eller komponenter. Hvis du vil endre innstillinger for et bestemt program, går du til hovedvisningen for Programbehandling, blar til programmet og velger Valg > Åpne.