Batteriindikatoren vises ikke på skjermen

  1. Lad telefonen i minst 20 minutter med telefonens vegglader.
  2. Prøv deretter å slå på telefonen igjen.
  • Merk! Det tar langt mer tid å lade telefonen når du bruker USB-kontakten på en datamaskin.

Batteriladingen er ustabil

  1. Kontroller om laderen fungerer ved å prøve den med en annen kompatibel telefon.
  2. Start telefonen på nytt. Hvis det ikke hjelper, skyver og drar du forsiktig i laderpluggen med fingrene. Hvis dette hjelper, kontrollerer du om det er støv eller smuss på laderkontakten.

Batteriet går raskt tomt

  • Batteriet kan være utslitt, og må i så fall skiftes.