Første Prøv enkle løsninger

Hvis du har tenkt å sende inn telefonen til reparasjon, kan du først ta en titt på disse løsningene. Det kan hende de løser problemet og sparer deg for tid og krefter.


easyfix1 Enkel løsning 1: Start telefonen på nytt

Hvis du kan ta batteriet ut av telefonen, slå telefonen av, ta ut batteriet, sett det tilbake etter noen sekunder og slå på telefonen igjen.
Hvis du ikke kan ta ut batteriet, slå på strømmen og hold nede strømtasten til telefonen vibrerer og slår seg av. Deretter skrur du telefonen på.easyfix2 Enkel løsning 2: Lad telefonen

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderen til telefonen.

3. Når telefonen viser at den er helt oppladet, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises og du kan bruke telefonen til å ringe.

Hvis batteriet ikke har vært brukt over lengre tid kan det hende du må koble til laderen, deretter koble den fra og så koble den til igjen for at den skal lade.


easyfix3 Enkel løsning 3: Gjenopprett til fabrikkinnstillinger

Gjenopprett originalinnstillingene: Hvis telefonen ikke fungerer tilfredsstillende, kan du tilbakestille noen av innstillingene til deres originalverdier. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer som er lagret på telefonen, men vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Se instruksjonene i brukerveiledningen.

1. Avslutt alle aktive samtaler og tilkoblinger.

2. Velg: > Innstillinger og telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Gjenopprett.

3. Oppgi sikkerhetskoden hvis du blir spurt om det.

Etter at du har gjenopprettet fabrikkinnstillingene, skrus telefonen av og deretter på igjen. Dette kan ta litt lengre tid enn vanlig.

Programvare oppdatering

I mange tilfeller er en programvareoppdatering akkurat det du trenger for å få telefonen til å fungere godt igjen.

Se hvordan du oppdaterer programvaren

Kontakt kundesupport

Kontakt kundestøtte

Kontakt oss ved å velge ønsket kontaktalternativ.

Kontakt kundestøtte