Hvordan bruker jeg en Symbian^3-enhet som modem for å koble en PC til Internett?

Du kan bruke en Symbian^3-enhet (for eksempel Nokia N8-00) som modem for å koble en stasjonær eller bærbar datamaskin til Internett på følgende måte:

  1. Installer Nokia Suite på den stasjonære eller bærbare datamaskinen.
  2. Kontroller at et SIM-kort er satt inn i telefonen og at telefonen ikke er i frakoblet modus.
  3. Koble telefonen via en USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling til den stasjonære eller bærbare datamaskinen (USB-tilkobling gir en raskere og mer pålitelig forbindelse). Når du kobler til via USB, må du kontrollere at telefonen bruker Nokia Ovi Suite-modus (kontroller standardmodus under Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB).
  4. Godta eventuelle installasjonsforespørsler på telefonen.
  5. Velg Verktøy > Koble til Internett i Nokia Suite.

Internett-tilkoblingen opprettes nå via telefonen. Du kobler fra ved å velge Verktøy > Koble fra i Nokia Suite.

Hvis tilkoblingsforsøket mislykkes, må du kontrollere tilkoblingsinnstillingene via Nokia Suite-menyen Verktøy > Valg > Koble til Internett. Velg din nettverksoperatør i listen. Hvis denne ikke finnes, bruker du de manuelle innstillingene og definerer tilgangspunktnavnet som skal brukes i operatørnettverket. Du kan også definere brukernavn og passord hvis operatøren krever dette.