Velg Meny > Meldinger > Valg (ikonet nederst til høyre) > Vis mapper > Valg > SIM-meldinger > trykk lett på Melding > Slett.