Du må logge deg på SkyDrive med Windows Live ID-en din. Hvis du ikke logger deg på første gang du åpner OneNote, vil notatene bli lagret på telefonen og ikke bli synkronisert til/fra SkyDrive.

Hvis du vil synkronisere notatene, velger du Valg (funksjonstast på høyre hjørne)> Synk. mot SkyDrive > Logg på. Tast inn din Windows Live ID og passord, og velg deretter Logg på.