Jeg hører ingenting gjennom hodetelefonen

  1. Kontroller at hodetelefonen er kompatibel med telefonen.
  2. Hvis du har en kablet hodetelefon, må du kontrollere at den er skikkelig koblet til telefonen.
  3. Koble hodetelefonen til en annen telefon for å finne ut om problemet skyldes hodetelefonen eller telefonen.