Telefonen vibrerer ikke som den skal

  1. Koble en lader til telefonen, dette gjøres for å unngå eventuelle strømsparingsmodi.
  2. Velg en annen ringetone for å se hvordan vibrasjonen følger lyden. 
  3. Kontroller om problemet gjelder et bestemt nummer ved innkommende anrop.
  4. Start telefonen på nytt. Du skal kjenne en vibrering når den slås på.

Vær oppmerksom på at hvis du setter vibrerende varsling på, vibrerer telefonen selv om ringevalget er satt til Lydløs.