Asha-telefonen (Series 40) viderekobler innkommende anrop til talepostkassen for raskt.

Du kan utvide forsinkelsestiden før et anrop viderekobles:

  1. Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Viderekobling.
  2. Velg Taleanrop > Hvis ikke besvart > Aktiver > Til talepostkasse og foretrukket forsinkelsestid. Maksimal forsinkelsestid er 30 sekunder.

Vær oppmerksom på at ringetiden bestemmes av operatørinnstillingene, og det kan hende at forsinkelsen av viderekoblingen ikke alltid kan justeres fritt. Kontakt operatøren hvis du vil ha mer informasjon.