Asha-telefonen (Series 40) viderekobler ikke innkommende anrop til talepostkassen.

Kontroller innstillingene for viderekobling:

  1. Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Viderekobling.
  2. Velg Taleanrop > Hvis ikke besvart > Aktiver > Til talepostkasse og foretrukket forsinkelsestid. Maksimal forsinkelsestid er 30 sekunder.

For enheter med to SIM-kort velger du SIM-kortet du vil bruke, hvis du blir bedt om det.

Velg Valg > Kontroller status for å kontrollere om et valg er aktivt for en gitt anropstype. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktivert samtidig. Når alle anrop blir viderekoblet, vises viderekoblingsindikatoren på startskjermen. Sperring og viderekobling kan imidlertid ikke være aktivert samtidig.