1. Hvis batteriet er helt tomt, må du lade telefonen i minst 20 minutter med telefonens vegglader. Veggladerens strømforsyning er 1A. Hvis du prøver å lade ved å bruke USB-kontakten på en datamaskin, tar det langt mer tid fordi strømstyrken vanligvis er lavere. Prøv deretter å slå på telefonen igjen.

2. Tilbakestill telefonen:

  • Telefoner med batteri som kan tas ut: Ta ut batteriet i ca. 30 sekunder.
  • Lumia-telefoner med integrert batteri: La telefonen være koblet til laderen, og trykk og hold nede av/på- og volum ned-tastene samtidig til telefonen vibrerer. Telefonen tilbakestilles når du slipper tastene.

Merk: Etter tilbakestillingen må du kanskje stille inn dato og klokkeslett på telefonen.

3. Prøv laderen med en annen kompatibel telefon for å finne ut om problemet skyldes laderen.