Nokia C3-00 - Hvilke enkle trinn kan jeg prøve når Nokia Symbian-telefonen min ikke fungerer som den skal?

Disse enkle trinnene kan hjelpe i de fleste situasjoner.

Start telefonen på nytt

For telefoner med batteri som kan tas ut:1. Slå av telefonen2. Ta ut batteriet.3. Vent noen sekunder, og sett deretter inn batteriet og slå på telefonen.

For telefoner med batteri som ikke kan tas ut:1. Trykk og hold inne av/på-knappen til telefonen vibrerer og slås av.2. Slå på telefonen igjen.

Tilbakestill innstillingene

Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det står beskrevet i telefonens brukerveiledning.

Oppdater programvaren

Kontroller at telefonen bruker den nyeste programvaren. Du finner nedlastinger og hjelp på kundestøttesiden til ditt lokale Nokia-nettsted.