Jeg har glemt sikkerhetskoden til Nokia-telefonen min (Series 40).

Prøv med standardsikkerhetskoden 12345. Hvis den ikke godtas, må telefonen til reparasjon.

Når du tilbakestiller telefonen, blir koden satt til Ikke definert eller den tilbakestilles til 12345. Hvis du vil angi koden på nytt eller endre den, velger du Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Tilgangskoder > Opprett sikkerhetskode eller Endre sikkerhetskode.