Første Prøv enkle løsninger

Hvis du har tenkt å sende telefonen til reparasjon, bør du først ta en titt på disse løsningene. Det kan hende de løser problemet og sparer deg for tid og arbeid.

1. Start telefonen på nytt

Slå av telefonen, og ta ut batteriet. Vent noen sekunder, sett inn batteriet igjen og slå på telefonen.

2. Lad telefonen

Lad batteriet

  1. Koble laderen til en stikkontakt.
  2. Koble laderen til telefonen.
  3. Når telefonen viser at den er helt oppladet, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises og du kan bruke telefonen til å ringe.

Hvis batteriet ikke har vært brukt over lengre tid, kan det hende du må koble til laderen, deretter koble den fra og så koble den til igjen for at det skal lade.

3. Gjenopprett til fabrikkinnstillinger

Gjenopprett originalinnstillingene: Hvis telefonen ikke fungerer tilfredsstillende, kan du tilbakestille noen innstillinger til originalverdiene. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer som er lagret på telefonen, men vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Se instruksjonene i brukerveiledningen.

  1. Avslutt alle samtaler og tilkoblinger.
  2. Velg: Meny > Innstillinger og Gjenopprett fabrikkinnstillinger > Bare innstillinger.
  3. Skriv inn sikkerhetskoden.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slår telefonen seg av og deretter på igjen. Dette kan ta litt lengre tid enn vanlig.

Programvare oppdatering

I mange tilfeller er en programvareoppdatering akkurat det du trenger for å få telefonen til å fungere godt igjen.

Se hvordan du oppdaterer programvaren

Kontakt kundesupport

Kontakt kundestøtte Kontakt oss ved å velge ønsket kontaktalternativ.
Kontakt kundestøtte