Hvis det er tilgjengelig, kan du velge Høyttaler eller Håndsett for å bruke høyttaleren eller ørestykket på telefonen under en samtale.

Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.