Nokia C3-00 - Direktemeldinger

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises med en gang ved mottak.

Velg Meny > Meldinger.

  1. Velg Mer > Andre meldinger > Direktemelding.

  2. Skriv inn meldingen.

  3. Velg Send til og en kontakt.