Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ringe talepostkassen

Trykk og hold 1 inne.

Redigere talepostkassen

Velg Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger og Talepostkassenummer.