Nokia C3-00 - Talemeldinger

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Ringe talepostkassen

Trykk og hold 1 inne.

Redigere talepostkassen

Velg Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger og Talepostkassenummer.