Lær hvordan du sender og mottar tekst- og multimediemeldinger.

Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Totalt antall gjenstående tegn og antall meldinger som sendes, vises på displayet.

For at du skal kunne sende meldinger, må riktig meldingssenternummer være lagret på enheten. Vanligvis angis dette nummeret som standard gjennom SIM-kortet.

Hvis du vil angi nummeret manuelt, gjør du følgende:

 1. Velg Meny > Meldinger > Mer > Meldingsinnstill. > Tekstmeldinger > Meldingssentral.

 2. Skriv inn navnet og nummeret du har fått fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og lyd- eller videoklipp.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement for MMS-tjenesten.

Opprette en melding

 1. Velg Meny > Meldinger > Opprett melding.

 2. Skriv meldingen.

  Hvis du vil sette inn et spesialtegn eller et smiletegn, velger du Valg > Sett inn symbol.

  Du legger ved et objekt i meldingen ved å velge Valg > Sett inn objekt. Meldingstypen endres automatisk til multimediemelding.

 3. Du legger til mottakere ved å velge Send til og en mottaker.

  Du skriver inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt ved å velge Nummer eller e-post. Skriv inn et telefonnummer, eller velg E-post og skriv inn en e-postadresse.

 4. Velg Send.

Multimediemeldinger angis med et ikon øverst i displayet.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt avhengig av meldingstypen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Samtalevisning

Enheten støtter meldingsvisning i samtaleformat. Denne funksjonen viser tekst- og multimediemeldinger som er mottatt fra og sendt til en kontakt som en samtale. Dette gjør at du kan vise utvekslede meldinger med en kontakt uten å åpne forskjellige mapper.

Når du får en melding, åpnes den i samtalevisningen.

Vise en sporet samtale med en kontakt

Velg Meny > Meldinger > Samtaler og ønsket samtale.