Tilordne et telefonnummer til en talltast

Velg Meny > Kontakter > Mer > Hurtigvalg, bla til ønsket tall (2–9) og velg Tildel. Tast inn telefonnummeret, eller velg Søk og en lagret kontakt.

Aktivere hurtigvalg

Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Hurtigvalg > .

Ringe ved hjelp av hurtigvalg

I startskjermbildet holder du inne ønsket talltast.