Nokia C3-00 - Meldingsinnstillinger

Velg Meny > Meldinger og Mer > Meldingsinnstill..

Velg blant følgende:

Generelle innstillinger - Angi skriftstørrelsen for meldinger, og aktiver grafiske smilefjes og leveringsrapporter.

Tekstmeldinger - Konfigurer meldingssentraler for tekstmeldinger og SMS-e-post.

Multimediemeldinger - Tillat leveringsrapporter og mottak av multimediemeldinger og reklame, og konfigurer andre innstillinger som er knyttet til multimediemeldinger.

Tjenestemeldinger - Aktivere tjenestemeldinger og konfigurere innstillinger knyttet til tjenestemeldinger.