Opprett og send lydmeldinger med MMS på en enkel måte.

Velg Meny > Meldinger.

  1. Velg Mer > Andre meldinger > Lydmelding. Taleopptakeren åpnes.

  2. Hvis du vil spille inn meldingen din, velger du qgn-list-audiopl-rec.jpg.

  3. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du qgn-list-audiopl-stop.jpg.

  4. Velg Send til og en kontakt.