Nokia Xpress lydmeldinger

Opprett og send lydmeldinger med MMS på en enkel måte.

Velg Meny > Meldinger.

  1. Velg Mer > Andre meldinger > Lydmelding. Taleopptakeren åpnes.

  2. Hvis du vil spille inn meldingen din, velger du .

  3. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du .

  4. Velg Send til og en kontakt.