Ringe

Tast inn telefonnummeret, inkludert landskoden og retningsnummeret om nødvendig, og trykk på ringetasten.

Besvare et innkommende anrop

Trykk på ringetasten.

Avvise et anrop

Trykk på avslutningstasten.

Justere volumet

Under et anrop blar du opp eller ned.