Åpne Kalender-programmet og velg Valg > Innstillinger > Kalenderalarmtone (eller Kalenderpåminnelsestone på noen enheter) og en tone fra listen.