En konferansesamtale er en nettverkstjeneste. Kontroller at din nettverksoperatør eller tjenesteleverandør støtter konferansesamtaler før du utfører trinnene nedenfor.

Slik oppretter du en konferansesamtale på enheten:

  1. Ring den første deltakeren.
  2. Ring neste deltaker ved å velge Valg > Ny samtale. Det første anropet blir automatisk satt på vent.
  3. Når det nye anropet er besvart, kobler du den første deltakeren til konferansesamtalen ved å velge Valg > Konferanse.
  4. Hvis du vil legge til enda en person i samtalen, gjentar du trinn 2 og velger Valg > Konferanse > Legg til i konferanse.
  5. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du Valg > Konferanse > Privat (på noen enheter må du velge Deltakere på skjermen). Velg deltakeren og Privat. Konferansesamtalen blir satt på vent på enheten. De andre deltakerne kan fortsette konferansesamtalen.
  6. Når du er ferdig med den private samtalen, velger du Valg > Legg til i konferanse for å gå tilbake til konferansesamtalen (på noen enheter må du velge Konferansesamtale på skjermen).
  7. Hvis du vil utelate en av deltakerne, velger du Valg > Konferanse > Utelat deltaker, blar til deltakeren og velger Utelat (på noen enheter må du velge Deltakere på skjermen, bla til deltakeren og velge Utelat deltaker).
  8. Du avslutter den aktive konferansesamtalen ved å trykke på avslutningstasten.

Merk: Du kan slå av mikrofonlyden på enheten under konferansesamtalen ved å velge Valg > Lyd av i aktiv samtalemodus.