Nokia E66 - Hvordan sikrer jeg at GPS fungerer best mulig?

Sjekk at du har klar sikt opp mot himmelen når du bruker GPS-mottakeren. Pass på at hånden din ikke dekker GPS-mottakeren. Se i brukerveiledningen for enheten for å finne ut hvor GPS-mottakeren er plassert. Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette en GPS-tilkobling. Det kan ta lengre tid å opprette en GPS-tilkobling i bilen.

Vi anbefaler at du bruker Assistert GPS (A-GPS) for å opprette GPS-tilkoblinger raskere. A-GPS bruker den mobile Internett-tilkoblingen for å koble til en Nokia-server som forteller enheten hvilke GPS-satellitter den kan koble seg til, noe som betydelig reduserer tiden det tar å opprette GPS-tilkoblinger. På Lumia-telefoner brukes Assistert GPS automatisk når posisjonstjenestene er aktivert og du har en tilgjengelig Internett-tilkobling. På Symbian-telefoner kan Assistert GPS aktiveres i lokaliseringsinnstillingene.

Hvis enheten ikke finner noe satellittsignal, kan du prøve dette:

  • Kontroller at hånden din ikke dekker GPS-mottakeren.
  • Hvis du er innendørs, kan du gå ut for å få et bedre signal.
  • Hvis du er utendørs, kan du gå til et område som er mer åpent.
  • Hvis det er dårlig vær, eller hvis du befinner deg bak en frontrute med UV-beskyttelse eller oppvarming, kan dette også påvirke signalstyrken.

Merk: Bruk av GPS trekker strøm fra batteriet. Ved bruk av GPS-mottakeren kan det hende at batteriet på telefonen tappes raskere for strøm.