Hvordan låser jeg opp telefonen slik at jeg kan bruke SIM-kort fra en annen nettverksoperatør?

Kontakt nettverksoperatøren din. Nettverksoperatøren kan gi deg opplåsingskoden og forklare hva du skal gjøre.