Kontakt nettverksoperatøren din. Nettverksoperatøren kan gi deg opplåsingskoden og forklare hva du skal gjøre.