Hvis du oppdaterer innstillingene for land på Nokia-kontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til eventuelle Nokia MixRadio-kreditter eller Nokia MixRadio+-abonnementer som er knyttet til det opprinnelige landet. For å få tilgang igjen, må du endre tilbake til det opprinnelige landet.

Vær oppmerksom på at du fortsatt kan bli belastet for eventuelle Nokia MixRadio+-abonnementer du har, hvis du ikke avslutter dem før du oppdaterer innstillingene for land. Du kan gå tilbake og endre innstillingene tilbake til det opprinnelige landet.