Garantivilkårene avhenger av enheten du eier, og landet der enheten ble kjøpt. Garantivilkårene finner du i sluttbrukerveiledningen som fulgte med salgspakken. Du kan også gå til ditt lokale Nokia-nettsted og se kundestøttesiden for enheten.