Saprborg kommune kundereferanse


Sarpsborg kommune byttet ut OpenOffice og en smal e-postløsning med Microsoft Office og Exchange-server for alle ansatte.

Løsning: Microsoft Office med Outlook, Microsoft Exchange, Windows Server og Windows Sharepoint Services
Antall brukere: Over 4000 ansatte
Når:
2009


IKT blir en stadig viktigere faktor for å understøtte kommunens kjernevirksomhet og tjenesteleveranse. Microsoft tilbyr rammeverk som er utviklet for å understøtte en effektiv tjenesteleveranse i kommunal sektor via bedre og mer kostnadseffektiv utnyttelse av IT.

Lær mer
Kontakt Microsoft

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss idag.

Sparer 15 millioner på ny IKT-plattform

Sarpsborg Kommune gikk fra Open Source og fri programvare til en plattform basert på Microsoft programvare. Dermed sparte de 15 millioner – og mye frustrasjon.

I begynnelsen av 2009 var situasjonen i Sarpsborg Kommune preget av løsninger hvor Open Source og fri programvare spilte en sentral rolle. Enkle operasjoner som å åpne vedlegg var kronglete, fagapplikasjoner fungerte dårlig med eksisterende kontorstøtteløsninger og selv leverandørene var usikre på løsningene. Support hadde intet mindre enn rundt 2500 henvendelser om filformater, e-post og fellessystemene i året.

Det ble besluttet å lage en ny plattform med utgangspunkt i Microsoft programvare, samt implementere systemer som bedret saksbehandlingen.

Med en løsning som snakker samme språk som resten av verden har kommuneansatte og -brukere fått en betydelig enklere hverdag.


Kommunen opplever dette gjennom:

  • Økt servicegrad

  • Mer nøyaktig og effektiv saksbehandling

  • Bedre dialog med innbyggerne, og de kommuneansatte er mer tilgjengelige

  • Bedre dialog internt, med eksempelvis deling av kalender og møteromsbooking

  • Dramatisk reduksjon i antallet henvendelser til support

  • Betydelig besparelse – året etter var utgiften til IKT redusert med 15 millioner kroner

Sarpsborg Kommune valgte en løsning som ga økt funksjonalitet og effektivitet til hele kommuneorganisasjonen. Det ble også lagt betydelige ressurser på brukeropplæring, informasjon og dokumentasjon.

Nå er neste steg å tilby innbyggere og brukere enda flere digitale tjenester.

Les hele artikkelen om Sarpsborg kommune