Maksimal avkastning og brukeropplevelser med Microsoft Services


Microsoft Services sikrer at du og dine kolleger får gode brukeropplevelser og at dere oppnår størst mulig avkastning på deres investeringer i Microsoft-teknologi.


Vi tilbyr et bredt spekter tjenester som spenner fra strategisk rådgivning og tradisjonell systemintegrasjon, til driftsrelaterte tjenester som forebyggende vedlikehold og løpende support. Vi baserer våre leveranser på velprøvde konsepter som vi kontinuerlig videreutvikler.

Premier Support

Premier Services er en ende-til-ende tjeneste som sikrer stabil og sikker drift av dine systemer og løsninger. Tjenesten deles hovedsaklig i to deler;

Forebygging
Målet med forebyggende tjenester er å hindre problemer i å oppstå hos kunden, for eksempel i form av helsesjekker av eksisterende miljøer eller kvalitetssikring av design og arkitektur på nye løsninger. Leveransene er standardisert og kvalitetssikret av vår internasjonale organisasjon, og gjennomføres av spesialister på de respektive fagområdene.

Feiloppretting og problemløsing
Vi tar oss av feilsituasjoner som måtte oppstå hos kunden, og tilbyr en effektiv og profesjonell oppfølging inntil problemet er løst.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Du kan også lese mer på våre globale sider.


Jens Haviken
Ansvarlig Microsoft Services
Jens.Haviken@microsoft.com
22 06 28 03

Vibeke Lystad
Ansvarlig Premier Services
vibekel@microsoft.com
24 06 54 62

Leif Ludvigsen
Ansvarlig Consulting og Strategi
leifl@microsoft.com
22 06 38 23

Inger Lise Sannes
Salgssjef
isanness@microsoft.com
22 06 38 29