वास्तविक Windows वैधता

Windowsस्थापना वैध गर्न रोज्नुभएकोमा धन्यवाद। कृपाय तलकाचरणहरू व्याख्या गरिएको छोटो वैध प्रक्रिया सकाउनुहोस। वैध गरिएके पछि तपाइँले अनुरोध डाउनलोमा पहुंच गर्न तपाईंलाई विवरण पृष्ठ डाउनलोड गर्नुहोस् मा फिर्ता पठाइन्छ।

वास्तविक Windows वैधता सुरू गर्नुहोस्

  1. १. वैधता उपकरण चालू गर्नुहोस्।

      वैधता उपकरणको सुरुवात गर्न जारी राख्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। प्रोम्प्ट गर्दा खोल्नुहोस् वा त्यसको हालैको स्थानबाट यो कार्यक्रम चालू गर्नुहोस् -मा क्लिक गर्नुहोस्।. उपकरणले तपाइँको कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्छ जसले तपाइँलाई तपाइँको Windows स्थापना वास्तविक हो कि होइन र तपाइँले चरण २ मा प्रयोग गर्नुहुने सङ्केत प्रदान गर्छ कि गर्दैन भनेर निश्चित गर्छ। यसले तपाइँको परिचय गर्न वा तपाइँलाई सम्पर्क राख्न प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि जानकारीको सङ्कलन गर्दैन वा पठाउदैन। के जानकारी सङ्कलन गरिएको छ, यसको किन आवश्यक छ, र यसको कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने बारेमा थप जानकारी हासिल गर्न कृपया Windows वास्तविक लाभ कार्य्क्रम एफ ए क्यू पढ्नुहोस्।

  2. २. तपाइँको वैधता सङ्केत प्रविष्ट गर्नुहोस्।

    तलको बाकसमा चरण १ मा प्रदान गरिएको सङ्केत टाइप गर्नुहोस् वा प्रतिलिपि बनाएर टाँस्नुहोस्। त्यसपछि वैध गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। .