Windows 7 भाषा इन्टरफेस प्याक
    Application
    Windows 7 भाषा इन्टरफेस प्याक (LIP) ले Windows 7 अत्याधिक प्रयोग हुने क्षेत्रको लागि आंशिक रूपमा स्थानीयकरण गरिएको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उपलब्ध गराउँछ।
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    8/31/2010
    Windows 8.1 भाषा इन्टरफेस प्याक (लिप)
    Tool
    Windows 8.1 भाषा इन्टरफेस प्याक (लिप) ले Windows 8.1 को व्यापक रुपमा प्रयोग गरिएको क्षेत्रको लागि आंशिक रुपमा स्थानीयकरण गरिएको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रदान गर्छ।
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    11/12/2013
    Windows Vista भाषा इन्टरफेस प्याक
    Application
    Windows Vista भाषा इन्टरफेस प्याक (LIP) ले Windows Vista को बृहत प्रयोग क्षेत्रका लागि अंशत: स्थानीयकरण प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उपलब्ध गराउँदछ
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    7/30/2009
    Windows 8 भाषा इन्टरफेस प्याक (LIP)
    Tool
    Windows 8 को लागि भाषा इन्टरफेस प्याक (LIP) ले Windows 8 को अधिक मात्रामा व्यापक रूपले प्रयोग गरिएका क्षेत्रहरूको आंशिक रूपमा स्थानीयकरण गरिएको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रदान गर्दछ।
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    11/20/2012
    Language Interface Pack का लागि Office 2003 Service Pack 3 (SP3)
    Service Pack
    Language Interface Pack का लागि Office 2003 Service Pack 3 ले Office 2003 Language Interface Packका लागि पछिल्ला अद्यावधिकहरू प्रदान गर्दछ।
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    9/17/2007
    Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – नेपाली
    Application
    Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - नेपालीले प्रायजसो MicroSoft Office 2013 एप्लिकेसनहरूको लागि अनुवाद गरिएको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रदान गर्छ।
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    2/25/2013
    Windows 7 को लागि Internet Explorer 11
    Update
    Windows 7 को लागि सिफारिश गरिएको द्रुत र सरल ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोस्।
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    11/6/2013
    Update for Windows 8.1 (KB2994290)
    Update
    Install this update to resolve issues in Windows.
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    12/8/2014
    Offers - नेपाली
    Document
    NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    2/16/2011
    Photosynth - NASA video - Nepali
    Application
    NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
    नि:शुल्क
    जारी भएको तिथिः
    8/7/2007