Security Update for Microsoft Office Excel Viewer (KB982333) - नेपाली
  Security Patch
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  6/15/2010
  February 2009 Security Release ISO Image - Nepali
  Security Patch
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  2/9/2009
  Language Interface Pack का लागि Office 2003 Service Pack 3 (SP3)
  Service Pack
  Language Interface Pack का लागि Office 2003 Service Pack 3 ले Office 2003 Language Interface Packका लागि पछिल्ला अद्यावधिकहरू प्रदान गर्दछ।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  9/17/2007
  Windows 7 को लागि Internet Explorer 11
  Update
  Windows 7 को लागि सिफारिश गरिएको द्रुत र सरल ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोस्।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  11/6/2013
  Update for Windows 8.1 (KB2994290)
  Update
  Install this update to resolve issues in Windows.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  12/8/2014
  Offers - नेपाली
  Document
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  2/16/2011
  Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB982312) - नेपाली
  Security Patch
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  6/4/2010
  Windows Vista भाषा इन्टरफेस प्याक
  Application
  Windows Vista भाषा इन्टरफेस प्याक (LIP) ले Windows Vista को बृहत प्रयोग क्षेत्रका लागि अंशत: स्थानीयकरण प्रयोगकर्ता इन्टरफेस उपलब्ध गराउँदछ
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  7/30/2009
  Windows Installer 4.5 Redistributable - Nepali
  Redistributable component
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  6/2/2008
  Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB982308) - नेपाली
  Security Patch
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  6/4/2010