Windows 7 64-बिट संस्करण र Windows server 2008 R2 64-बिट संस्करणको लागि Internet Explorer 11
  Update
  Windows 7 को लागि सिफारिश गरिएको द्रुत र सरल ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोस्।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  11/6/2013
  Windows 7 को लागि Internet Explorer 11
  Update
  Windows 7 को लागि सिफारिश गरिएको द्रुत र सरल ब्राउजर डाउनलोड गर्नुहोस्।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  11/6/2013
  Windows Vista र Windows Server 2008 का लागि Windows Internet Explorer 9
  Update
  Windows Internet Explorer 9 ले तपाइँको वेबसाइटहरूलाई तपाइको पिसीको वासिन्दा अनुप्रयोगहरू जस्तै चम्कन र काम गर्न दिन्छ।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  5/25/2011
  Windows 7 को लागि Internet Explorer 10
  Application
  Internet Explorer 10 छिटो र सजिलो छ, र तपाईंको वेब साइटहरूलाई चम्किलो र तपाईंको पिसिमा न्याटिभ एप्लिकेसनले जस्तै कार्यसम्पादन गराउँछ।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  2/25/2013
  Microsoft Readiness App - नेपाली
  Application
  NThe instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  4/18/2014
  Windows 7 का लागि Windows Internet Explorer 9
  Update
  Windows Internet Explorer 9 ले तपाइँको वेबसाइटहरूलाई तपाइको पिसीको वासिन्दा अनुप्रयोगहरू जस्तै चम्कन र काम गर्न दिन्छ।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  5/25/2011
  Windows 7 64-बिट संस्करण र Windows server 2008 R2 64-बिट संस्करणको लागि Internet Explorer 10
  Application
  Internet Explorer 10 छिटो र सजिलो छ, र तपाईंको वेब साइटहरूलाई चम्किलो र तपाईंको पिसिमा न्याटिभ एप्लिकेसनले जस्तै कार्यसम्पादन गराउँछ।
  नि:शुल्क
  जारी भएको तिथिः
  2/25/2013