प्रकाशन गरिएको:
लागू हुने: मे 1, 2018
Microsoft सेवा सम्झौता
तपाइँको गोपनीयतातपाइँको गोपनीयता1_YourPrivacy
सारांश

1. तपाइँको गोपनीयता। तपाइँको गोपनीयता हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। कृपया Microsoft गोपनीयता कथन ("गोपनीयता कथन") किनभने यसले हामीले तपाइँ र तपाइँका यन्त्रहरूबाट सङ्कलन गर्ने डाटाको प्रकार ("लगत"), हामी तपाइँको डाटालाई कसरी प्रयोग गर्छौं र तपाइँको डाटा प्रक्रिया गर्नलाई हामीसँग भएको कानुनी आधारहरू व्याख्या गर्छ। गोपनीयता कथनले Microsoft ले तपाइँको सामग्री अर्थात् तपाइँले अरूसँग गरेका सञ्चारहरू, सेवाहरू मार्फत तपाइँले Microsoft लाई पेश गरेका पोस्टहरू; र तपाइँले सेवाहरू मार्फत अपलोड, भण्डारण, प्रसारण वा साझा गर्नुभएका फाइल, फोटो, कागजात, अडियो, डिजिटल कार्य, लाइभ स्ट्रिम र भिडियोहरू ("तपाइँको सामग्री") लाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने वारे पनि व्याख्या गर्छ। सहमतिमा प्रक्रिया आधारित हुँदा र कानुनले अनुमति दिइएको दायरासम्म, यी सर्तहरूमा सहमति जनाउनाले, तपाइँ गोपनीयता कथनमा व्याख्या गरे अनुसार तपाइँको सामग्री र डाटाको प्रयोग र खुलासामा सहमति जनाउनुहुन्छ। केही अवस्थाहरूमा, हामी गोपनीयता कथनमा सन्दर्भ दिइए अनुसार बेग्लै सूचना उपलब्ध गराएर सहमतिका लागि तपाइँसँग अनुरोध गर्नछौं।

पूर्ण पाठ
तपाइँको सामग्रीतपाइँको सामग्री2_yourContent
सारांश

2. तपाइँको सामग्री। थुप्रै सेवाहरूले तपाइँलाई आफ्नो सामग्री भण्डारण वा साझा गर्ने वा अरूहरूबाट सामग्री प्राप्त गर्ने अनुमति दिन्छन्। हामी तपाइँको सामग्रीको स्वामित्व माथि दाबी गर्दैनौं। तपाइँको सामग्री तपाइँको नै सामग्री रहन्छ, र त्यसको लागि तपाइँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ।

 • a. तपाइँ आफ्नो सामग्री अन्य व्यक्तिहरूसँग साझा गर्दा तिनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा तपाइँलाई क्षतिपूर्ती नदिइकन तपाइँको सामग्री प्रयोग, बचत, रेकर्ड, पुनर्उत्पादन, प्रसारण, सञ्चार, साझा र प्रदर्शन (र HealthVault मा भएकालाई मेटाउन) गर्न सक्षम हुन सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। यदि तपाइँ अरूसँग त्यो क्षमता नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो सामग्री साझा गर्नका लागि सेवाहरूको प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाइँ यी सर्तहरूको अवधिका लागि तपाइँसँग सेवाहरूमा वा सोको माध्यमबाट अपलोड, भण्डार वा साझा गरिएको आफ्नो सामग्रीका लागि आवश्यक सबै अधिकारहरू हुन्छन् (तथा हुनेछन्) र तपाइँको सामग्रीको संकलन, प्रयोग, र धारणले कुनै पनि कानून वा अरूहरूका अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्नेछैन भनी दर्शाउनुहुन्छ र आश्वास्त पार्नुहुन्छ। Microsoft ले तपाइँका सामग्रीमा स्वामित्व जनाउने, नियन्त्रण गर्ने, रूजू गर्ने, त्यसका लागि भुक्तानी गर्ने, वा अन्य प्रकारले त्यसको लागि दायित्व ग्रहण गर्ने काम गर्दैन र यसलाई अरूहरूले सेवाहरू प्रयोग गरेर अपलोड, भण्डारण वा साझा गर्ने तपाइँका सामग्री वा सामानहरूका लागि जिम्मेवार ठहर गर्न सकिँदैन।
 • b. तपाइँ र अरूहरूललाई सेवाहरू प्रदान गर्ने, तपाइँ र सेवाहरूको संरक्षण गर्ने, तथा Microsoft का उत्पादन तथा सेवाहरू सुधार गर्ने आवश्यक हदसम्म, तपाइँ Microsoft लाई तपाइँको सामग्री प्रयोग गरन विश्वव्यापी तथा रोयल्टी-मुक्त बौद्धिक सम्पत्ती इजाजतपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, सेवाहरूमा तपाइँको साग्रीहरूको प्रतिलिपि बनाउन, धारण गर्न, प्रसारण गर्न, पुन: स्वरूपण गर्न, प्रदर्शन गर्न, र सञ्चार उपकरणहरू मार्फत वितरण गर्न। यदि तपाइँले प्रतिबन्धहरू बिना व्यापक रूपमा अनलाइन उपलब्ध हुने सेवाका क्षेत्रहरूमा आफ्नो सामग्री प्रकाशन गर्नुभयो भने, तपाइँको सामग्री सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रदर्शनहरू वा सामानहरूमा देखिन सक्छन्। केही सेवाहरू विज्ञापनद्वारा समर्थित छन्। Microsoft ले विज्ञापनलाई कसरी व्यक्तिगीकरण गर्दछ भन्ने विषयमा नियन्त्रणहरू Microsoft खाता व्यवस्थापन वेबसाइटको सुरक्षा र गोपनीयता पृष्ठमा उपलब्ध छन्। तपाइँ प्रति विज्ञापन लक्षित गर्न, हामी तपाइँले इमेल, च्याट, भिडियो कलहरू वा भ्वाइस मेलमा भनेका कुराहरू, वा तपाइँका कागजातहरू, फोटोहरू वा अन्य व्यक्तिगत फाइलहरूको प्रयोग गर्दैनौं। हाम्रा नीतिहरू गोपनीयता कथनमा विस्तृत रूपमा आवरण गरिएका छन्।
पूर्ण पाठ
आचार संहिताआचार संहिता3_codeOfConduct
सारांश

3. आचार संहिता।

 • a. ती सर्तहरूमा सहमति जनाएर, तपाइँले सेवाहरू प्रयोग गर्दा, तपाइँ निम्न नियमहरूको पालना गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा सहमति जनाइरहनु भएको छ:
  • i. गैरकानूनी कुनैपनि कुराहरू नगर्नुहोस्।
  • ii. बालबालिकाहरूको शोषण हुने, उनीहरूलाई हानि पुग्ने, वा हानि पुग्ने खतरा रहेका कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न नहुनुहोस्।
  • iii. स्प्याम नपठाउनुहोस्। स्प्याम बनेको अनावश्यक वा अवान्छित किसिमका ठूलो परिणामका इमेल, पोस्टिङहरू, सम्पर्क अनुरोधहरू, SMS (पाठ सन्देशहरू), वा द्रुत सन्देशहरू हुन्।
  • iv. अनुचित सामग्री वा वस्तु (उदाहरणका लागि, नग्नता, पाशविकता, अश्लीलता, घृणाजनक भाषा, चित्रात्मक हिंसा वा अपराधिक क्रियाकलाप) वा स्थानीय कानुन वा नियमहरूको पालना नगर्ने तपाइँका सामग्री वा वस्तु साझा गर्न सेवाहरूको सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन वा प्रयोग नगर्नुहोस्।
  • v. जालसाजी, गलत वा भ्रामक (जस्तै, गलत बहानाहरू बनाएर पैसा माग्नु, कसैको नामबाट कार्य गर्नु, प्ले संख्या बढाउन, वा दर्जाहरू, मूल्याङ्कनहरू, वा टिप्पणीहरूलाई प्रभावित गर्न सेवाहरूलाई चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नु) वा अपमानजनक वा मानहानी गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुनुहोस्।
  • vi. सेवाहरूको पहुँच वा उपलब्धतामा भएका कुनैपनि प्रतिबन्धहरू नबिगार्नुहोस्।
  • vii. आफ्नो लागि, सेवा वा अरूहरूको लागि हानिकारक क्रियाकलापमा संलग्न नहुनुहोस् (उदाहरण - भाइरसहरू संक्रमण गर्ने, पिछा गर्ने, आतङ्कवादी सामग्री पोस्ट गर्ने, हेपाइ बोली सञ्चार गर्ने, वा अरूहरू विरुद्ध हिंसा गर्ने)
  • viii. अन्य मानिसहरूका अधिकारहरू उल्लङ्घन नगर्नुहोस् (जस्तै, प्रतिलिपि अधिकारयुक्त संगीत वा अन्य प्रतिलिपि अधिकारयुक्त सामग्रीको अनधिकृत साझेदारी, Bing मानचित्रहरू, वा फोटोग्राफहरूको पुन: बिक्री वा अन्य वितरण)।
  • ix. अरू मानिसहरूका गोपनीयता वा लगत संरक्षण अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्ने गतिविधिमा संलग्न नहुनुहोस्।
  • x. यी नियमहरू तोड्नमा अरूलाई सहयोग नगर्नुहोस्।
 • b. प्रवर्तन। तपाइँले यी सर्तहरूको उल्लङ्घन गर्नुभएको खण्डमा हामी हाम्रो एकल विवेकमा, तपाइँलाई सेवाहरू प्रदान गर्न बन्द गर्न तपाइँको Microsoft खाता बन्द गर्न सक्नेछौं। हामी यी सर्तहरू लागू गर्ने प्रयास स्वरूप सेवाहरूमा वा सोबाट हुने सञ्चार (जस्तै इमेल, फाइल साझेदारी वा शीघ्र सन्देश) को वितरणमाथि रोक लगाउन सक्नेछौं, वा हामी कुनै पनि कारणले तपाइँको सामग्री हटाउन वा प्रकाशन गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछौं। यी सर्तहरूको कथित उल्लङ्घनहरूको अनुसन्धान गर्दा, Microsoft ले समस्या समाधान गर्न तपाइँको समाग्रीको समीक्षा गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछ, र तपाइँ यसद्वारा सो समीक्षाको लागि अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ। यद्यपि, हामी सम्पूर्ण सेवाहरूको निगरानी गर्न सक्दैनौं र हामी त्यसो गर्ने प्रयास पनि गर्दैनौं।
 • c. Xbox सेवाहरूमा निवेदन। Xbox Live, Windows Live को लागि खालहरू र Microsoft Studios खेलहरू, अनुप्रयोगहरू, सेवाहरू र Microsoft द्वारा उपलब्ध गराइएका सामग्रीमा यो आचार संहिता कसरी लागू हुँदछ भन्ने बारेमा थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। Xbox सेवाहरू मार्फत आचार सहिताको (खण्ड 13(a)(i) मा परिभाषित गरिएको) उल्लङ्घन गरेमा सामग्री, Xbox Gold सदस्यता समय र खातासँग सम्बन्धित Microsoft खाता ब्यालेन्सहरूको त्याग सहित Xbox सेवाहरूमा सहभागी हुनबाट निलम्बित वा प्रतिषिद्ध हुनमा परिणामित हुन सक्छ।
पूर्ण पाठ
सेवाहरू तथा समर्थनको प्रयोगसेवाहरू तथा समर्थनको प्रयोग4_usingTheServicesSupport
सारांश

4. सेवाहरू तथा समर्थनको प्रयोग।

 • a. Microsoft खाता। थुप्रै सेवाहरूमा पहुँच गर्न तपाइँलाई Microsoft खाता आवश्यक पर्नेछ। तपाइँको Microsoft खाताले तपाइँलाई Microsoft वा केही Microsoft साझेदारहरूले प्रदान गरेका उत्पादनहरू, वेबसाइटहरू र सेवाहरूमा साइन इन गर्ने अनुमति दिन्छ।
  • i. खाता सिर्जना गर्ने। तपाइँ अनलाइनबाट साइन अप गरेर Microsoft खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ Microsoft खाताका लागि साइन अप गर्ने बेलामा झुठो, गलत वा भ्रामक जानकारी प्रयोग नगर्न सहमति जनाउनुहुन्छ। केही अवस्थाहरूमा, तपाइँको इन्टरनेट सेवा प्रदायक जस्तो तेस्रो पक्षले तपाइँका लागि Microsoft खाता निर्दिष्ट गरेको हुनसक्छ। यदि तपाइँले तेस्रो पक्षबाट Microsoft खाता प्राप्त गर्नुभएको छ भने, तपाइँको खाता माथि तेस्रो पक्षका थप अधिकारहरू हुन सक्छन्, जस्तै तपाँको Microsoft खाता पहुँच गर्ने वा मेटाउने क्षमता। कृपया तेस्रो पक्षले तपाइँलाई प्रदान गरेका अतिरिक्त सर्तहरूको समीक्षा गर्नुहोस्, किनभने यी अतिरिक्त सर्तहरूका सम्बन्धमा Microsoft को कुनै जिम्मेवारी हुँदैन। यदि तपाइँ आफ्नो व्यवसाय वा रोजगारदाता जस्ता कुनै संस्थाको तर्फबाट Microsoft खाता सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँसँग उक्त संस्थालाई यी सर्तहरूमा बाँध्ने कानूनी अधिकार छ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो Microsoft खाता पत्यारपत्र अर्को प्रयोगकर्ता वा संस्थालाई स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। आफ्नो खाताको संरक्षण गर्न, आफ्नो खाताका विवरणहरू र पासवर्ड गोप्य राख्नुहोस्। तपाइँ आफ्नो Microsoft खाता अन्तर्गत हुने सबै क्रियाकलापको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ.
  • ii. खाताको प्रयोग। आफ्नो Microsoft खाता सक्रिय राख्न तपाइँले यसलाई प्रयोग गर्नैपर्छ। यसको अर्थ सेवाहरूको स:शुल्क अंशका लागि अन्य प्रकारले प्रदान नगरिँदासम्म, आफ्नो Microsoft खाता, र सम्बन्धित सेवाहरूलाई सक्रिय राख्न तपाइँले पाँच-वर्षको अवधिमा कम्तिमा पनि एकपटक साइन इन गर्नैपर्छ। यदि तपाइँले यो समयमा साइन इन गर्नुभएन भने, हामी तपाइँको Microsoft खाता तपाइँका लागि निष्क्रिय भएको मान्नेछौं र यसलाई बन्द गर्नेछौं। कृपया बन्द Microsoft खाताका परिणामहरूका लागि सेक्सन 4(a)(iv)(2) हेर्नुहोस्। तपाइँले आफ्नो Outlook.com प्राप्तिमञ्जूषा र आफ्नो OneDrive (छुट्टाछुट्टै) मा एक-वर्षमा कम्तिमा पनि एकपटक साइन इन गर्नैपर्छ, अन्यथा हामी तपाँको Outlook.com प्राप्तिमञ्जूषा र OneDrive बन्द गर्नेछौं। तपाइँले आफ्नो Microsoft खातासँग सम्बन्धित गेमरट्याग कायम राख्नको लागि पाँच-वर्षको अवधिमा कम्तीमा पनि एक पटक आफ्नो Xbox सेवाहरूमा साइन इन गर्न अनिवार्य छ। हामीलाई कुनै तेस्रो पक्षले छलपूर्वक तपाइँको Microsoft खाता प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने शंका लागेको खण्डमा (उदाहरणका लागि, खातासम्बन्धी सम्झौता गरिएको कारणले), तपाइँले स्वामित्वको लागि पुन: दाबी नगरेसम्म Microsoft ले तपाइँको खाता निलम्बन गर्न सक्छ। मिलानको प्रकृतिमा आधारित भइ, हामीलाई तपाइँका केही वा सबै सामग्रीमा पहुँच असक्षम गर्न आवश्यक पर्न सक्छ। यदि तपाइँलाई आफ्नो Microsoft खातामा पहुँच गर्न समस्या भइरहेको छ भने, कृपया यस वेबसाइटमा जानुहोस्: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. बच्चाहरू तथा खाताहरू। सेवाहरू प्रयोग गरेर, तपाइँ यस कुराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ कि यी सर्तहरूमा बाँधिनका लागि या त तपाइँ "वयस्कता" को उमेरमा पुग्नुभएको छ वा जहाँ तपाइँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको तपाइँसँग "कानूनी दायित्व" छ वा तपाइँका मान्य आमाबुवा वा कानूनी अभिभावक छन्। तपाइँलाई आफ्नो उमेर आफू बसेको ठाउँको कानून अनुसार बालिग वा "कानूनी उत्तरदायित्व" बहन गर्नसक्ने गरी पुगेको छ वा छैन भन्नेबारे थाहा छैन वा तपाइँले यो खण्ड बुझ्नुभएको छैन भने आफ्ना मातापिता वा कानूनी अभिभावकसँग सोध्नुहोस् र Microsoft खाता सिर्जना गर्नुअघि उनीहरूको सहमति लिनुहोस्। तपाइँ Microsoft खाता सिर्जना गर्ने कुनै नाबालिगको मातापिता वा कानूनी अभिभावक हुनुहुन्छ भने, तपाइँ र उक्त नाबालिग यी सर्तहरूको अधिनमा रहन र खरिदहरू लगायत Microsoft खाताका सबै प्रकारका प्रयोगहरू प्रति उत्तरदायित्व हुन स्वीकार गर्नुहुन्छ चाहे नाबालिगको खाता अहिले खोलिएको होस् वा पछि सिर्जना गरियोस्।
  • iv. तपाइँको खाता बन्द गर्ने।
   • 1. तपाइँले जुनसुकै बेला कुनै पनि कारणले विशेष सेवाहरू रद्द गर्न वा Microsoft खाता बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो Microsoft खाता बन्द गर्न, कृपया https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 मा जानुहोस्। तपाइँले हामीलाई आफ्नो Microsoft खाता बन्द गरिदिन आग्रह गर्दा, हामी तपाइँको खातालाई 60-दिनसम्म निलम्बित अवस्थामा राख्नेछौं किनभने तपाइँ आफ्नो विचार परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। उक्त 60-दिनको अवधि पछि, तपाइँको Microsoft खाता बन्द हुनेछ। तपाइँको Microsoft खाता बन्द हुँदा के हुन्छ भन्ने बारेमा विवरणका लागि कृपया तलको खण्ड 4(a)(iv)(2) हेर्नुहोस्। 60-दिनको अवधिमा पुन: लगइन गर्नाले तपाइँको Microsoft खाता पुन: सक्रिय हुनेछ।
   • 2. तपाइँको Microsoft खाता बन्द भयो भने (तपाइँ वा हामीद्वारा), केही कुराहरू हुनेछन्। पहिलो, सेवाहरूमा पहुँच गर्नलाई Microsoft खाता प्रयोग गर्ने तपाइँको अधिकार तुरुन्त रोकिनेछ। दोस्रो, हामी तपाइँको डाटा वा तपाइँको Microsoft खातासँग सम्बन्धित सामग्री मेटाउनेछौं वा त्यसलाई तपाइँ र तपाइँको Microsoft खाताबाट असम्बन्धित गर्नेछौं (हामीलाई कानुनद्वारा त्यसलाई कायम राख्न, फिर्ता गर्न वा तपाइँद्वारा पहिचान गरिएको तेस्रो पक्षमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक नपरेसम्म)। तपाइँसँग नियमित रूपमा ब्याकअप गर्ने योजना हुनुपर्छ किनभने तपाइँको खाता एकपटक बन्द भइसकेपछि Microsoft तपाइँको सामग्री र लगत पुन: प्राप्त गर्न सक्नेछैन। तेस्रो, तपाइँ आफुले प्राप्त गरेका उत्पादनहरू माथिको पहुँच गुमाउनुहुनेछ।
 • b. कार्यस्थान वा विद्यालय खाताहरू। तपाइँले कार्यस्थान वा विद्यालय इमेल ठेगानाको साथमा निश्चित Microsoft सेवाहरूमा साइन इन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँले यसो गर्नुभयो भने, तपाइँले तपाइँको इमेल ठेगानासँग सम्बन्धित डोमेनको मालिकले तपाइँका सञ्चार र फाइलहरूका सामग्रीहरू सहित तपाइँको खातालाई नियन्त्रण र प्रशासन गर्न र तपाइँको डाटामा पहुँच र प्रक्रिया गर्न सक्छ र खाता वा डाटा जोखिममा परेको छ भने Microsoft ले डोमेनको मालिकलाई सूचना दिन सक्छ भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाइँ Microsoft सेवाहरूको आफ्नो प्रयोग Microsoft र तपाइँ वा तपाइँको संगठनसँग गरिएका सम्झौताहरूको विषय हुन सक्छन् जसका कारण यी सर्तहरू लागू नहुन सक्छन्। तपाइँसँग पहिलेदेखि नै Microsoft खाता छ र तपाइँ यी सर्तहरू अन्तर्गतका सेवाहरू कुनै बेग्लै कार्य वा विद्यालयको इमेल ठेगानामार्फत प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, उक्त सेवामाथिको पहुँच जारी राख्न तपाइँलाई आफ्नो Microsoft खातासँग सम्बद्ध इमेल ठेगाना अद्यावधिक गर्न भनिनेछ।
 • c. अतिरिक्त उपकरण/लगत योजनाहरू। थुप्रै सेवाहरू प्रयोग गर्न, तपाइँलाई इन्टरनेट जडान र/वा लगत/सेल्यूलर योजना आवश्यक हुनेछ। तपाइँलाई अतिरिक्त उपकरण पनि आवश्यक पर्न सक्छ, जस्तै हेडसेट, क्यामेरा वा माइक्रोफोन। तपाइँ सेवाहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सबै जडान, योजनाहरू, र उपकरण उपलब्ध गराउन र आफ्ना जडानहरू, योजनाहरू, र उपकरणको प्रदायक(हरू) द्वारा लगाइने शुल्कहरू तिर्नका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यी शुल्कहरू तपाइँले सेवाहरूको लागि हामीलाई भुक्तानी गर्ने शुल्कहरू बाहेका शुल्कहरू हुन्। तपाइँलाई लाग्न सक्ने कुनै यस्ता शुल्कहरू छन् कि भनि थाहा पाउन आफ्नो प्रदायक(हरू) लाई सोध्नुहोस्।
 • d. सेवा सूचनाहरू। हामीले तपाइँले प्रयोग गर्ने कुनै सेवाका बारेमा तपाइँलाई केही कुरा भन्नुपर्ने भएमा, हामी तपाइँलाई सेवासम्बन्धी सूचनाहरू पठाउनेछौं। तपाइँले आफ्नो Microsoft खाताको जडानसँग आफ्नो इमेल ठेगाना वा फोन नम्बर दिनुभयो भने, तपाइँको मोबाइल नम्बर दर्ता गर्नु अघि आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्ने समावेश गर्दै, हामीले तपाइँलाई इमेल मार्फत वा SMS (पाठ सन्देश) मार्फत सेवासम्बन्धी सूचनाहरू पठाउन सक्छौं। हामी सेवासम्बन्धी सूचनाहरू अन्य माध्यमहरूद्वारा पनि पठाउन सक्छौं (उदाहरणका लागि उत्पादनभित्र राखिएका सन्देशहरूमार्फत)। SMS मार्फत सूचनाहरू प्राप्त गर्दा डाटा वा मेसेजिङ शुल्कहरू लाग्न सक्नेछन्।
 • e. सहायता। केही सेवाहरूको लागि ग्राहक समर्थन support.microsoft.com मा उपलब्ध छ। केही सेवाहरूले छुट्टै वा अतिरिक्त ग्राहक समर्थन प्रस्ताव गर्न सक्छ, www.microsoft.com/support-service-agreement मा उपलब्ध सर्तहरूको विषयमा, अन्यथा नतोकिएसम्म। पूर्वावलोकन वा सुविधा वा सेवाहरूका बेटा संस्करणहरूको लागि समर्थन उपलब्ध हुन सक्छ। सेवाहरू तेस्रो पक्षहरूद्वारा प्रदान गरिएका सफ्टवेयर वा सेवाहरूसँग अनुकूल नहुन सक्छ, र तपाइँ अनुकूलता आवश्यकताहरूसँग आफै परिचित हुने कुराका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ।
 • f. तपाइँका सेवाहरू समाप्त गर्ने। यदि तपाइँका सेवाहरू रद्द गरियो भने (तपाइँ वा हामीद्वारा), पहिले सेवाहरूमा पहुँच गर्ने तपाइँको अधिकार तुरुन्त रोकिनेछ र सेवाहरूसँग सम्बन्धित सफ्टवेयरको तपाइँको इजाजतपत्र समाप्त हुनेछ। दोस्रो, हामी तपाइँको डाटा वा तपाइँको सेवासँग सम्बन्धित सामग्री मेटाउँनेछौं वा त्यसलाई तपाइँ र तपाइँको Microsoft खाताबाट असम्बन्धित गर्नेछौं (हामीलाई कानुनद्वारा त्यसलाई कायम राख्न, फिर्ता गर्न वा तपाइँद्वारा पहिचान गरिएको तेस्रो पक्षमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक नपरेसम्म)। परिणाम स्वरूप तपाइँले कुनै पनि सेवाहरू (वा तपाइँले ती सेवाहरूमा भण्डारण गर्नुभएका सामग्री) मा उप्रान्त पहुँच गर्न सक्नुहुनेछैन। तपाइँसँग नियमित ब्याकअप योजना हुनुपर्छ। तेस्रो, तपाइँ आफुले प्राप्त गरेका उत्पादनहरू माथिको पहुँच गुमाउनुहुनेछ। यदि तपाइँले आफ्नो Microsoft खाता रद्द गर्नुभएको छ र सेवाहरूमा पहुँच गर्न सक्ने अन्यकुनै खाता छैन भने तपाइँका सेवाहरू तुरुन्त रद्द हुन सक्छन्।
पूर्ण पाठ
तेस्रो-पक्ष एप्लिकेसनहरू तथा सेवाहरूको प्रयोगतेस्रो-पक्ष एप्लिकेसनहरू तथा सेवाहरूको प्रयोग5_usingThird-PartyAppsAndServices
सारांश

5. तेस्रो-पक्ष एप्लिकेसनहरू तथा सेवाहरूको प्रयोग। सेवाहरूले तपाइँलाई स्वतन्त्र तेस्रो पक्षहरू (Microsoft बाहेकका कम्पनीहरू वा व्यक्तिहरू) बाट उत्पादन, सेवा, वेबसाइट, लिङ्क, सामग्री, सामान, खेल, सीप, एकीकरण, बट वा अनुप्रयोगहरू ("तेस्रो-पक्ष एप र सेवाहरू") माथि पहुँच गर्न वा प्राप्त गर्न अनुमति दिन सक्छन्। हाम्रा सेवाहरूमध्ये धेरैजसोले तपाइँलाई तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरू फेला पार्न, अनुरोध गर्न वा अन्तरक्रिया गर्न वा तपाइँलाई आफ्नो सामग्री वा डेटा साझा गर्नमा पनि मद्दत गर्छन् र तपाइँले हाम्रा सेवाहरूलाई आफूलाई तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन वा सेवाहरू प्रदान गर्न निर्देशन दिँदैहुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूले तपाइँलाई आफ्ना सामग्री वा लगत तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूको प्रकाशक, प्रदायक वा सञ्चालकसँग भण्डारण गर्न पनि अनुमति दिन्छन्। तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूले तपाइँले तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरू स्थापना वा प्रयोग गर्नुअघि तपाइँ समक्ष गोपनीयता नीति प्रस्तुत गर्न वा प्रयोगका अतिरिक्त सर्तहरू स्वीकार गर्न लगाउन सक्छ। Office पसल, Xbox पसल वा Windows पसल मार्फत प्राप्त गरिने एप्लिकेसनहरूका अतिरिक्त सर्तहरूका लागि सेक्सन 13(b) हेर्नुहोस्। तपाइँले कुनै पनि तेस्रो-पक्ष एप र सेवाहरू प्राप्त गर्न, अनुरोध गर्न वा आफ्नो Microsoft खातालाई सोहीसँग लिङ्क गर्नुअघि तपाइँले अतिरिक्त सर्त र गोपनीयता नीतिहरू समीक्षा गर्नुपर्छ। कुनैपनि अतिरिक्त सर्तहरूले यी सर्तहरूलाई परिमार्जन गर्दैनन्। Microsoft ले तपाइँलाई कुनैपनि तेस्रो-पक्ष एप्लिकेसन तथा सेवाहरूको अंशको रूपमा कुनैपनि बौद्धिक सम्पत्तिको इजाजतपत्र प्रदान गर्दैन। तपाइँ यी तेस्रो-पक्ष एप्लिकेसन तथा सेवाहरूको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने सबै जोखिम तथा दायित्व ग्रहण गर्न सहमत हुनुहुन्छ र तपाइँले गरेको तिनीहरूको प्रयोगबाट उत्पन्न कुनैपनि समस्याहरूका लागि Microsoft ले कुनै जिम्मेवारी लिँदैन। कुनै तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूले प्रदान गर्ने जानकारी वा सेवाहरूका लागि तपाइँ वा अरू कसैसँग Microsoft जवाफदेही हुने छैन।

पूर्ण पाठ
सेवा उपलब्धतासेवा उपलब्धता6_serviceAvailability
सारांश

6. सेवा उपलब्धता।

 • a. सेवाहरूको माध्यमबाट प्रदान गरिएका सेवाहरू, तेस्रो-पक्ष एप्लिकेसन तथा सेवाहरू, वा सामग्री वा उत्पादनहरू समय समयमा अनुपलब्ध हुन, सीमितताको आधारमा प्रदान गरिन, वा तपाइँको क्षेत्र वा यन्त्र अनुसार फरक हुन सक्छन्। यदि तपाइँले आफ्नो Microsoft खातसँग सम्बन्धित स्थान परिवर्तन गर्नुभभयो भने, तपाइँले आफूलाई उपलब्ध रहेका सामग्री वा एप्लिकेसनहरू पुन: हासिल गर्नुपर्नेछ र सोका लागि आफ्नो अघिल्लो स्थानमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ। तपाइँ जुन देशबाट सामग्री वा सेवाहरू पहुँच वा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाइँ गैर-कानूनी वा प्रयोगका लागि इजाजतपत्र नभएका सामग्री वा सेवाहरू पहुँच वा प्रयोग नगर्न, वा त्यस्ता सामग्री वा सेवाहरू पहुँच वा प्रयोग गर्न आफ्नो स्थान वा पहिचान नलुकाउन वा गलत ढंगले पेश नगर्न सहमत हुनुहुन्छ।
 • b. हामी सेवाहरू जारी राख्ने वा चलाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं, यद्यपि, सबै अनलाइन सेवाहरूमा आकस्मिक रूपमा अवरोध वा रोकावटहरू आउँछन्, र त्यसले गर्दा तपाइँलेलाई पर्न जाने कुनैपनि अवरोध वा क्षतीका लागि Microsoft जिम्मेवार हुँदैन। रोकावटको समयमा, तपाइँ आफूले भण्डारण गरेको आफ्नो सामग्री वा लगत प्राप्त गर्न असक्षम हुन सक्नुहुनेछ। हामी तपाइँलाई तपाइँले सेवाहरूमा भण्डारण गर्ने वा तेस्रो-पक्ष एप र सेवाहरू प्रयोग गरी भण्डार गर्ने तपाइँको सामग्री र डाटालाई नियमित रूपमा ब्याकअप गर्न सिफारिस गर्छौं।
पूर्ण पाठ
सेवाहरू वा सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्दछ, र यी सर्तहरूलाई परिवर्तन गर्दछसेवाहरू वा सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्दछ, र यी सर्तहरूलाई परिवर्तन गर्दछ7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
सारांश

7. सेवाहरू वा सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्दछ, र यी सर्तहरूलाई परिवर्तन गर्दछ।

 • a. हामी यी सर्तहरूलाई कुनैपनि समयमा परिवर्तन गर्न सक्छौं, र हामीले त्यसो गरेको खण्डमा हामी तपाइँलाई बताउनेछौं। परिवर्तनहरू लागू भइसकेपछि पनि सेवाहरू प्रयोग गर्नु भनेको तपाइँले नयाँ सर्तहरूमा सहमति जनाउनु हो। तपाइँ नयाँ सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्न भने, तपाइँले अनिवार्य रूपमा सेवाहरू प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ, आफ्नो Microsoft खाता बन्द गर्नुहोस् र तपाइँ आमाबुवा वा अभिभावक हुनुहुन्छ भने आफ्नो नाबालिग बच्चालाई उसको Microsoft खाता बन्द गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
 • b. सेवाहरूको प्रयोग जारी राख्न कहिलेकाहीँ तपाइँले सफ्टवयेर अद्यावधिक गर्नु आवश्यक हुनेछ। हामीले स्वचालित रूपमा तपाइँको सफ्टवेयरको संस्करण जाँच्न र सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू वा कन्फिगरेसन परिवर्तनहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं। साथै सेवाहरूको प्रयोग जारी राख्न तपाइँले सफ्टवयेर अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अन्य सर्तहरू लागू हुने अवस्थामा, ती अन्य सर्तहरूले अद्यावधिकहरूलाई साथ नदिँदासम्म यस्ता अद्यावधिकहरू यी सर्तहरूको अधिनमा रहनेछन्। Microsoft कुनै पनि अद्यावधिकहरू उपलब्ध गराउन बाध्य छैन र तपाइँले खरिद गर्नुभएका वा इजाजतपत्र दिनुभएका कुनै पनि सफ्टवेयर, एप्लिकेसनहरू, सामग्री वा अन्य उत्पादनहरूको समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी गर्दैन। यस्ता अद्यावधिकहरू तेस्रो पक्षहरूद्वारा प्रदान गरिएका सफ्टवेयर वा सेवाहरूसँग मिल्दाजुल्दा नहुन सक्छन्। तपाइँ सफ्टवेयरको स्थापना रद्द गरेर कुनैपनि समयमा भावी सफ्टवेयर अद्यावधिकहरूबाट सहमति फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।
 • c. यसका साथसाथै, हामीले सेवाका सुविधाहरू वा प्रकार्यता हटाउने वा परिवर्तन गर्ने वा तेस्रो-पक्ष एप्लिकेसनहरू र सेवाहरूमा पूर्णतया सेवा वा पहुँच प्रदान गर्न बन्द गर्ने समय आउन सक्छ। लागू योग्य कानुनद्वारा आवश्यक परेको विस्तार बाहेक, हामीसँग कुनै पनि सामग्री, डिजिटल मालहरू (खण्ड 13(k) मा परिभाषित गरे अनुसार), वा पहिले खरीद गरिएका अनुप्रयोगहरू पुन: डाउनलोड वा बदलाउ प्रदान गर्ने कुनै उत्तरदायित्व छैन। हामी सेवाहरू वा तिनीहरूका सुविधाहरूलाई पूर्वावलोकनमा वा बिटा संस्करणमा प्रकाशन गर्न सक्छौं, जसले अन्तिम संस्करणले झैं सही रूपमा काम नगर्न सक्छ।
 • d. त्यसैले तपाइँले डिजिटल अधिकार व्यवस्थापन (DRM) अन्तर्गत सुरक्षित सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै केही संगीत, गेम, चलचित्र, पुस्तक र थप कुराहरू, DRM सफ्टवेयरले स्वतः अनलाइन अधिकार सर्भरमा सम्पर्क गरेर DRM अद्यावधिकहरू डाउनलोड तथा स्थापना गर्न सक्छ।
पूर्ण पाठ
सफ्टवेर इजाजतपत्रसफ्टवेर इजाजतपत्र8_softwareLicense
सारांश

8. सफ्टवेयर इजाजतपत्र। छुट्टै Microsoft इजाजतपत्र सम्झौताको साथ नभएसम्म (उदाहरणको लागि, यदि तपाइँले Windows को अंशको रूपमा समावेश गरिएको Microsoft अनुप्रयोग गरिरहनुभएको छ भने, Windows सञ्चालन प्रणालीको लागि Microsoft सफ्टवेयर इजाजतपत्र सर्तहरूले त्यस प्रकारका सफ्टवेयरलाई अधिनियन्त्रण गर्छ), हामीद्वारा तपाइँलाई उपलब्ध गराइएको कुनै पनि सफ्टवेयर यी सर्तहरूका विषय बन्नेछ। Office स्टोर, Windows स्टोर र Xbox स्टोर मार्फत प्राप्त आर्जन गरिएका अनुप्रयोगहरू तलको खण्ड 13(b)(i) का विषय हुन्।

 • a. यदि तपाइँले यी सर्तहरूको पालना गर्नुभयो भने, हामी तपाइँलाई सेवाहरूको प्रयोगको अंशको रूपमा एक पटकमा एउटा व्यक्तिको प्रयोगका लागि मात्र हुनेगरी विश्वव्यापी रूपमा प्रति यन्त्रका लागि सफ्टवेयरको एक प्रतिलिपि स्थापना र प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछौं। निश्चित यन्त्रहरूका लागि, त्यस्तो सफ्टवेयर तपाइँले गर्ने सेवाको व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक प्रयोगका लागि पूर्वस्थापित हुन सक्नेछ। सेवाहरूको अंशको रूपमा रहेको सफ्टवेयर वा वेबसाइटमा तेस्रो-पक्ष कोड समावेश हुनसक्छ। सफ्टवेयर वा वेबसाइटमा लिङ्क भएका वा सोबाट सिफारिस गरिएका कुनैपनि तेस्रो-पक्ष स्क्रिप्टहरू वा कोडको इजाजतपत्र तपाइँलाई उक्त कोडको स्वामित्व रहेका तेस्रो पक्षहरूले दिनेछन्, Microsoft ले होइन। तेस्रो पक्ष कोडको लागि यदि कुनै सूचनाहरू छन् भने तिनीहरूलाई तपाइँको जानकारीका लागि मात्र समावेश गरिन्छ।
 • b. सफ्टवेयरलाई इजाजतपत्र दिइएको हुन्छ, बिक्री गरिएको हुँदैन, र Microsoft ले सामेल गरेर होस्, प्रतिबन्ध गरेर होस्, वा अन्य प्रकारले होस्, सफ्टवेयरमा Microsoft द्वारा स्पष्ट रूपमा प्रदान नगरिएका सबै अधिकारहरू सुरक्षित राख्दछ। यस इजाजतपत्रले तपाइँलाई निम्न कुराहरूको अधिकार दिँदैन वा तपाइँ निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्न:
  • i. सफ्टवेयर वा सेवाहरूमा भएका वा सोसँग सम्बन्धित कुनैपनि प्राविधिक सुरक्षा मापनहरू बिगार्न वा बाहिर निकाल्न;
  • ii. लागू हुने प्रतिलिपि अधिकारले अनुमति दिने हदसम्म वा सो बाहेक, सेवाहरूमा समावेश गरिएका वा तिनीहरूको माध्यमबाट पहुँच हुने कुनैपनि सफ्टवेयर वा सेवाहरूको अन्य स्वरूपलाई अलग गर्ने, डिकम्पाइल, डिक्रिप्ट, नक्कल, शोषण, वा रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्न;
  • iii. फरक यन्त्रहरूमा प्रयोग गर्नका लागि सफ्टवेयर वा सेवाहरूका अवयवहरूलाई छुट्याउन;
  • iv. तपाइँलाई Microsoft ले स्पष्टरूपमा अधिकार प्रदान नगरेसम्म, सफ्टवेयर वा सेवाहरूको प्रकाशन गर्न, प्रतिलिपि बनाउन, भाडामा दिन, ठेक्कामा दिन, बिक्री गर्न, निर्यात गर्न, आयात गर्न, वितरण गर्न, वा सापटी दिन;
  • v. सफ्टवेयर, कुनैपनि सफ्टवेयर इजाजतपत्र, वा सेवाहरू पहुँच वा प्रयोग गर्ने कुनैपनि अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न;
  • vi. अरू कसैको सेवाहरू प्रयोग गर्ने वा कुनैपनि सेवा, डाटा खाता, वा सञ्जालमा पहुँच गर्ने कुरामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनैपनि अनधिकृत तरिकाले सेवाहरू प्रयोग गर्न;
  • vii. Micorosft-मान्यताप्राप्त यन्त्रहरू (जस्तै, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, इत्यादी) मा अनधिकृत तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरूको पहुँचलाई सक्षम गर्न;
पूर्ण पाठ
भुक्तान शर्तहरूभुक्तान शर्तहरू9_paymentTerms
सारांश

9. भुक्तान शर्तहरू। यदि तपाइँले सेवा किन्नु भयो भने, यी भुक्तान शर्तहरू तपाइँको खरिदमा लागू हुनेछन् र तपाइँ तिनीहरूमा सहमति जनाउनु हुनेछ।

 • a. शुल्कहरू। यदि सफ्टवेरको अंशसँग सम्बन्धित कुनै शुल्कहरू छन् भने, तपाइँ तोकिएको मुद्रामा शुल्क तिर्न सहमत हुनुहुन्छ। अन्य प्रकारले व्यक्त नगरिएसम्म, सेवाहरूको लागि तोकिएको मूल्यमा सबै लागू हुने करहरू र मुद्रा विनिमय सम्झौताहरू पर्दैनन्। अन्य प्रकारले व्यक्त नगरिसम्म Skype स:शुल्क उत्पादनहरूका सबै मूल्यहरू लागू हुने करहरू सहितका हुन्। त्यस्ता करहरू वा अन्य शुल्कहरू तिर्न तपाइँ एक्लै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। Skype ले तपाइँको बिलिङसम्बन्धी जानकारीसँग सम्बद्ध आवासीय ठेगानामा आधारित भएर करहरूको गणना गर्दछ। यो ठेगाना अद्यावधिक र सही छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु तपाइँको जिम्मेवारी हो। Skype बाहेकका अन्य उत्पादनहरूको हकमा, स्थानीय कानूनले बेग्लै आधारमा गणना गर्नुपर्ने भनी तोकेको अवस्थामा बाहेक तपाइँको Microsoft खाता दर्ता गरिएको स्थानमा आधारित भएर करहरूको गणना गरिन्छ। यदि हामीले तपाइँबाट समयमै, पूरा भुक्तानी प्राप्त गरेनौं भने हामी सेवाहरू रोक्न वा रद्द गर्न सक्नेछौं। भुक्तान नगरिँदा सेवाहरू रोक्नाले वा रद्द गर्नाले तपाइँको खाता र यसका सामग्रीहरू प्रयोगको पहुँच तथा प्रयोग गुम्न सक्छ। तपाइँको स्थानलाई पृथक बनाउने संस्थागत वा अन्य निजी सञ्जाल मार्फत इन्टरनेटमा जडान गर्नाले तपाइँको वास्तविक ठेगानाका लागि देखाइएको भन्दा फरक शुल्कहरू लाग्न सक्छन्। तपाइँको स्थानमा आधारित भइ, केही कारोबारहरूलाई विदेशी मुद्रा रूपान्तरण वा अर्को राष्ट्रमा प्रकृति गर्न आवश्यक छन्। तपाइँले डेबिट वा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा यी सेवाहरूको लागि तपाइँको बैंकले तपाइँलाई अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्न सक्छ। कृपया विवरणहरूको लागि आफ्नो बैंकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
 • b. तपाइँको बिलिङ खाता। सेवाहरूका लागि शुल्कहरू तिर्न, तपाइँले उक्त सेवाको लागि साइन अप गर्दा तपाइँलाई भुक्तानी गर्ने तरिका प्रदान गर्न आग्रह गरिनेछ। तपाइँ Microsoft खाता व्यवस्थापन वेबसाइट मा आफ्नो बिलिङसम्बन्धी जानकारी र भुक्तानी गर्ने तरिका पहुँच तथा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र Skype को लागि https://skype.com/go/myaccount मा गएर आफ्नो खाताको पोर्टलमा साइन इन गरेर त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै, तपाइँको जारी गर्ने बैङ्क वा लागू हुने भुक्तान सञ्जालबाट उपलब्ध गराइएको तपाइँको चयन गरिएको भक्तानी गर्ने तरिकासँग सम्बन्धित कुनैपनि अद्यावधिक खता जानकारी प्रयोग गर्न तपाइँ Microsoft लाई अनुमति दिन सहमत हुनुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो इमेल ठेगाना र भुक्तानी विधि विवरणहरू समावेश गर्दै, आफ्नो खाता र अन्य जानकारी तुरुन्त अद्यावधिक गर्न स्वीकार गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा हामीले तपाइँका कारोबारहरू र तपाइँका कारोबारहरूको जडानमा आवश्यक परे अनुसार सम्पर्कलाई पूर्ण गर्न सक्छौं। तपाइँका बिलिङ खातामा गरिएका परिवर्तनहरूमा हामीले उचित रूपले केही गर्नुअघि तपाइँको बिलिङ खातामा गरिएका परिवर्तनहरूले हामीले तपाइँको बिलिङ खातामा पेश गर्ने शुल्कहरूलाई असर गर्नेछैनन्।
 • c. बिलिङ। Microsoft लाई भुक्तानी गर्ने तरिका प्रदान गरेर, तपाइँ (i) आफूसँग आफूले प्रदान गरेको भुक्तानी गर्ने तरिका प्रयोग गर्ने अधिकार छ र उक्त भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी सत्य र ठीक छ भनी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ; (ii) आफ्नो भुक्तानी गर्ने तरिका प्रयोग गरेर सेवा र उपलब्ध सामग्री लागि तपाइँलाई शुल्क लगाउन Microsoft लाई अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ; र (iii) यी शर्तहरू लागू छँदा तपाइँले साइन अप गर्न वा प्रयोग गर्न छान्नुभएको सेवाहरूको कुनै पनि सशुल्क सुविधाको लागि तपाइँलाई शुल्क लगाउन Microsoft लाई अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी तपाइँलाई (a) पहिले नै; (b) खरीदको समयमा; (c) खरीद गरेको केही समयमा; वा (d) सदस्यता सेवाहरूको लागि पुनरावर्ती आधारमा शुल्कहरू लगाउन सक्छौं। साथसाथै, हामी तपाइँलाई तपाइँले अनुमोदन गर्नुभएको रकम बराबर शुल्क लगाउन सक्छौं, र पुनरावर्ती सदस्यता सेवाहरूका लागि लगाइने शुल्कमा हुने कुनैपनि परिवर्तनको बारेमा हामी तपाइँलाई अग्रिम रूपमा सूचना दिनेछौं। पहिले नै संधाधित नगरिएका रकमहरूका लागि हामी तपाइँलाई तपाइँका एक भन्दा बढी पूर्व बिलिङ अवधिहरूको लागि पनि सोही समयमा शुल्क लगाउन सक्नेछौं।
 • d. पुनरावर्ती भुक्तानीहरू। तपाइँले सदस्यताका आधारमा सेवाको खरिद गर्नुभएको छ भने (जस्तै, मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक), उक्त सदस्यता तपाइँ वा Microsoft ले अन्त्य नगरेसम्म तपाइँ पुनरावर्ती भुक्तानीहरू लिने अधिकार दिन र तपाइँले स्वीकार गर्नुभएको भुक्तानीको तरिकाद्वारा तोकिएको पुनरावर्ती अवधिमा भुक्तानी गर्न सहमति दिनुहुन्छ। पुनरावर्ती भुक्तानीहरूलाई अधिकार दिएर, तपाइँले Microsoft लाई त्यस प्रकारका भुक्तानीहरूलाई कि त विद्युतीय डेबिट वा कोष स्थानान्तरणहरू, वा विद्युतीय मस्यौदाहरूको रुपमा, (स्वचालित क्लियरिङ हाउस वा उस्तै खाले अन्य भुक्तानीहरूका लागि), कि त तपाइँको तोकिएको खातामा शुल्कहरूको रूपमा (क्रेडिट कार्ड वा उस्तै प्रकारका अन्य भुक्तानीहरूका लागि) उनीहरूका तोकिएको खाताबाट प्रक्रिया गर्न अधिकार दिनुहुन्छ (सामूहिक रूपमा "विद्युतीय भुक्तानीहरू" भनिने)। सदस्यता शुल्कहरू सामान्यतया लागूयोग्य सदस्यता अवधि अघि नै लागू गरिन्छ। कुनै भुक्तानी नतिरिकनै फिर्ता भयो वा कुनै क्रेडिट कार्ड वा त्यस्ता कारोबारहरू रद्द वा अस्वीकार गरियो भने, Microsoft वा यसका सेवा प्रदायकहरूले कुनै पनि लागूयोग्य फिर्ता भएका वस्तुहरू संकलन गर्ने, अस्वीकार वा अपर्याप्त फण्ड शुल्कहरू संकलन गर्ने तथा त्यस्ता भुक्तानीहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको रूपमा संसाधन गर्ने अधिकार राख्दछन्।
 • e. स्वचालित नवीकरण। प्रचलित कानून अनुसार स्वतः नवीकरण गर्न अनुमति दिइएको खण्डमा, तपाइँले तोकिएको अवधिको अन्त्यमा सेवालाई स्वतः नवीकरण गर्ने विकल्प छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ अवधिका लागि सेवाको नवीकरण गर्नुअघि हामी तपाइँलाई इमेल वा अन्य तरिकाबाट याद दिलाउनेछौं र खण्ड 9(k) बमोजिम शुल्कमा भएको परिवर्तनबारे सूचित गर्नेछौं। तपाइँले सेवाहरूलाई स्वचालित रूपमा नवीकरण गर्न मतदान गर्नुभएको छ भनि सम्झाए पछि, तल परिभाषित गरे अनुसार तपाइँले सेवाहरू रद्द गर्ने छनोट नगरेसम्म, हामी हालको सेवा अवधिको अन्त्यमा स्वचालित रूपमा तपाइँका सेवाहरू नवीकरण गर्न सक्छौं र तपाइँलाई नवीकरण सर्तको लागि हालको शुल्क लागू गर्न सक्छौं। हामी तपाइँलाई नवीकरण गरिएका सेवाहरूको लागि तपाइँको चयन गरिएको भुक्तानी गर्ने तरिकामा बिल पठाउनेछौं भन्ने बारेमा स्मरण गराउनेछौं, चाहे त्यो नवीकरणको मितिको फाइलमा भएको होस् वा पछि प्रदान गरिएको होस्। हामी तपाइँलाई तपाइँ सेवाहरू कसरी रद्द गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा पनि निर्देशनहरू पठाउनेछौं। नवीकरणका लागि शुल्क लगाइनबाट बच्न नवीकरण मिति अघि तपाइँले सेवाहरू रद्द गर्नैपर्छ।
 • f. अनलाइन विवरण र त्रुटिहरू। Microsoft ले तपाइँलाई Microsoft खाता व्यवस्थापन वेबसाइट मा अनलाइन बिलिङ विवरण प्रदान गर्नेछ, जहाँ तपाइँ आफ्नो विवरण हेर्न वा छाप्न सक्नुहुन्छ। Skype का लागि, तपाइँले www.skype.com मा गएर आफ्नो खातामा साइन इन गरी आफ्नो अनलाइन विवरणमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले प्रदान गर्ने यो केवल बिलिङ विवरण मात्र हो। यदि हामीले तपाइँको बिलमा त्रुटि गर्‍यौं भने, तपाइँको बिलमा पहिलो पटक त्रुटि देखिए पछिको 90-दिन भित्र तपाइँले हामीलाई सो बारे भन्नु पर्दछ। त्यसपछि हामी तुरून्तै शुल्क बारे अनुसन्धान गर्नेछौं। यदि तपाइँले हामीलाई त्यो समयको अवधि भित्र भन्नुभएन भने, त्रुटिबाट परिणामित हुने सबै दायित्व र नोकसानीका दावीहरूबाट हामीलाई तपाइँले निवास गर्नुहुँदछ र कानुनद्वारा आवश्यक नपरेसम्म, हामीले त्रुटिलाई ठीक गर्न वा कोष फिर्ता गर्न आवश्यक पर्नेछैन। यदि Microsoft ले बिलिङ त्रुटि पहिचान गर्‍यो भने, हामी सो त्रुटिलाई 90-दिन भित्रमा सच्याउनेछौं। यो नीतिले लागू हुनसक्ने कुनैपनि संवैधानिक अधिकारहरूलाई प्रभावित गर्दैन।
 • g. पैसा फिर्ता नीति। कानून वा विशेष सेवा प्रस्तावले अन्य तरिकाले उपल्बध नगराएसम्म, सबै खरीदहरू अन्तिम र फिर्ता गर्न नमिल्ने किसिमका हुन्छन्। यदि तपाइँलाई Microsoft ले त्रुटि पूर्वक शुल्क लगायो भन्ने तपाइँलाई लाग्छ भने, सो शुल्क लगाएको 90-दिनभित्र तपाइँले हामीलाई सम्पर्क गर्नैपर्छ। कानुनद्वारा आवश्यक नपरेसम्म, 90-दिन भन्दा पुरानो कुनै पनि शुल्कहरूको लागि कोष फिर्ता गरिनेछैन। हामी हाम्रो स्व-विवेकमा पैसा फिर्ता वा क्रेडिटहरू जारी गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्दछौं। यदि हामीले पैसा फिर्ता वा क्रेडिट जारी गर्‍यौं भने, हामी भविष्यमा सोही वा समान पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व अन्तर्गत रहँदैनौं। यो पैसा फिर्ता नीतिले लागू हुनसक्ने कुनैपनि संवैधानिक अधिकारहरूलाई प्रभावित गर्दैन। थप कोष फिर्ता जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो मद्दत विषय मा जानुहोस्। यदि तपाइँ ताइवानमा निवास हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि ताइवानको ग्राहक सुरक्षा ऐन र त्यसका सम्बन्धित नियमावलीहरू अनुसार, अस्पृथ्य प्रकार र/वा अन-लाइन सेवाहरू मार्फत प्रदान गरिएका डिजिटल सामग्री सम्बन्धि सबै खरीदहरू अनलाइन प्रदान गरिँदा, तिनीहरू अन्तिम र कोष-फिर्ता गर्न नसकिने हुनेछन्। तपाइँले कुनै पनि शान्त हुने अवधि वा कोष फिर्ताको लागि दावीको अधिकारी बन्न सक्नुहुन्न।
 • h. सेवाहरू रद्द गर्ने। तपाइँ कुनै कारणले वा कारण बिनै कुनैपनि समयमा सेवा रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। सेवा रद्द गरि कोष फिर्ता अनुरोध गर्नको लागि, यदि तपाइँले सो गर्नमा अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ भने, Microsoft खाता व्यवस्थापन वेबसाइट मा जानुहोस्। Skype का लागि, कृपया यहाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी प्रयोग गरेर फिर्ता फाराम पूरा गर्नुहोस्। तपाइँले सेवाहरूलाई व्याख्या गर्दै प्रस्तावमा फिर्ता सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ किनभने (i) तपाइँले रद्द गरिएको समयमा कोष फिर्ता नगर्न सक्नुहुन्छ; (ii) तपाइँले रद्द गरेवापत् तिर्नुपर्ने शुल्कहरू भुक्तानी गर्न उत्तरदायी हुन सक्नुहुन्छ; (iii) तपाइँले रद्द हुनेको मिति अघिका सबै सेवाहरूको लागि तपाइँको बिलिङ खातामा लागू गरिएका सबै शुल्कहरू भुक्तानी गर्न उत्तरदायी हुन सक्नुहुन्छ; र (iv) तपाइँले सेवाहरू रद्द गर्दा आफ्नो खातामा पहुँच वा त्यसको प्रयोग गुमाउन सक्नुहुनेछ; वा, यदि तपाइँ ताइवानमा बसोबास गर्नुहुन्छ भने, (v) तपाइँले रद्द भएको समयमा हिसाब गरे अनुसार तपाइँले सेवाको लागि प्रयोग नगरिएको शुल्क बराबरको रकमको कोष फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाइँको डाटालाई माथिको खण्ड 4 मा व्याख्या गरे अनुसार प्रक्रिया गर्नेछौं। यदि तपाइँले रद्द गर्नुभयो भने, सेवाहरूमा तपाइँको पहुँच तपाइँको हालको सेवा अवधिको अन्त्यमा समाप्त हुनेछ वा यदि हामीले तपाइँको खातालाई समयावधि आधारमा बिल गर्यौं भने, तपाइँले रद्द गर्नुभएको अवधिको अन्त्यमा समाप्त हुनेछ।
 • i. परीक्षण-अवधि प्रस्तावहरू। यदि तपाइँ कुनै पनि परीक्षण-अवधि प्रस्तावमा भाग लिरहनुभएको छ भने, हामी तपाइँलाई अन्य प्रकारले सूचना नदिएसम्म, नयाँ शुल्कहरू लाग्नबाट बच्नको लागि परीक्षण अवधिको अन्त्यसम्ममा तपाइँले सेवा (हरू) रद्द गर्नुपर्छ। यदि तपाइँले परीक्षण अवधिको अन्त्यसम्ममा परीक्षण सेवा(हरू) रद्द गर्नुभएन भने, हामी तपाइँलाई सेवा(हरू) को लागि शुल्क लगाउन सक्छौं।
 • j. प्रवर्द्धनात्मक प्रस्तावहरू। समय समयमा, Microsoft ले परीक्षण अवधिका लागि नि:शुल्क रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ। Microsoft ले तपाइँले प्रस्तावका सर्तहरूको दुरुपयोग गरिरहनुभएको ठहर गरेमा (विवेकपूर्ण ढगले) Microsoft ले त्यस्ता सेवाहरूका लागि तपाइँलाई शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ (साधारण दरमा)।
 • k. मूल्य परिवर्तन। हामी जुनसुकै बेला पनि सेवाहरूको शुल्क परिवर्तन गर्न सक्छौं र तपाइँले पुनरावर्ती खरिद गर्नुभएको छ भने शुल्क परिवर्तन हुन कम्तीमा 15 दिन अघि इमेल वा अरू कुनै माध्यमबाट तपाइँलाई सूचित गर्नेछौं। यदि तपाइँले मूल्य परिवर्तनमा सहमत हुनुभएन भने, मूल्य परिवर्तन लागू हुनुअघि तपाइँले सेवा रद्द गर्नुपर्छ वा त्यसको प्रयोग रोक्नुपर्छ। यदि तपाइँको सेवा प्रस्तावको निश्चित अवधि र मूल्य छ भने, उक्त मूल्य निश्चित अवधिका लागि लागू भइरहेनछ।
 • l. तपाइँलाई गरिने भुक्तानीहरू। यदि तपाइँसँग हाम्रो भुक्तानी छ भने, हामीले तपाइँलाई भुक्तानी दिनको लागि समयमा नै हामीलाई चाहिने ठीक जानकारी उपलब्ध गराउन तपाइँ मन्जूर हुनुहुन्छ। तपाइँलाई गरियो यो भुक्तानीको कारणले तपाइँले तिर्नुपर्ने कुनैपनि करहरू र शुल्कहरूको लागि तपाइँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ। कुनै पनि भुक्तानीको लागि तपाइँको अधिकारमा हामीले राखेका अन्य कुनैपनि सर्तहरूको पनि तपाइँले पालना गर्नुपर्छ। यदि तपाइँले गल्तीले भुक्तानी प्राप्त गर्नुभयो भने, हामी भुक्तानी पुन: उठाउन वा फिर्ता गर्न सक्नेछौं। यो गर्नमा हाम्रा प्रयासहरूमा तपाइँ सामीसँग सहकार्य गर्न सहमत हुनुहुन्छ। पहिलेको कुनैपनि अधिक भुक्तानी समायोजन गर्न सूचना बिना नै तपाइँका लागि हामी भुक्तानी घटाउन सक्छौं।
 • m. उपहार कार्डहरू। उपहार कार्डहरू (Skype उपहार कार्डहरू बाहेक) को रिडिम्शन र प्रयोगलाई Microsoft उपहार कार्ड सर्त तथा नियमहरू द्वारा नियमन गरिन्छ। Skype उपहार कार्डहरूको बारेको जानकारी Skype को मद्दत पृष्ठमा उपलब्छ छ।
 • n. बैंक खाता भुक्तानी विधि। तपाइँले भुक्तानी विधिको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो Microsoft खातामा कुनै योग्य बैंक खाता दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। योग्य बैंक खाताहरूमा सिधै डेबिट इन्ट्री सुविधा दिने (जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा आधारित स्वतः क्लियरिङ हाउस ("ACH") इन्ट्री समर्थन गर्ने वित्तिय संस्था, एकल युरो भुक्तानी क्षेत्र ("SEPA") वा नेदरल्यान्ड्सका लागि "iDEAL" समर्थन गर्ने युरोपेली वित्तिय संस्था पर्दछन्। तपाइँको Microsoft खातामा भुक्तानी विधिका रूपमा आफ्नो बैंक खाता थप्दा तपाइँले सहमति जनाउनुभएका सर्तहरू (जस्तै, SEPA को हकमा "म्यान्डेट") पनि लागू हुनेछन्। तपाइँ आफूले दर्ता गरेको बैंक खाता आफ्नै नाममा रहेको र भुक्तानीको विधिका रूपमा त्यो खाता दर्ता गर्ने र प्रयोग गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको कुराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाइँको बैंक खातालाई आफ्नो भुक्तानीको विधिको रूपमा दर्ता र चयन गरेर, तपाइँ Microsoft (वा यसको एजेन्ट) लाई तपाइँको खरिद वा सदस्यता शुल्क (तपाइँको सदस्यता सेवाको सर्तहरू बमोजिम) को कुल रकम लिनका लागि एक वा सोभन्दा बढी पटक खाता डेबिट गर्ने (र गल्ती सच्याउन, रकम फिर्ता गर्न वा यस्तैखाले अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकता परेको खण्डमा एक वा सोभन्दा बढी पटक क्रेडिट गर्ने) अधिकार दिनुहुन्छ र आफ्नो वित्तिय संस्थालाई त्यस्ता डेबिट रकम कट्टा गर्ने वा क्रेडिट रकम स्वीकार गर्ने अधिकार दिनुहुन्छ। तपाइँ यो अधिकार दिने कार्य तपाइँले आफ्नो खाताबाट आफ्नो बैंक खातासम्बन्धी जानकारी नहटाएसम्म पूर्ण रूपमा लागू हुने कुरा बुझ्नुहुन्छ। आफूलाई भूलवश शुल्क लागेको जस्तो लागेमा खण्ड 4(e) मा उल्लेख गरिए अनुसार तुरून्तै ग्राहक सहायता केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहोस्। तपाइँको देशको प्रचलित कानूनले पनि आफ्नो बैंक खाताबाट हुने कुनै ठगीपूर्ण, त्रुटिपूर्ण वा अनधिकृत कारोबारहरूका सम्बन्धमा तपाइँको दायित्व घटाउन सक्छन्। तपाइँको बैंक खातालाई आफ्नो भुक्तानीको विधिको रूपमा दर्ता र चयन गरेर, तपाइँ आफूले यी सर्तहरू पढेको, बुझेको र यससँग सहमत भएको कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ।
पूर्ण पाठ
विवादहरू समाधान गर्नको लागि करार गर्ने संस्था, व्यवस्था छनौट तथा स्थानविवादहरू समाधान गर्नको लागि करार गर्ने संस्था, व्यवस्था छनौट तथा स्थान10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
सारांश

10. विवादहरू समाधान गर्नको लागि करार गर्ने संस्था, व्यवस्था छनौट तथा स्थान। नि:शुल्क र भुक्तानी गरिएका उपभोक्ता Skype-ब्रान्डेड सेवाहरूमा तपाइँको प्रयोगको लागि, तपाइँले यी सर्तहरूमा अर्थ लाघ्ने "Microsoft" का सबै सन्दर्भरहरू सहित, Skype Communications S.à.r.l, 23 – सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ 29 रोभ्स डी क्लजेन, L-2165 लक्जेम्बोर्ग। नि:शुल्क वा भुक्तानसहितको Skype-ब्राण्ड भएका सेवाहरूको लागि लक्जेम्बर्ग कानूनले यी शर्तहरूको बयानलाई नियन्त्रण गर्दछ तथा व्यवस्थाको द्वन्द्व सिद्धान्तहरूको बेवास्तासहित उनीहरूको उल्लङ्घनको लागि दाबी गर्दछ। तपाइँ बस्नुभएको राज्य वा राष्ट्रको कानूनले सबै अन्य दाबीहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ (साथै उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा र निजामति आपराध दाबीहरू)। यदि तपाइँले Skype खाता सिर्जना गरेर वा Skype प्रयोग गरी यी शर्तहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भने, यी शर्तहरू वा उपभोक्ता Skype-ब्राण्ड भएका सेवाहरूबाट उत्पन्न भएको वा यससँग सम्बन्धित सबै विवादहरूको लागि तपाइँ र हामी अनन्य क्षेत्राधिकार र लक्जेम्बर्ग अदालतको स्थानलाई अटल रूपमा स्वीकार गर्छौं। सबै अन्य सेवाहरूको लागि, यदि तपाइँले Microsoft खाता सिर्जना गरेर वा कुनैपनि अन्य सेवा प्रयोग गरेर यी शर्तहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको छ भने विवादहरू समाधान गर्न तपाइँले करार गर्नुभएको संस्था, नियन्त्रक कानून र स्थान तल प्रकट हुनेछन्:

 • a. क्यानडा। यदि तपाइँ (वा, यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसाय गर्ने मुख्य स्थान) क्यानेडामा बस्नुहुन्छ भने, तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. एसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्थाको द्वन्द्व सिद्धान्तहरूको बेवास्तासहित, तपाइँ बस्ने राज्यको कानून (वा यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसायको मुख्य स्थान) ले यी करारको बयानलाई नियन्त्रण गर्छ, तिनीहरूको उल्लङ्घनको लागि दाबी गर्छ, र अन्य सबै दाबीहरू ( साथै उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा, र निजामति अपराध वादीहरू समावेश गर्दै) नियन्त्रण गर्छ। यी करार वा सेवाहरूसँग सम्बन्धित वा यसबाट निस्केका सबै विवादहरूको लागि तपाइँ र अनन्य क्षेत्राधिकार र अन्टारियोमा रहेका अदालतहरूको स्थललाई अटल रूपमा स्वीकार गर्छौं।
 • b. यूनाइटेड स्टेट्स र क्यानेडा बाहिरको उत्तर वा दक्षिण अमेरिका। यदि तपाइँ (वा, यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसाय गर्ने मुख्य स्थान) यूनाइटेड स्टेट्स र क्यानेडा बाहिरको उत्तर वा दक्षिण अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भने, तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. एसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्थाको छनौट सिद्धान्तहरूको बेवास्तासहित, वासिङ्टन राज्य कानूनले यी करारको बयानलाई नियन्त्रण गर्दछ तथा उनीहरूको उल्लङ्घनको लागि दाबी गर्दछ। हामीले तपाइँको सेवाहरूलाई निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रको कानूनले सबै अन्य दाबीहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ (साथै उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा र निजामति आपराध दाबीहरू)।
 • c. मध्य पूर्वी वा अफ्रिका। यदि तपाइँ (वा, यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसाय गर्ने मुख्य स्थान) मध्य पूर्वी वा अफ्रिकामा बस्नुहुन्छ र तपाइँले सेवाहरूको नि:शुल्क भागहरू (जस्तै Bing र MSN) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.एसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँले सेवाहरूको भाग प्रयोग गर्न भुक्तान गर्नुभएको छ भने, तपाइँले Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland। नि:शुल्क वा भुक्तानसहितको Skype-ब्राण्ड भएका सेवाहरूको लागि आयरल्याण्ड कानूनले यी शर्तहरूको बयानलाई नियन्त्रण गर्दछ तथा व्यवस्थाको द्वन्द्व सिद्धान्तहरूको बेवास्तासहित उनीहरूको उल्लङ्घनको लागि दाबी गर्दछ। हामीले तपाइँको सेवाहरूलाई निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रको कानूनले सबै अन्य दाबीहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ (साथै उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा र निजामति आपराध दाबीहरू)। यी करार वा सेवाहरूसँग सम्बन्धित वा यसबाट निस्केका सबै विवादहरूको लागि तपाइँ र अनन्य क्षेत्राधिकार र आयरल्याण्डको अदालतहरूको स्थललाई अटल रूपमा स्वीकार गर्छौं।
 • d. एसिया वा दक्षिण प्रशान्त, तपाइँको देश विशेष रूपमा तल नतोकिएसम्म। यदि तपाइँ (वा यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको प्रधान व्यवसाय स्थान) एसिया (चीन, जापान, कोरियाको गणतन्त्र वा ताइवान) वा दक्षिण प्यासिफिकमा निवास गर्नुहुन्छ र सेवाका नि:शुल्क अंशहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ (जस्तै Bing र MSN) भने, ताइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. सँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। यदि तपाइँले सेवाको अंश प्रयोग गर्नलाई भुक्तानी गर्नुभएको छ वा सिङ्गापुर वा हङ कङमा नि:शुल्क Outlook.com सेवा प्रयोग गरिरहनुभएको छ भने, तपाइँ सिङ्गापुर र हङ कङमा शाखाहरू सहित Microsoft Regional Sales Corp., नेभाडा, यु.एस.ए. का कानुनहरू अनुसार स्थापित निगमसँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ र यसको प्रधान व्यवसाय स्थान 438B एलेक्सजेन्ड्रा रोड, #04-09/12, ब्लक B, एलेक्सजेन्ड्रा टेक्नोपार्क, सिङ्गापुर, 119968 मा छ; यदि तपाइँ (वा तपाइँको प्रधान व्यवसाय स्थान) अस्ट्रेलियामा छ भने, तपाइँ Microsoft Pty Ltd, 1 एप्पिङ रोड, उत्तर राइड, NSW 2113, अस्ट्रेलियासँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ र यदि तपाइँ (वा तपाइँको प्रधान व्यवसाय स्थान) न्यु जिल्यान्डमा छ भने, तपाइँ Microsoft New Zealand Limited, लेभल 5। 22, भाएडक्ट हारबर्ड एभिन्यु, हुलाक बाकस 8070 सिमन्ड्स स्ट्रिट, अकल्याबन्ड, 1150 न्यु जिल्यान्डसँग सम्झौता गर्दैहुनुहुन्छ। नि:शुल्क र भुक्तानी गरिएका सेवाहरूको लागि, वासिङ्गटन राज्य कानुनले यी सर्तहरूको अन्तर्वार्तालाई अधिनियन्त्रण गर्छ र कानुन सिद्धान्दहरूको द्वन्द्वलाई ख्याल नगरी तिनीहरूको उल्लङ्घनका लागि दावी गर्छ। हामीले तपाइँको सेवाहरूलाई निर्दिष्ट गरेको राष्ट्रको कानूनले सबै अन्य दाबीहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ (साथै उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा र निजामति आपराध दाबीहरू)। यी शर्तहरूबाट निस्केका वा Skype पछिका सेवाहरूसँग सम्बन्धित कुनैपनि विवाद साथै तिनीहरूको स्थिति, वैद्यता, वा समाप्तिको बारेमा रहेका कुनैपनि प्रश्नलाई सिङ्गापुर इन्टरनेस्नल मध्यस्थ केन्द्र (SIAC) का मध्यस्थ नियमहरूको अनुसार सिङ्गापुरको मध्यस्थमा उल्लेखित गरिन्छ तथा त्यसद्वारा अन्तमा विश्लेषण गरिन्छ जसको नियमहरूलाई यस उपधारामा सन्दर्भद्वारा संयोजित गरिनेछ भनी ठानिएको छ। SIAC को अध्यक्षद्वारा नियुक्त गर्ने एक मध्यस्थता न्यायलयमा समावेश हुनेछन्। मध्यस्थताको भाषा अङ्ग्रेजी हुनेछ। मध्यस्थको निर्णय अन्तिम, संयोजकशील, र निर्विवादित हुनेछ, र कुनै पनि देश वा राज्यमा निर्णयको आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
 • e. जापान। यदि तपाइँ (वा, यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसाय गर्ने मुख्य स्थान) जापानमा बस्नुहुन्छ र तपाइँले सेवाहरूको नि:शुल्क भागहरू (जस्तै Bing र MSN) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. एसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँले सेवाहरूको भाग प्रयोग गर्न भुक्तान गर्नुभएको छ भने, तपाइँ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 सँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ। नि:शुल्क तथा भुक्तानसहितको सेवाहरूको लागि जापानको कानूनहरूले ती शर्तहरू तथा तिनीहरू वा सेवाहरूबाट उत्पन्न भएका वा त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। यी करार वा सेवाहरूसँग सम्बन्धित वा यसबाट निस्केका सबै विवादहरूको लागि तपाइँ र हामी अनन्य वास्तविक क्षेत्राधिकार र टोक्यो जिल्ला अदालतको स्थललाई अटल रूपमा स्वीकार गर्छौं।
 • f. गणतन्त्र कोरिया। यदि तपाइँ (वा, यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसाय गर्ने मुख्य स्थान) गणतन्त्र कोरियामा बस्नुहुन्छ र तपाइँले सेवाहरूको नि:शुल्क भागहरू (जस्तै Bing र MSN) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. एसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँले सेवाहरूको भाग प्रयोग गर्न भुक्तान गर्नुभएको छ भने, तपाइँ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 सँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। नि:शुल्क तथा भुक्तानसहितको सेवाहरूको लागि गणतन्त्र कोरियाको कानूनहरूले ती शर्तहरू तथा तिनीहरू वा सेवाहरूबाट उत्पन्न भएका वा त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। यी करार वा सेवाहरूसँग सम्बन्धित वा यसबाट निस्केका सबै विवादहरूको लागि तपाइँ र हामी अनन्य वास्तविक क्षेत्राधिकार र सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतको स्थललाई अटल रूपमा स्वीकार गर्छौं।
 • g. टाइवान। यदि तपाइँ (वा, यदि व्यवसाय, तपाइँको व्यवसाय गर्ने मुख्य स्थान) टाइवानमाा बस्नुहुन्छ र तपाइँले सेवाहरूको नि:शुल्क भागहरू (जस्तै Bing र MSN) प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. एसँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँले सेवाहरूको भाग प्रयोग गर्न भुक्तान गर्नुभएको छ भने तपाइँ Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan सँग करार गर्दै हुनुहुन्छ। नि:शुल्क तथा भुक्तानसहितको सेवाहरूको लागि ताइवानको कानूनहरूले ती शर्तहरू तथा तिनीहरू वा सेवाहरूबाट उत्पन्न भएका वा त्यससँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। Microsoft Taiwan Corp सँग सम्बन्धित थप विवरणहरूको लागि, कृपया आर्थिक मामिला मन्त्रालय R.O.C. द्वारा प्रदान गरिएको वेबसाइट हेर्नुहोस्। यी शर्तहरू वा सेवाहरूबाट निस्कने वा तीसँग सम्बन्धित कुनै विवादहरू माथि क्षेत्राधिकार हुने पहिलो दृश्टान्तको अदालतको रूपमा ताइपे जिल्ला अदालतलाई ताइवान कानूनहरूद्वारा अनुमति दिइएको अधिकतम विस्तारमा तपाइँ र हामी अटल रूपमा निर्दिष्ट गर्दछौ।

यी शर्तहरूबिना अर्को फोरममा विवादहरूको समाधान गर्नको लागि तपाइँलाई अधिकार दिन वा नियन्त्रण गर्न तपाइँको स्थानीय उपभोक्ता कानूनहरूलाई केही स्थानीय कानूनहरू आवश्यक पर्न सक्छ। यदि त्यसो हो भने खण्ड 10 मा रहेको व्यवस्था छनौट तथा फोरम प्रबन्धले तपाइँको स्थानीय उपभोक्ता कानूनहरूले अनुमति दिएको जति लागू गर्दछन्।

पूर्ण पाठ
वारेन्टीहरूवारेन्टीहरू12_Warranties
सारांश

11. वारेन्टीहरू।

 • a. MICROSOFT, र हाम्रा सम्बन्धनहरू, पुन: बिक्रेताहरू, वितरणकर्ताहरू, र बिक्रेताहरूले तपाइँका सेवाहरूको प्रयोगको सन्दर्भमा कुनै पनि वारेन्टीहरू दिदैनन्, व्यक्त वा अन्तर्निहित गर्दैनन्, ग्यारेन्टीहरू दिदैनन् वा शर्त बनाउदैन। सेवाहरूको प्रयोगको जोखिम तपाइँ आफै उठाउनुहुन्छ र हामी सेवाहरू "जस्तो छ त्यस्तै" आधारमा "सबै गल्तीहरूसँग" र "उपलब्ध भएझै" प्रदान गर्नेछौं भनेर तपाइँ बुझ्नुहुन्छ। MICROSOFT ले सेवाहरूको शुद्धता वा समयावधीलाई ग्यारेन्टी गर्दैन। तपाइँको स्थानीय कानून भित्र तपाइँसँग तोकिएका अधिकारहरू हुन सक्छन्। यदि तिनीहरू लागू हुन सक्छन् भने, यी शर्तहरूमा रहेका कुनैपनि कुराले ती अधिकारहरूलाई असर पार्ने अभिप्राय राख्दैन। कम्प्युटर र दूर-सञ्चार प्रणालीहरू त्रुटि-रहित छैनन् र अनियमित अवधिमा निस्क्रिय हुन्छ भनेर तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामी सेवाहरू बाधारहित, सामयिक, सुरक्षित, वा त्रुटि-रहित हुन्छ वा त्यस सामग्री हराउदैन साथै कम्प्युटर नेटवर्कहरूबाट कुनैपनि जडान वा प्रसारण हुन्छ भनी हामी ग्यारेन्टी दिँदैनौं।
 • b. तपाइँको स्थानीय कानून भित्र दिएको अनुमतिको दायरामा, हामी कुनैपनि लागू गरिएको वारेन्टीहरू साथै व्यापार योग्य, सन्तुष्टि गुणस्तर, तोकिएको कार्यको लागि योग्यता, कार्यकुशल प्रयास, र गैर-उल्लङ्घनलाई हटाउनेछौं।
 • c. अस्ट्रेलियामा बसेका उपभोक्ताहरूको लागि: हाम्रा सामग्रीहरू ग्यारेन्टीका साथ आउँछन् जसलाई अस्ट्रेलियन उपभोक्ता कानून अन्तर्गत हटाउन सकिँदैन। तपाइँसँग कुनैपनि अन्य भविष्यमा हुने नोक्सान वा क्षतिको मुख्य खराबी र क्षतिपूर्तिको लागि प्रतिस्थापन वा रकम फिर्ताको निमित्त अधिकार छ। यदि सामग्री स्वीकार्य गुणस्तरको लागि विफल भएमा तपाइँसँग सामग्रीलाई मर्मत गर्न वा प्रतिस्थापन गर्नको लागि अधिकार हुन्छ र खराबी मुख्य खराबीतर्फ अग्रसर हुँदैन।
 • d. न्यूजील्यान्डमा बस्ने उपभोक्ताहरूको लागि, तपाइँसँग न्यूजील्याण्ड उपभोक्ता ग्यारेन्टी ऐन अन्तर्गत संवैधानिक अधिकारहरू हुन सक्छस् र यी शर्तहरूमा रहेका कुनैपनि कुराहरूले अधिकारहरूलाई असर पार्ने अभिप्राय राख्दैन।
पूर्ण पाठ
उत्तरदायित्वको सीमाउत्तरदायित्वको सीमा13_limitationOfLiability
सारांश

12. उत्तरदायित्वको सीमा।

 • a. तपाइँसँग प्रचलित कानुनद्वारा अनुमति दिइएको हदसम्म, क्षतिहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुनै आधारहरू छन् भने (यी सर्तहरूको उल्लङ्घनलाई समावेश गर्दै), Microsoft वा कुनै पनि सम्बन्धित संस्था, पुन:बिक्रेताहरू, वितरकहरू, तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसनहरू र सेवा प्रदायकहरू र भेन्डरहरूबाट घाटा वा उल्लङ्घन गरिएको अवधिको महिनाको लागि तपाइँका सेवा शुल्कहरू बराबरको रकमसम्मको (सेवाहरू नि:शुल्क भएमा 10.00 अमेरिकी डलरसम्म) निर्देशित क्षतिहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने कार्य तपाइँको बहिष्कृत प्रतिकार हो भनी स्वीकार गर्नुहुन्छ।
 • b. लागू योग्य कानुनद्वारा अनुमति दिइएको विस्तारसम्म, तपाइँले कुनै पनि (i) परिणाम मूलक क्षति वा हानिहरू; (ii) वास्तविक वा अपेक्षित फाइदाहरूका नोकसानी (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष); (iii) वास्तविक वा अपेक्षित आम्दानीको नोकसानी (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष); (iv) सेवाहरूलाई अव्यक्तिगत क्षमता अनुसार सेवाहरूमा तपाइँको उपयोगबाट उत्पन्न हुने सम्झौता वा व्यवसायको नोकसानी वा अन्य नोकसानी वा क्षतिहरू; (v) विशेष, अप्रत्यक्ष, घटनात्मक वा दण्डात्मक नोकसानी वा क्षतिहरू; र (vi) कानुनद्वारा अनुमति दिइएको विस्तारसम्म, माथिको खण्ड 12(a) मा तोकिएका क्याप्सको अतिरिक्तमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नोकसानी वा क्षतिहरू पुनर्प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यदि यस उपायले त्यसको विशेष कार्यको कुनै पनि नोक्सानहरू वा खराबीहरूको लागि तपाइँलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति दिएन वा यदि हामीलाई क्षतिहरूको सम्भावनाको बारेमा थाहा थियो वा हामीले थाहा पाउनु पर्ने थियो भने यी सीमाहरू र छूटहरू लागू हुन्छन्। कानूनद्वारा अनुमति दिइएको अधिकतम सीमासम्म यी सीमाहरू र छूटहरू कुनैपनि कुरा वा यी शर्तहरूमा सम्बन्धित रहेका कुनैपनि दाबीहरू वा सेवाहरूसँग सम्बन्धित सफ्टवेयरमा लागू हुन्छन्।
 • c. यदि Microsoft को उचित नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा खराबी वा ढिलाइ भएको छ भने कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुनैपनि खराबी वा विस्तारको लागि यी शर्तहरू अन्तर्गत रहेका त्यसका दायित्वहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न ढीलाइ हुँदा Microsoft जिम्मेवार वा उत्तरदायी हुँदैन (जस्तै मजदुर विवाद, प्राकृतिक कारण, युद्ध वा आतङ्ककारी क्रियाकलाप, दुर्भावनापूर्ण खराबी, दुर्घटनाहरू वा कुनैपनि योग्य कानून वा सरकारी आदेश अनुरूप)। Microsoft ले यी मध्ये कुनैपनि घटनाहरूको प्रभाव घटाउन वा प्रभावित नभएका दायित्वहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न प्रयास गर्नेछ।
पूर्ण पाठ
सेवा-विशेष सर्तहरूसेवा-विशेष सर्तहरू14_service-SpecificTerms
सारांश

13. सेवा-विशेष सर्तहरू। सेक्सन 13 अघि र पछिका सर्तहरू साधारणतया सबै सेवाहरूमा लागू हुन्छन्। यो सेक्सनमा सेवा-विशेष सर्तहरू समावेश छन् जो साधारण सर्तहरूको अतिरिक्तमा हुन्। यी सेवा-विशेष सर्तहरूले साधारण सर्तहरूसँग कुनै द्वन्द्वहरू भएको खण्डमा त्यसको नियन्त्रण गर्छन्।

पूर्ण पाठ
Xbox Live तथा Microsoft स्टुडियो खेलहरू र एप्लिकेसनहरूXbox Live तथा Microsoft स्टुडियो खेलहरू र एप्लिकेसनहरू14a_XboxLive
सारांश
 • a. Xbox Live तथा Microsoft स्टुडियो खेलहरू र एप्लिकेसनहरू।
  • i. व्यक्तिगत गैर-व्यवसायिक प्रयोग। Xbox Live, Windows Live तथा Microsoft स्टुडियो खेलहरूका लागि खेलहरू, एप्लिकेसनहरू, सेवाहरू र Microsoft द्वारा प्रदान गरिएको सामग्री (सामूहिक रूपमा "Xbox सेवाहरू") तपाइँको व्यक्तिगत तथा गैर-व्यवसायिक प्रयोगको लागि मात्र हो।
  • ii. Xbox सेवाहरू। तपाइँले Xbox लाइभको लागि साइन अप गर्दा र/वा Xbox सेवाहरू प्राप्त गर्दा, Microsoft र तेस्रो पक्ष खेल विकासकर्ताहरूलाई उनीहरूका खेलहरू सञ्चालन गर्न र Xbox सेवाहरू वितरण गर्नको लागि तपाइँको खेल प्ले, क्रियाकलाप र खेलहरू र Xbox सेवाहरूको प्रयोग बारे जानकारीलाई ट्रयाक गरी लागूयोग्य तेस्रो पक्ष विकासकर्ताहरूसँग साझा गरिनेछ। यदि तपाइँले आफ्नो Microsoft Xbox सेवाहरूको खातालाई एक गैर-Microsoft सेवाको खातासँग (उदाहरणको लागि, तेस्रो-पक्ष एपहरू र सेवाहरूको एक गैर-Microsoft खेल प्रकाशक) लिङ्ग गर्न छनोट गर्नुभयो भने, तपाइँले निम्न कुरा स्वीकार गर्नुहुँदछ: (a) Microsoft गोपनीयता कथनमा कथन गरे अनुसार, Microsoft ले त्यस गैर-Microsoft पक्षसँग सीमित खाता जानकारी (गेमट्याग, गेमरस्कोर, खेल अंक, खेल इतिहास, र साथीहरूको सूची समावेश गर्दै) साझा गर्न सक्छ, र (b) यदि तपाइँको Xbox गोपनीयता सेटिङहरूद्वारा अनुमति गरिएको छ भने, तपाइँले त्यस गैर-Microsoft पक्षको साथमा आफ्नो खातामा साइन इन हुँदा इन-गेम सञ्चारहरूबाट तपाइँको सामग्रीमा पनि पहुँच गर्न सक्छ। र, तपाइँको Xbox गोपनीयता सेटिङहरूद्वारा अनुमति दिएमा, Microsoft ले तपाइँको नाम, गेमरट्याग, गेमरपिक, सिद्धान्त, अभतार, गेमक्लिप र तपाइँले अनुमति दिनुभएका मानिसहरूका सञ्चारहरूसँग खेल्नुभएका खेलहरूलाई प्रकाशित गर्न सक्छ।
  • iii. तपाइँको सामग्री। Xbox सेवाहरूको समुदाय निर्माण गर्ने अंशको रूपमा, तपाइँले Microsoft, त्यसका सम्बन्धित संस्था र उपइजाजतकर्ताहरूलाई कुनै पनि Xbox सेवाहरूको लागि पोस्ट गर्नुभएको आफ्नो सामग्री वा नाम, गेमरट्यास, मोट्टो, वा अवतारलाई प्रयोग, परिमार्जन, पुनर्उत्पादन, वितरण, प्रसारण, साझा र प्रदर्शन गर्ने एक निःशुल्क र विश्वव्यापी अधिकार प्रदान गर्नुहुन्छ।
  • iv. खेल व्यवस्थापकहरू। केही खेलहरूले खेल व्यवस्थापकहरू र आयोजकहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन्। खेल व्यवस्थापकहरू र आयोजकहरू अधिकारप्राप्त Microsoft वक्ताहरू होईनन्। उनीहरूको विचारले Microsoft को विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन।
  • v. Xbox मा बालबालिकाहरू। यदि तपाइँ Xbox Live प्रयोग गर्ने अल्पवयस्क हो भने, तपाइँको आमाबुवा वा अभिभावकसँग तपाइँको खाताको धेरै पक्षमाथि नियन्त्रण हुन सक्छ र तपाइँको Xbox Live को प्रयोगको बारेमा रिपोर्टहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
  • vi. खेल मुद्रा वा भर्चुअल सामानहरू। यदि तपाइँ बसेको स्थानमा "वयस्क" उमेरमा पुग्नुभएको छ भने सेवाहरूमा भर्चुअल, खेल मुद्रा (जस्तै सुन, सिक्काहरू वा अंकहरू) शामिल हुन सक्छन् जसलाई वास्तविक मौद्रिक साधनहरू प्रयोग गरेर Microsoft बाट खरीद गर्न सकिन्छ। सेवाहरूमा भर्चुअल, डिजिटल वस्तुहरू वा सामानहरू शामिल हुन सक्छन् जसलाई वास्तविक मौद्रिक साधनहरू वा खेल मुद्रा प्रयोग गरी Microsoft बाट खरीद गर्न सकिन्छ। खेल मुद्रा र भर्चुअल सामानहरूलाई Microsoft वा कुनैपनि अन्य पक्षबाट वास्तविक मौद्रिक सामग्रीहरू, सामानहरू वा मौद्रिक मूल्य भएका अन्य वस्तुहरूको लागि कहिल्यै रिडिम गर्न सकिँदैन। खेल मुद्रा र भर्चुअल सामानहरूलाई सेवाहरूमा मात्र प्रयोग गर्नको लागि सीमित, व्यक्तिगत, खण्डन गर्न योग्य, गैर-स्थानान्तरण, गैर-उपइजाजतपत्र योग्य इजाजतपत्रभन्दा बाहेक तपाइँसँग सेवाहरूमा प्रकट वा उत्पन्न भइरहेका कुनैपनि त्यस्ता खेल मुद्रा वा भर्चुअल सामानहरूमा वा सेवाहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित वा सेवाहरू भित्र भण्डारण गरिएका कुनैपनि अन्य योग्दानहरूको लागि कुनै अधिकार वा शीर्षक छैन। खेल मुद्रा र/वा भर्चुअल सामानहरू त्यसका स्वविवेकमा ठीक हुन्छन् जस्तो देखिन्छ भने Microsoft ले त्यसलाई कुनैपनि समयमा ठीक गर्न, नियन्त्रण गर्न, परिमार्जित र/वा हटाउन सक्छ।
  • vii. सफ्टवेयर अद्यावधिक। तपाइँले Xbox सेवाहरूमा जडान गर्न नसक्ने कुनै पनि यन्त्रहरूको लागि, हामीले स्वचालित रूपमा तपाइँको Xbox कन्सोल सफ्टवेयर वा Xbox एप सफ्टवेयरको संस्करण जाँच्न र तपाइँलाई Xbox सेवाहरू पहुँच गर्नबाट, अधिकृत Xbox खेलहरू वा Xbox एपहरू प्रयोग गर्नबाट, वा Xbox कन्सोलसँग अनधिकृत हार्डवेयर पार्टपुर्जा यन्त्रहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्ने समावेश गर्दै, Xbox कन्सोल वा Xbox एप सफ्टवेयर अद्यावधिक वा कन्फिगरेसन परिवर्तनहरू डाउनलोड गर्न सक्नेछौं।
  • viii. गेमट्यागको म्याद समाप्ति। तपाइँले पाँच-वर्षको अवधिमा कम्तीमा पनि एक पटक Xbox सेवाहरूमा साइन इन गर्न अनिवार्य छ, अन्यथा तपाइँले आफ्नो खातासँग सम्बन्धित गेमट्याग गुमाउन सक्नुहुनेछ र अन्य प्रयोगकर्ताहरूद्वारा प्रयोग गर्नको लागि त्यो गेमट्याग उपलब्ध हुनेछ।
  • ix. Arena. Arena भनेको Xbox को सेवा हो जसबाट Microsoft वा कुनै तेस्रो पक्षले तपाइँलाई प्रतिस्पर्धात्मक भिडियोगेम प्रतियोगिता ("प्रतियोगिता") मा सहभागी हुन वा सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता उपलब्ध गराउन सक्छन्, यस्ता प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कारको व्यवस्था पनि हुन सक्छन्। तपाइँले गर्ने Arena को प्रयोग यी सर्तहरूको विषय हुन्छन् र यसका लागि तपाइँले प्रतियोगिता आयोजकले साइन अप गर्ने बेलामा राखेका प्रतियोगिताका अतिरिक्त सर्त तथा नियमहरू ("प्रतियोगिताका सर्तहरू") स्वीकार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। योग्यतासम्बन्धी नियमहरू लागू हुन सक्छन् र यी नियमहरू अधिकार क्षेत्र अनुसार फरक-फरक हुन सक्छन्। कानूनद्वारा प्रतिबन्ध वा बन्देज लगाइएका क्षेत्रहरूमा प्रतियोगिताहरू रद्द हुन्छन्। यी सर्तहरू (आचारसंहिता सहित) वा प्रतियोगिताका सर्तहरूको उल्लंघन गरेमा जरिवाना गरिन वा प्रतियोगिताका लागि अयोग्य ठहर्‍याइन सक्छ। तपाइँले कुनै प्रतियोगिता सिर्जना गर्नुभएको खण्डमा तपाइँलाई Microsoft ले यी सर्तहरूसँग असंगत भएको भनी ठहर गरेका (आफ्नै विवेकमा) प्रतियोगितासँग सम्बन्धित कुनै पनि नियमहरू नचाहिन सक्छन्। Microsoft ले जुनसुकै बेला कुनै प्रतियोगिता रद्द गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ।
  • x. ठगी तथा सफ्टवेयरमाथिको छेडछाड। Xbox सेवाहरूमा जडान गर्न सकिने कुनै पनि यन्त्रहरूमा हामी ठगी वा आचारसंहिता तथा यी सर्तहरूको उल्लंघन हुनेगरी छेडछाड गर्न सक्षम बनाउने अनधिकृत हार्डवेयर वा सफ्टवेयर छन् कि भनी स्वतः जाँच गर्न, हामी तपाइँलाई ठगी वा आचारसंहिता तथा यी सर्तहरूको उल्लंघन हुनेगरी छेडछाड गर्न सक्षम बनाउने अनधिकृत हार्डवेयर वा सफ्टवेयरमार्फत Xbox सेवाहरूमा पहुँच गर्नबाट रोक्ने लगायत Xbox एप्लिकेसन सफ्टवेयरका अद्यावधिकहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं।
  • xi. Mixer।
   • 1. Mixer खाताहरू वा Microsoft खाताहरू। तपाइँले कुनै Mixer खातामार्फत Mixer सेवाको प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा तपाइँको प्रयोग https://mixer.com/about/tos मा उपलब्ध Mixer को सेवाका सर्तहरू अन्तर्गत हुनेछ। तपाइँले कुनै Microsoft खातामार्फत Mixer सेवाको प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा तपाइँको प्रयोग यी सेवाका सर्तहरू अन्तर्गत हुनेछ। सर्तहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएमा यी सर्तहरू लागू हुन्छन्।
   • 2. Mixer मा रहेका तपाइँको सामग्री। "Mixer मा रहेका तपाइँको सामग्री" भन्नाले तपाइँले वा तपाइँको तर्फबाट अरू कसैले Mixer सेवामा सिर्जना गर्ने प्रत्यक्ष प्रसारित स्ट्रिम वा रेकर्ड गरिएको स्ट्रिम (तथा त्यसमा समावेश कुनै पनि प्रकारका श्रव्यदृश्य सामग्री); ब्रान्डका नाम, ट्रेडमार्क, सेवाका नाम, व्यापारिक नाम, लोगो वा उत्पत्तिको संकेत, तपाइँका टिप्पणी, इमोटिकनहरू र Mixer का च्यानलहरूमा गरिने गतिविधि (बटद्वारा उत्पन्न सामग्री सहित); र सम्बन्धित सम्पूर्ण मेटाडेटाहरू लगायत यतिमै सीमित नरही अन्य कुराहरू समेतलाई बुझाउँछ। Microsoft र प्रयोगकर्ताहरू लगायत जोकोहीले Mixer मा रहेका तपाईंका सामग्रीलाई हाल भएका वा पछि विकास गरिने कुनै पनि रूप, ढाँचा, मिडिया वा च्यानलहरूमा देख्न, प्रयोग गर्न, होस्ट गर्न, पुनर्उत्पादन गर्न, परिमार्जन गर्न, वितरण गर्न, प्रकाशन गर्न, सार्वजनिक वा डिजिटल रूपमा प्रदर्रशन गर्न, अनुवाद गर्न, अनुकूल बनाउन वा कुनै अन्य प्रकारले उपयोग गर्न सक्छन्।
   • 3. Mixer मा लागू हुने आचारसंहिता। Microsoft का आचारसंहिता Mixer मा कसरी लागू हुन्छन् भन्नेबारे थप जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
   • 4. Mixer सेवाको प्रयोग।
    • a. न्यूनतम उमेर. Mixer सेवाको प्रयोग गरेर, तपाइँले आफ्नो उमेर कम्तीमा 13 वर्ष भएको र आफू बसोबास गर्ने ठाउँको कानून अनुसार नाबालिग भएको खण्डमा आफ्नो प्रयोग मातापिता वा कानूनी अभिभावकद्वारा सुपरीवेक्षण भएको कुरा दर्शाउनु हुन्छ।
    • b. बेनामी र गैर-बेनामी प्रयोग. तपाइँले केवल सामग्रीहरू हेर्न चाहनुभएको खण्डमा Mixer लाई बेनामी रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा, तपाइँले खाता सिर्जना गरी साइन इन गर्नु आवश्यक हुनेछ, यसो गर्दा तपाइँलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको Mixer को नामद्वारा पहिचान गर्न सक्नेछन्।
    • c. गैर-बेनामी प्रयोगका लागि खाताहरू। तपाइँले Mixer सेवाको गैर-बेनामी प्रयोगका लागि Microsoft खाता र/वा Mixer खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ अनलाइनबाट साइन अप गरेर Mixer खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो Mixer खातालाई सक्रिय राख्न अनिवार्य रूपमा यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाइँको Mixer एलियासलाई आफ्नो Microsoft खातासँग सम्बद्ध राखिरहन कम्तीमा हरेक 5 वर्षे अवधिमा एकपटक Mixer सेवामा साइन इन गर्नुहोस्।
   • 5. सेवासम्बन्धी सूचनाहरू। हामीले Mixer सेवाका बारेमा तपाइँलाई केही कुरा भन्नुपर्ने भएमा, हामी तपाइँको Mixer खाता र/वा Microsoft खातासँग सम्बद्ध गरिएको इमेल ठेगानामा सेवासम्बन्धी सूचनाहरू पठाउनेछौं।
   • 6. सहायता। Mixer सेवाको लागि ग्राहक सहायता सेवा mixer.com/contact मा उपलब्ध छ।
पूर्ण पाठ
भण्डारभण्डार14b_Store
सारांश
 • b. भण्डार। "भण्डार" ले सेवालाई उद्घृत गर्दछ जसले तपाइँलाई एप्लिकेसनहरू ("एप्लिकेसन" शब्दमा खेलहरू शामिल हुन्छ) र अन्य डिजिटल सामग्री ब्राउज गर्न, डाउनलोड गर्न, खरीद गर्न र मूल्याङ्कन गर्न र समीक्षा गर्न अनुमति दिन्छ। यी शब्दहरूले Office भण्डार, Windows भण्डार र Xbox भण्डारको प्रयोगलाई आवृत गर्दछ। "Office स्टोर" भन्नाले Office उत्पादन र Office का एप्लिकेसनहरू, Office 365, SharePoint, Exchange, Access र Project (2013 वा त्यसपछिका संस्करणहरू), वा Office स्टोरका रूपमा ब्रान्डेड गरिएका कुनै पनि अन्य अनुभवहरूलाई बुझाउँछ। "Windows भण्डार" भनेको Windows यन्त्रहरू जस्तै फोन, पिसी र ट्याबलेट वा Windows भण्डार ब्राण्ड भएको कुनैपनि अन्य अनुभवको लागि भण्डार हो। "Xbox स्टोर" भन्नाले Xbox One र Xbox 360 कन्सोलहरू वा Xbox स्टोरका रूपमा ब्रान्डेड गरिएका कुनै पनि अन्य अनुभवहरूलाई बुझाउँछ।
  • i. इजाजतपत्र शर्त। हामी सम्बद्ध भण्डारमा उपलब्ध भएका प्रत्येक एप्लिकेसनको प्रकाशकलाई पहिचान गर्नेछौं। अनुप्रयोगसँग फरक इजाजतपत्र सर्तहरू उपलब्ध नगरेसम्म, यी सर्तहरूको अञन्त्यमा मानक अनुप्रयोग इजाजतत्र सर्तहरू ("SALT") तपाइँ र अनुप्रयोग उत्पादक बीचको सम्झौता हो र यसले तपाइँले Windows स्टोर वा Xbox स्टोर मार्फत डाउनलोड गर्नुहुने अनुप्रयोगमा लागू हुने इजाजतपत्र सर्तहरू अघि सार्छ। स्पष्टताको लागि, यी सर्तहरूले Microsoft सेवाहरूको प्रयोग, र सोहीद्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरूलाई आवरण गर्छ। यी सर्तहरूको खण्ड 5 कुनै स्टोर मार्फत प्राप्त गरिएका कुनै पनि तेस्रो पक्ष एप र सेवाहरूमा पनि लागू हुन्छन्। Office भण्डारबाट डाउनलोड गरिएका एप्लिकेसनहरूलाई SALT द्वारा नियन्त्रित गरिएको छैन र लागू छुट्टै इजाजतपत्र शर्त छ।
  • ii. अद्यावधिकहरू। तपाइँ सम्बन्धित पसलमा साइन इन नभएको अवस्थामा पनि Microsoft ले तपाइँका एप्लिकेसनहरूका लागि स्वचालित रूपमा अद्यावधिकहरू जाँच्नेछ तथा डाउनलोड गर्नेछ। यदि तपाइँ पसलमा हुने एप्लिकेसनहरूका लागि स्वचालित अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न रूचाउनुहुन्न भने तपाइँ आफ्ना पसल वा प्रणाली सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा अनलाइन होस्ट हुने निश्चित Office स्टोर अनुप्रयोगहरूलाई कुनै पनि समयमा अनुप्रयोग विकासकर्ताद्वारा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ र अद्यावधिक गर्न तपाइँको अनुमति आवश्यक नपर्न सक्छ।
  • iii. मूल्याङ्कन तथा समीक्षाहरू। तपाइँले स्टोरमा कुनै एप्लिकेसन वा अन्य डिजिटल सामानको मूल्याङ्कन वा समीक्षा गर्नुभयो भने तपाइँले Microsoft बाट एप्लिकेसन वा डिजिटल सामानको प्रकाशकबाट प्राप्त सामग्री समावेश भएको एउटा इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यस्तो इमेलहरू Microsoft बाट आउने हुनाले; तपाइँले स्टोरबाट प्राप्त गर्नुभएका एप्लिकेसनहरूका वा अन्य डिजिटल सामानको प्रकाशकहरूसँग हामी तपाइँको इमेल ठेगाना साझा गर्दैनौं।
  • iv. सुरक्षा चेतावनी। सम्भव चोट-पटक, असुविधा वा आँखाको तनावबाट बन्चित रहनको लागि, तपाइँले खेलहरू वा अन्य अनुप्रयोगहरूको प्रयोगबाट समय-समयमा विश्राम लिनुपर्दछ, विशेष गरी यदि तपाइँले उपयोगको परिणाम स्वरूपमा कुनै दुखाइ वा थकाइ अनुभव गर्नुभयो भने। यदि तपाइँले असुविधा अनुभव गर्नुभयो भने, विश्राम लिनुहोस्। असुविधामा वाक-वाक आउला जस्तो हुने, गति रोग, रिङ्गटो लाग्ने, आत्मविस्मृति, टाउको दुखाइ, थकाइ, आँखा तनाव, वा आँखा सुक्खा हुने समावेश हुन सक्छन्। अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नाले तपाइँको ध्यान भङ्ग गर्न वा तपाइँका वातावरणलाई अवरोध गर्न सक्छ। लड्ने जोखिमहरू, भर्याङहरू, कम उचाइ भएको सिलिङ, कमजोर वा मूल्यवान् वस्तुहरू जसलाई हानि हुन सक्छ। एकदमै कम प्रतिशत मानिसहरूले मात्र फ्ल्यासिङ लाइटहरू वा एप्लिकेसनमा देखिने प्याटर्नहरू जस्ता केही भिजुअल छविहरूको सम्पर्कमा आउँदा रोगको हमलाको अनुभव गर्न सक्छन्। रोगको हमालाको इतिहास नभएका मानिसहरूमा पनि रोग पहिचान नगरिएको अवस्था हुन सक्छ जसले यी रोगका हमालाहरू हुनसक्छ। लक्षणहरूमा प्रकाशको कारण टाउको दुख्ने, परिवर्तित दृश्य, मांसपेशी ऐंठन, हातखुट्टा बाउँडिने वा काम्ने, आत्मविस्मृति, दुविधा, चेतना ह्रास, वा नियन्त्रित गर्न नसकिने घातहरू समावेश हुन सक्छन्। यदि तपाइँले यी लक्षणहरूमध्ये कुनै अनुभव गर्नुभयो भने तुरून्त प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस् र डाक्टरसँग परामर्श गर्नुहोस्, वा यदि तपाइँ रोगका हमलाहरूसँग सम्बन्धित लक्षणहरूबाट कहिल्यै पीडित हुनुभएको छ भने एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्नुअघि डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। लक्षणहरूका संकेतहरू छन् कि भनि थाहा पाउन आमाबुवाले आफ्ना बालबालिकाहरूले गर्ने एप्लिकेसनहरूको प्रयोगलाई निगरानी गर्नुपर्दछ।
पूर्ण पाठ
Microsoft परिवार सुविधाहरूMicrosoft परिवार सुविधाहरू14c_MicrosoftFamily
सारांश
 • c. Microsoft परिवार सुविधाहरू। बुवा-आमा र बच्चाहरूले कुन व्यवहारहरू, वेबसाइटहरू, एपहरू, खेलहरू, भौतिक स्थानहरू, र उनीहरूको परिवारका कुन खर्च सही हुनेछ भन्ने कुराको साझेदार ज्ञानको आधारमा विश्वास निर्माण गर्नका लागि Microsoft परिवार सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्छ। बुवा-आमाहरूले https://account.microsoft.com/family (वा आफ्नो Windows उपकरण वा Xbox कन्सोलमा निर्देशनहरू निम्न द्वारा) मा गएर र बच्चाहरू र अन्य बुवा-आमाहरूलाई संलग्न हुन निमन्त्रणा दिँदै उनीहरूले परिवार सिर्जना गर्न सक्छन्। परिवारका सदस्यहरूका लागि थुप्रै सुविधाहरू उपलब्ध छन्, त्यसैले तपाइँले कुनै परिवार सिर्जना गर्न वा त्यसमा सामेल हुन स्वीकार गर्दा र पारिवारिक पहुँचका लागि डिजिटल सामानहरू खरिद गर्दा उपलब्ध गराइने जानकारीहरू कृपया ध्यानपूर्वक समीक्षा गर्नुहोस्। कुनै परिवार सिर्जना गरेर वा त्यसमा सामेल भएर, तपाइँले परिवारलाई त्यसको प्रयोजन अनुरूप प्रयोग गर्न र त्यसको प्रयोग गरी गैरकानूनी रूपमा अन्य व्यक्तिको जानकारीमा पहुँच नगर्न सहमत हुनुहुन्छ।
पूर्ण पाठ
समूह मेसेजिङसमूह मेसेजिङ14d_GroupMessaging
सारांश
 • d. समूह मेसेजिङ। विभिन्न Microsoft सेवाहरूले तपाइँलाई अरूहरूलाई भ्वाइस वा SMS ("सन्देशहरू") मार्फत सन्देशहरू पठाउन अनुमति दिन्छ, र/वा Microsoft र Microsoft-नियन्त्रित सहकर्मीहरूले तपाइँ वा तपाइँको पक्षबाट अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस्ता सन्देशहरू पठाउने अनुमति दिन्छ। जब तपाइँले MICROSOFT र MICROSOFT-नियन्त्रित सहकर्मीहरूले तपाइँ वा अरूहरूलाई त्यस्ता सन्देशहरू पठाउन निर्देशित गर्नुहुन्छ, तपाइँ र हामीलाई तपाइँले सन्देश पठाउन निर्देशित गर्नुभएका प्रत्येक व्यक्तिले MICROSOFT र MICROSOFT-नियन्त्रित सहकर्मीहरूबाट त्यस्ता सन्देशहरू र अन्य कुनै पनि प्रशासनीय पाठ सन्देशहरू प्राप्त गर्न सहमत गर्दछन् भनि तपाइँले हामीलाई प्रस्तुत र सुनिश्चित दिनुहुँदछ। “स्वागत सन्देश" वा सन्देशहरू प्राप्त गर्न कसरी रोकने भन्ने बारेमा निर्देशनहरूमा सीमित नभइ समावेश गरी, "प्रशासनीय पाठ सन्देशहरू" एक निश्चित Microsoft सेवाबाट अवधि मूलक कारोबार जनक सन्देशहरू हुन्। प्रदान गरिएका निर्देशनहरू पालना गर्दै तपाइँ वा त्यस्ता सन्देश उप्रान्त प्राप्त गर्न नचाहने समूह सदस्यहरूले कुनै पनि समय Microsoft वा Microsoft-नियन्त्रित सहकर्मीहरूबाट थप सन्देशहरू प्राप्त गर्नबाट विकल्प हटाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ त्यस्ता सन्देशहरू प्राप्त गर्न वा समूहमा सहभागी हुन उप्रान्त चाहनुहुन्न भने, तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँले लागू योग्य कार्यक्रम वा सेवाद्वारा प्रदान गरिएका निर्देशनहरू मार्फत विकल्प हटाउनुहुनेछ। यदि तपाइँले कुनै समूह सदस्यले उप्रान्त त्यस्ता सन्देशहरू प्राप्त नगर्न वा समूहमा सहभागी नहुन चाहन्छ जस्तो विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले उनीहरूलाई समूहबाट हटाउन स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाइँले आफूलाई र हामीलाई सन्देश पठाउन निर्देशित गर्नुभएको प्रत्येक व्यक्तिले, US-आधारित नम्बरहरूबाट सन्देशहरू स्थानान्तरण गर्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश शुल्कहरू लागू हुन सक्छ भन्ने कुरा समावेश गर्दै, उसको वा उनीको मोबाइल वाहकहरूद्वारा निर्धारित गरिएका कुनै पनि सन्देश शुल्कहरूको लागि प्रत्येक समूहका सदस्यहरू आफै जिम्मेवार छन् भनि बुझेका छन् भनि तपाइँले हामीलाई प्रस्तुत र सुनिश्चितता दिनुहुँदछ।
पूर्ण पाठ
Skype र GroupMeSkype र GroupMe14e_Skype
सारांश
 • e. Skype र GroupMe।
  • i. आकस्मिक सेवाहरूमा पहुँच निषेध। परम्परागत टेलिफोन सेवाहरू र Skype का बीचमा महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू रहेका छन्। कुनै पनि प्रचलित स्थानीय वा राष्ट्रिय नियम, विधानहरू वा कानून अन्तर्गत Skype ले आपतकालीन सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। Skype का सफ्टवेयर तथा उत्पादनहरूले कुनैपनि प्रकारका अस्पतालहरू, कानून प्रवर्तन निकायहरू, चिकित्सा उपचार एकाइ वा अन्य कुनैपनि प्रकारका सेवाहरू जसले प्रयोगकर्तालाई आकस्मिक सेवाहरू कर्मचारी वा सार्वजनिक सुरक्षा प्रतिक्रिया विन्दुहरू ("आकस्मिक सेवाहरू") मा जडान गर्दछ तिनीहरूका लागि आकस्मिक कलहरू समर्थन वा वहन गर्ने उद्देश्य राख्दैनन्। (i) आकस्मिक सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्ने परम्परागत वायरलेस (मोबाइल) वा आपतकालीन सेवाहरूमा पहुँच प्रस्ताव गर्ने फिक्स लाइन टेलिफोन सेवाहरू खरिद गर्नु तपाइँको जिम्मेवारी हो, र (ii) Skype तपाइँको प्राथमिक टेलिफोन सेवाको प्रतिस्थापन वस्तु होइन भनी तपाइँ स्वीकार र सहमत जनाउनुहुन्छ।
  • ii. API वा प्रसारण। यदि तपाइँ कुनै प्रसारणका सम्बन्धमा Skype प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले https://www.skype.com/go/legal.broadcast मा रहेका "प्रसारण प्रयोगका सर्तहरू" को पालना गर्नैपर्छ। यदि तपाइँ Skype द्वारा प्रकाशन गरिएका वा उपलब्ध गरिएका कुनै एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस ("API") प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँले लागूयोग्य इजाजतपत्र सर्तहरूको पालना गर्नैपर्छ, जुन www.skype.com/go/legal मा उपलब्ध छन्।
  • iii. निष्पक्ष प्रयोग नीतिहरू। निष्पक्ष प्रयोग नितीहरू तपाइँले गर्ने Skype को प्रयोगमा लागू हुन सक्छन्। कृपया जालसाजी र दुरूपयोगबाट संरक्षण गर्न तयार पारिएका यी नीतिहरूको समीक्षा गर्नुहोस् र यिनीहरूले तपाइँले गर्न सक्ने कलहरू वा सन्देशहरूको प्रकार, अवधि वा मात्रामा सीमाहरू लागू गर्न सक्दछन्। यी नीतिहरूलाई सन्दर्भ अनुसार यी सर्तहरूमा समावेश गरिएका छन्। तपाइँ यी नीतिहरू https://www.skype.com/go/terms.fairusage/ मा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
  • iv. नक्साङ्कन। Skype मा केही सुविधाहरू छन् जसले तपाइँलाई नक्साङ्कन सेवा प्रयोग गर्दै नक्सामा जानकारी पेश गर्ने, वा स्वयंलाई नक्सामा राख्ने अनुमति दिन्छ। ती सुविधाहरू प्रयोग गर्नाले, तपाइँले यी सर्तहरू र https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html मा उपलब्ध Google नक्सा सर्तहरू वा तपाइँको राष्ट्रमा उपलब्ध त्यस्ता Google नक्सा सर्तहरूलाई स्वीकार गर्नुहुँदछ।
  • v. सरकारी प्रयोगकर्ताहरू। तपाइँ संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार वा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको निकायको तर्फबाट व्यावसयिक खाता वा Skype व्यवस्थापक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो प्रयोगका लागि यी सर्तहरू लागू हुँदैनन्। लागूयोग्य सर्तहरू वा भविष्यका जानकारीको लागि, कृपया usgovusers@skype.net मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
  • vi. व्यक्तिगत/गैर-व्यापारिक प्रयोग। Skype को प्रयोग तपाइँको व्यक्तिगत र गैर-व्यापारिक प्रयोगका लागि हो। तपाइँसँग आफ्नो व्यावसायिक सञ्चारहरूका लागि कार्यस्थलमा Skype को प्रयोग गर्ने अनुमति छ।
  • vii. Skype नम्बर/Skype To Go. यदि Skype ले तपाइँलाई Skype नम्बर वा Skype To Go नम्बर प्रदान गर्दछ भने, तपाइँ उक्त नम्बर आफ्नो नबनाउन वा सो नम्बर सधैँका लागि राख्न तपाइँसँग अधिकार छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ। केही देशहरूमा, उक्त नम्बर तपाइँले Skype ले नभएर Skype साझेदारले उपलब्ध गराउन सक्छ, र तपाइँले उक्त साझेदारसँग छुट्टै सम्झौतामा प्रवेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
  • viii. Skype व्यवस्थापक। तपाइँले Skype व्यवस्थापक समूहको व्यावसायिक एकाइ नभई व्यक्तिगत प्रशासकका रूपमा एउटा "Skype व्यवस्थापक प्रशासक खाता" सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो व्यक्तिगत Microsoft खाता र Skype व्यवस्थापक समूह लिंक गर्न सक्नुहुन्छ ("लिंक गरिएका खाताहरू")। तपाइँले यी सर्तरूको स्वीकरणको विषयमा आफ्नो Skype प्रबन्धक समूहलाई अतिरिक्त प्रशासकहरू नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँले एल लिङ्क गरिएको खातामा Skype नम्बरहरू निर्धारण गर्नुभयो भने, तपाइँले आफ्नो लिङ्क गरिएको खाता प्रयोगहरूको निवासी वा स्थान सम्बन्धि कुनै पनि आवश्यकताहरूसँग सहमतिको लागि जिम्मेवार हुनुहुनेछ। यदि तपाइँले Skype प्रबन्धक समूहबाट एक लिङ्क गरिएको खातालाई अनलिङ्क गर्ने छनोट गर्नुभयो भने, कुनै पनि निर्धारित सदस्यताहरू, Skype क्रेडिट वा Skype नम्बरहरू पुन: प्राप्त योग्य हुनेछैनन् र लिङ्क नगरिएको खातासँग सम्बन्धित तपाइँको सामग्री, तपाइँद्वारा उप्रान्त पहुँच योग्य हुनेछैन। यदि तपाइँले सबै लागू योग्य लगत सुरक्षा कानुन अनुसार तपाइँका लिङ्क गरिएका खाता प्रयोगहरूको व्यक्तिगत जानकारीलाई प्रक्रिया गर्न स्वीकार गर्नुहुँदछ।
  • ix. Skype शुल्कहरू। अन्य प्रकारले व्यक्त नगरिसम्म Skype स:शुल्क उत्पादनहरूका सबै मूल्यहरू लागू हुने करहरू सहितका हुन्। सदस्यता बाहिरका फोनहरूमा कल गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कहरूमा जडान शुल्क (प्रति कलमा एकपटक शुल्क लगाइन्छ) र www.skype.com/go/allrates मा निर्धारण गरिएको प्रति-मिनेट शुल्क समावेश हुन्छन्। कल शुल्कहरू तपाइँको Skype क्रेडिट रकमबाट घटाइनेछन्। Skype ले www.skype.com/go/allrates मा पोस्ट गरेर जुनसुकै बेला आफ्ना कलका दरहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछ। नयाँ दरहरूको प्रकाशन पछिको तपाइँको अर्को कलमा नयाँ दर लागू हुनेछ। कृपया आफूले कल गर्नुअघि नवीनतम दरहरू जाँच्नुहोस्। आंशिक कल मिनेट वा आंशिक शुल्कहरूलाई दोस्रो पूर्ण एकाइमा लगिनेछ। केही देशहरूमा, Skype स:शु्क उत्पादनहरू Skype का स्थानीय साझेदारद्वारा प्रदान गरिन्छन् र साझेदारका प्रयोगका सर्तहरू उक्त कारोबारहरूमा लागू हुनेछन्।
  • x. Skype क्रेडिट। Skype ले तपाइँ आफ्नो Skype क्रेडिट रकम प्रयोग गरेर सबै Skype स:शुल्क उत्पादनहरू खरीद गर्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। तपाइँले आफ्नो Skype क्रेडिट 180 दिनको अवधिसम्म प्रयोग गर्नुभएन भने Skype ले तपाइँको Skype क्रेडिटलाई निष्क्रिय अवस्थामा राख्नेछ। तपाइँ https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit मा रहेको पुन: सक्रियकरण लिङ्क पछ्याएर Skype क्रेडिट पुन: सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ जापानमा हुनुहुन्छ र तपाइँले Skype को वेबसाइटबाट क्रेडिट खरिद गर्नुभएको हो भने यसअघिका दुई वाक्यहरू तपाइँको हकमा लागू हुँदैनन र खरिद मितिको 180 दिनपछि तपाइँको क्रेडिटको म्याद सकिनेछ। तपाइँको क्रेडिटको म्याद सकिएपछि, त्यस उप्रान्त त्यसलाई पुनः सक्रिय गर्न वा प्रयोग गर्न सकिँदैन। तपाइँ उपयुक्त बाकसमा चिन्ह लगाएर Skype क्रेडिट किन्दा स्वचालित रिचार्ज सुविधा सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। सक्षम गरिएको खण्डमा, तपाइँको Skype रकम समय-समयमा Skype द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड भन्दा कम भएमा हरेकपल्ट तपाइँको Skype क्रेडिट रकम समान रकमले तथा तपाइँको छनौट गरिएको भुक्तानी गर्ने तरिकाद्वारा रिचार्ज गरिनेछ। यदि तपाइँले क्रेडिट कार्ड, PayPal वा Moneybookers (Skrill) भन्दा बाहेकको भुक्तानी गर्ने तरिकाद्वारा सदस्यता खरिद गर्नुभएको छ, र तपाइँले स्वचालित-रिचार्ज सक्षम गर्नुभएको छ भने, तपाइँको Skype क्रेडिट रकम तपाइँको अर्को पुनरावर्ती सदस्यता खरीद गर्न आवश्यक पर्ने रकम बराबरले रिचार्ज गरिनेछ। तपाइँले Skype पोर्टलमा आफ्नो खाताको सेटिङहरू परिवर्तन गरेर जुनसुकै बेला स्वतः रिचार्ज गर्ने सुविधालाई असक्षम पार्न सक्नुहुन्छ।
  • xi. अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश शुल्कहरू। GroupMe ले हालै प्रत्येक सिर्जना गरिएको समूहको लागि US-आधारित नम्बरहरू प्रयोग गर्दछ। एक GroupMe नम्बरमा पठाइएको वा बाट प्राप्त गरिएको प्रत्येक पाठ सन्देशलाई संयुक्त राज्यबाट पठाइएको वा प्राप्त गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय पाठ सन्देशको रूपमा गणना गरिनेछ। कृपया सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दरहरूको लागि आफ्नो प्रदायकसँग जाँच्नुहोस्।
  • xii. पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने। पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने सुविधाको प्रयोग गरेर (उपलब्ध भएको अवस्थामा), तपाइँ भुक्तानीसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्न र स्थानान्तरण गर्नका लागि Skype ले तेस्रो पक्षको प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। Skype ले भुक्तानीसम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्दैन वा स्थानान्तरणहरू गर्दैन र यो वित्तिय सेवाको व्यवसायमा संलग्न छैन। Skype मार्फत पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने सुविधा 18 वर्ष वा सोभन्दा माथिका (वा तेस्रो पक्षको सर्तहरू बमोजिम) र तेस्रो पक्षीय प्रदायककहाँ दर्ता गरी खाता खोल्नका लागि स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनसक्छ। पैसा पठाउने सुविधा प्रयोग गर्न, तपाइँले तेस्रो पक्षको सर्त तथा नियमहरूमा साइन अप गर्न र ती तेस्रो पक्षकोसँग सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि लगत साझा गर्ने अनुमति दिन आवश्यक पर्न सक्छ। Skype ले तपाइँले पैसा पठाउने सुविधाको प्रयोग गर्दा तेस्रो पक्षको सर्त तथा नियमहरूको उल्लंघन भएको सूचना प्राप्त गरेको खण्डमा, Skype ले तपाइँको खाता रद्द वा निलम्बन गर्ने जस्ता कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तेस्रो पक्षहरूले प्रदान गर्ने भुक्तानीसम्बन्धी सेवाहरू वा तेस्रो पक्षहरूका सर्त तथा नियमहरू अन्तर्गत भएका कारबाहीहरूका लागि Skype वा Microsoft जिम्मेवार हुने छैन। Skype ले पैसा पठाउने वा प्राप्त गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ वा उपलब्ध हुने क्रम जारी रहनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी वा प्रतिनिधित्व गर्दैन।
पूर्ण पाठ
Bing र MSNBing र MSN14f_BingandMSN
सारांश
 • f. Bing र MSN.
  • i. Bing र MSN सामग्रीहरू। Microsoft बट, अनुप्रयोग र कार्यक्रमहरू मार्फत सहित Bing र MSN मा उपलब्ध लेख, पाठ, फोटो, नक्सा, भिडियो, भिडियो प्लेयरहरू र तेस्रो-पक्ष सामग्री तपाइँको गैर-आर्थिक र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि हुन्। यी सामग्रीहरू डाउनलोड गर्ने, प्रतिलिपि गर्ने वा पुनः वितरण गर्ने लगायत अन्य प्रकारका प्रयोगहरू गर्ने वा यी सामग्री वा उत्पादनहरूको प्रयोग गरीप् आफ्नै उत्पादन बनाउने कार्य गर्नका लागि Microsoft वा प्रतिलिपि अधिकारधारीले विशेष रूपमा अनुमति दिएको वा प्रचलित प्रतिलिपि अधिकार कानूनले अनुमति दिएको हदसम्म मात्र स्वीकृति दिइन्छ। Microsoft वा अन्य अधिकार धारीहरूले इजाजतपत्र सर्तहरू अन्तर्गत Microsoft द्वारा स्पष्ट रूपमा नदिइएका सबै अधिकारहरू सुरक्षित राख्दछन्, चाहे सांकेतिक, प्रतिबन्धको रूपमा होस् वा अन्य प्रकारले होस्।
  • ii. Bing मानचित्र। तपाइँ हाम्रो छुट्टै लिखित स्वीकृति बिना सरकारी प्रयोगका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, मेक्सीको, न्यूजील्याण्ड, अस्ट्रेलीया वा जापानको बर्ड्स आइ इमेजरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
  • iii. Bing स्थानहरू Bing निर्माता केन्द्र। तपाइँले Bing स्थानहरू वा Bing निर्माता केन्द्रमा आफ्नो डाटा वा सामग्री उपलब्ध गराउनुहुन्छ, तपाइँले Microsoft लाई प्रयोग, पुनर्उत्पादन, बचत, परिमार्जन, समुच्चय, प्रमोट, स्थानान्तरण, प्रदर्शन वा सेवाको अंशको रूपमा वितरण र ती अधिकारहरूलाई तेस्रो पक्षहरूसँग उप-इजाजत दिने विश्वव्यापी, रोयल्टि-रहित बौद्धिक सम्पत्ति इजाजपत्र प्रदान गर्नुहुन्छ।
पूर्ण पाठ
कोर्टानाकोर्टाना14g_Cortana
सारांश
 • g. Cortana.
  • i. व्यक्तिगत गैर-व्यवसायिक प्रयोग। कोर्टाना Microsoft को व्यक्तिगत सहायक सेवा हो। Cortana द्वारा प्रदान गरिने सुविधा, सेवाहरू, सामग्री र तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरू (सामूहिक रूपमा "Cortana सेवाहरू" भनिने) तपाइँको व्यक्तिगत र गैर-व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र हुन्।
  • ii. कार्यक्षमता र सामग्री। Cortana ले विविध सुविधाहरू प्रदान गर्दछिन्, जसमध्ये केही वैयक्तिकृत सेवाहरू हुन्। Cortana सेवाहरूले तपाइँलाई अन्य Microsoft सेवाहरू वा तेस्रो पक्ष एप र सेवाहरूद्वारा उपलब्ध गराइएका सेवाहरू, जानकारी वा प्रकार्यमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। खण्ड 13 को सेवा-निश्चित सर्तहरू Cortana सेवाहरू मार्फत पहुँच गरिएका लागू योग्य Microsoft सेवाहरूमा तपाइँको प्रयोगमा पनि लागू हुन्छन्। कोर्टानाले तपाइँको योजना उद्देश्यहरूका लागि मात्र जानकारी प्रदान गर्दछ र तपाइँले यस सूचनाको समीक्षा तथा विश्वास गर्ने कुरामा आफ्नै स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ। Microsoft ले Cortana द्वारा उपलब्ध गराइएका व्यक्तिगिकरण गरिएका अनुभवहरूको विश्वसनीयता, उपलब्धता वा सामयिकताको ग्यारेन्टी गर्दैन। Cortana सञ्चार व्यवस्थापन सुविधा ढिला भएमा वा तपाइँलाई सञ्चार वा सूचना प्राप्त गर्न, समीक्षा गर्न वा पठाउनबाट रोकेमा Microsoft जिम्मेवार हुनेछैन।
  • iii. तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरू। Cortana सेवाहरू उपलब्ध गराउने क्रममा, तपाइँको अनुरोध पूरा गर्नका लागि Cortana ले तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूसँग तपाइँको जिपकोड जस्ता जानकारी र त्यस्ता तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूले फिर्ता गर्ने क्वेरी र जवाफहरू आदान-प्रदान गर्न सक्छिन्। खाताहरू लिंक गरेर, Cortana ले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूमा कायम गरेका प्राथमिकता र सेटिङहरूका आधारमा त्यस्तो तेस्रो-पक्षीय एप्लिकेसन तथा सेवाहरूमार्फत खरिदहरू गर्न सक्षम बनाउन सक्छिन्। प्रयोगकर्ताहरूले जुनसुकै बेला पनि खाताको लिंक विच्छेद गर्न सक्छन्। तपाइँले गर्ने तेस्रो-पक्षीय एप तथा सेवाहरूको प्रयोगलाई यी सर्तहरूको खण्ड 5 मा उल्लिखित सर्त बमोजिम हुनेछन्। तेस्रो-पक्ष एप र सेवाहरूका उत्पादकहरूले उनीहरूका तेस्रो-पक्ष एप र सेवाहरूको प्रकार्य वा सुविधाहरू वा Cortana सेवाहरूसँग को एकीकरणलाई परिवर्तन वा निरन्तरतालाई रद्द गर्न सक्छन्। निर्माताद्वारा उपलब्ध गराइएको सफ्टवेयर वा फर्मवेयरको लागि Microsoft जिम्मेवार वा उत्तरदायि छैन।
  • iv. Cortana सक्षम पारिएका यन्त्रहरू। Cortana-सक्षम गरिएका यन्त्रहरू ती उत्पादन वा यन्त्रहरू हुन जसलाई Cortana सेवाहरूसँग उपयुक्त Cortana सेवा वा उत्पादन वा यन्त्रहरूमा पहुँच गर्न सक्षम गरिएका छन्। Cortana सक्षम पारिएका यन्त्रहरू अन्तर्गत Microsoft को स्वामित्वमा नरहेका र उसले उत्पादन वा विकास नगरेका तेस्रो-पक्षीय यन्त्र वा उत्पादनहरू समावेश हुन्छन्। यी तेस्रो-पक्षीय यन्त्र वा उत्पादनहरूका लागि Microsoft जवाफदेही वा उत्तरदायी हुने छैन।
  • v. सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू। Cortana सेवाहरूमा जडान गर्न सकिने कुनै पनि यन्त्रहरूमा Cortana सक्षम पारिएका यन्त्रहरूका उत्पादकहरूलाई त्यस्ता यन्त्रहरूमा Cortana सेवाहरू सफ्टवेयर अद्यावधिक राख्न आवश्यक पर्ने कन्फिगरेसन परिवर्तन गर्नका लागि हामी तपाइँको Cortana सेवाहरू सफ्टवेयरको संस्करण स्वतः जाँच गर्न, सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू डाउनलोड गर्न सक्छौं।
पूर्ण पाठ
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
सारांश
 • h. Outlook.com. तपाइँले आफ्नो Microsoft खाता सिर्जना गर्न प्रयोग गर्ने Outlook.com (वा @msn, @hotmail, वा @live) इेमल ठेगाना तपाइँका लागि अद्वित्तीय हुनेछ जबसम्म तपाइँको Outlook.com प्राप्तिमञ्जूषा वा Microsoft खाता सक्रिय रहन्छ। यी सर्तहरू अनुसार या त तपाइँद्वारा वा Microsoft द्वारा तपाइँको Outlook.com प्राप्तिमञ्जूषा वा Microsoft खाता बन्द गरिएको अवस्थामा, इमेल ठेगाना वा प्रयोगकर्ता नामलाई हाम्रो प्रणालीमा पुनर्नवीनीकरण गरिनेछ र अर्को प्रयोगकर्तालाई प्रदान गरिनेछ।
पूर्ण पाठ
Office सेवाहरूOffice सेवाहरू14i_officeBasedServices
सारांश
 • i. Office सेवाहरू। तपाइँसँग तपाइँ र Microsoft बीच छुट्टै सम्झौता बमोजिम प्रयोगका अधिकारहरू नभएसम्म Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com र अन्य कुनै पनि Office 365 सदस्यता वा Office-ब्रान्ड भएका सेवाहरू तपाइँको व्यक्तिगत, गैर-आर्थिक प्रयोगका लागि हुन्।
पूर्ण पाठ
Microsoft स्वास्थ्य सेवाहरूMicrosoft स्वास्थ्य सेवाहरू14j_MicrosoftHealthServices
सारांश
 • j. Microsoft स्वास्थ्य सेवाहरू।
  • i. HealthVault. HealthVault तपाइँका व्यक्तिगत स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी र अन्य मानिसहरू (जस्तै तपाइँको परिवार) बारेको जानकारी उनीहरूको सहमतिमा भण्डारण गर्नका लागि हो। HealthVault खाताहरू स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकहरूको प्रयोगका लागि वा कुनैपनि अन्य व्यापारिक वा गैर-व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि होइनन्। तपाइँको खातामा भएको जानकारी सधैँ सही वा अद्यावधिक नहुन सक्छ र कुनैपनि स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकद्वारा सूचनाको रूपमा मात्र समीक्षा गरिनु पर्दछ। HealthVault सेवाले स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकहरूका वा अन्य विकित्सा वा मामिला व्यवस्थापन उद्देश्यहरूका रेकर्डहरू राख्दैन। उदाहरणका लागि, HealthVault रेकर्डहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका विधानहरू अन्तर्गत परिभाषित गरिए अनुसार निर्धारण गरिएका निर्दिष्ट रेकर्ड होइनन्। यदि कुनै स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकले HealthVault मा उपलबध डाटा आफ्ना रेकर्डहरूमा समावेश गर्ने निर्णय गर्दछ भने, उसले आफ्नै प्रणालीमा यसको एउटा प्रति भण्डारण गर्नु पर्दछ। यदि तपाइँको खाताको कुनै एउटा सह-संरक्षक छ (किनभने तपाइँले कसैलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ) भने, तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि सह-संरक्षकको रेकर्डमा पूर्ण नियन्त्रण छ र उसले रेकर्डमा तपाइँको पहुँचलाई रद्द गर्न, रेकर्डमा अन्य मानिसहरूको पहुँचलाई व्यवस्थापन गर्न, र कसरी तथा कहिले डाटा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने लगायतका रेकर्डहरूको लगत हेर्न सक्नेछ। Microsoft ले गैर-Microsoft क्रिडेन्सलहरू (जस्तै Facebook तथा OpenID) लाई समर्थन गर्दैन, त्यसैले HealthVault ग्राहक समर्थन तिनीहरूका साइन-इन समस्याहरूमा मद्दत गर्न सक्षम हुनेछैन। यदि तपाइँले आफ्ना साइन-इन क्रिडेन्सलहरू हराउनुभयो, वा जुन खाताबाट तपाइँ आफ्ना क्रिडेन्सलहरू प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो त्यो खाता बन्द भयो भमे, तपाइँ आफ्नो भण्डारण भएको लगत पुन: प्राप्त गर्न सक्षम हुनहुने छैन। निरन्तर पहुँच कायम राख्नका लागि, हामी तपाइँलाई आफ्नो HealthVault खाताका लागि एकभन्दा बढी साइन-इन क्रिडेन्सल प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। Microsoft तपाइँले प्रयोग गर्न सक्ने गैर-Microsoft क्रिडेन्सलहरूको सञ्चालन, समर्थन, वा सुरक्षालाई स्वीकृति दिने वा नियन्त्रण गर्ने गर्दैन, तथा त्यसका लागि जिम्मेवार छैन।
  • ii. Microsoft ब्यान्ड। Microsoft ब्यान्ड यन्त्र र एप्लिकेसन चिकित्सासम्बन्धी यन्त्रहरू होइनन् र यी केवल स्वस्थता र कल्याण गर्ने प्रयोजनका लागि हुन्। तिनीहरूलाई रोग वा अन्य अवस्थाहरू निदान गर्नको लागि वा रोग निको पार्न, कम गर्न, उपचार गर्न वा रोगबाट बच्न वा अन्य अवस्थाहरूको लागि प्रयोग गर्न डिजाइन वा निर्देशित गरिएका होइनन्। तपाइँले Microsoft ब्यान्डबाट प्राप्त गर्नुभएको कुनै पनि जानकारीको आधारमा लिनुभएको निर्णयको लागि Microsoft जिम्मेवार छैन।
पूर्ण पाठ
डिजिटल मालहरूडिजिटल मालहरू14k_DigitalGoods
सारांश
 • k. डिजिटल मालहरू। Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, स्टोर र अन्य कुनै सम्बन्धित र भविष्यका सेवाहरू मार्फत, Microsoft ले तपाइँलाई संगीत, छविहरू, भिडियो, पाठ, पुस्तकहरू, खेल वा तपाइँले डिजिटल रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुने अन्य सामग्री ("डिजिटल मालहरू") प्राप्त गर्न, सुन्न, हेर्न, प्ले गर्न वा पढ्न (मामिला अनुसार) सक्षम गर्न सक्छ। डिजिटल मालहरू तपाइँको व्यक्तिगत, अवाणिज्य मनोरञ्जन उपयोगको लागि मात्र हो। तपाइँले डिजिटल मालहरूलाई पुन: वितरण, प्रसारण, सार्वजनिक कार्यसम्पादन वा सार्वजनिक प्रदर्शन वा कुनै पनि प्रतिलिपिहरू स्थानान्तरणहरू नगर्न स्वीकार गर्नुहुन्छ। डिजिटल मालहरू Microsoft वा तेस्रो पक्षद्वारा स्वामीत्व गरिका हुन सक्छ। सबै परिस्थितिहरूमा, डिजिटल मालहरू सम्बन्धि तपाइँका अधिकारहरू यी सर्तहरू, प्रतिलिपि कानुन, र https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 मा स्थित उपयोग नियमहरूद्वारा तपाइँका अधिकारहरू सीमित गरिएका छन् भनि तपाइँ बुझ्नुहुन्छ र ज्ञान प्राप्त छ। डिजिटल मालहरूको स्वामीत्वता वा स्रोतको भेष बदल्न वा स्वामीत्वता परिवर्तन गर्ने उद्देश्य समावेश गर्दै, तपाइँले कुनै पनि कारणले गर्दा कुनै पनि सेवाहरू मार्फत प्राप्त गर्नुभएका कुनै पनि डिजिटल मालहरू परिमार्जन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछैन भनि स्वीकार गर्नुहुँदछ। Microsoft वा डिजिटल मालहरूका मालिकहरूले, समय-समयमा, सूचना बिना सेवाहरूबाट डिजिटल मालहरू हटाउन सक्छ।
पूर्ण पाठ
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
सारांश
 • l. OneDrive।
  • i. भण्डार निर्धारण। यदि तपाइँसँग आफ्नो OneDrive खातामा तपाइँलाई OneDrive को लागि तपाइँको नि:शुल्क वा भुक्तानी सदस्यता सेवाका सर्तहरू बमोजिम तपाइँको लागि प्रदान गरिएको भन्दा धेरै सामग्री भण्डार गरिएको छ र यदि तपाइँले आफ्नो खाताबाट अतिरिक्त सामग्री हटाएर वा थप भण्डार भएको नयाँ सदस्यता योजनामा सारेर आफ्नो खाता ठीक गर्नको लागि Microsoft बाट आएको सूचनामा प्रतिक्रिया गर्नुभएन भने, हामीसँग तपाइँको खाता बन्द गर्ने र OneDrive मा तपाइँको सामग्री मेट्ने वा पहुँच असक्षम गर्ने अधिकार आरक्षण गर्दछौं।
  • ii. सेवा कार्यसम्पादन। तपाइँको उपकरण, इन्टरनेट जडान र Microsoft का सेवाहरूका कार्यसम्पादन र अखण्डता कायम राख्ने प्रयासहरू जस्ता कारकहरूमा भर पर्दै, तपाइँले OneDrive मा अपलोड वा समक्रमण गर्नमा प्राय जसो ढिलापन अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
पूर्ण पाठ
Microsoft पुरस्कारMicrosoft पुरस्कार14m_MicrosoftRewards
सारांश
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. कार्यक्रम। Microsoft पुरस्कार ("कार्यक्रम") ले तपाइँलाई योग्य खोज, आर्जन, Microsoft Edge प्रयोग गरी स्क्रिय रूपमा समय बिताएको समय र Microsoft का अन्य प्रस्तावहरू जस्ता क्रियाकलापहरूको लागि रिडिम गर्न सकिने प्वाइन्टहरू कमाउन सक्षम बनाउँछ। प्रस्तावहरू बजार अनुसार फरक हुन सक्छन्। खोज भनेको व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताले प्रयोगकर्ताका आफ्नै अनुसन्धान उद्देश्यहरूका लागि Bing खोज परिणामहरू प्राप्त गर्ने असल विश्वास उद्देश्यको लागि म्यानुअल रूपमा पाठ प्रविष्ट गर्ने कार्य हो र बट, म्याक्रो वा अन्य स्वचालित वा कुनै पनि प्रकारका जालसाजी विधिहरू मार्फत प्रविष्ट गरिएको क्वेरी समावेश गर्दैन ("खोज")। आर्जन भनेको सामानहरू खरीद गर्ने वा Microsoft बाट नि:शुल्क वा भुक्तानी गरिएको डिजिटल सामग्रीको लागि इजाजतपत्र डाउनलोड र आर्जन गर्ने प्रक्रिया हो ("आर्जन")। पुरस्कारहरू Microsoft बाट प्रत्येक खरीदको लागि प्रस्ताव गरिँदैन। Microsoft Edge मार्फत स्क्रिय रूपमा ब्राउज गर्नु भनेको ब्राउजरलाई आफ्नो यन्त्रको स्क्रिनको दृश्यमा राख्नु (उदाहरण, खोलिएको र प्रयोग गरिएको, हाल प्रयोग भइरहेको एप सोही हो भनी तोक्ने गरी जसकारण कार्य पट्टीमा Microsoft Edge प्रतिमालाई कच गरिन्छ) र वेबसाइटहरू हेर्नु, ब्राउजरमा भिडियोहरू हेर्न, इमेल जाँच्न वा ब्राउजरहरू प्रयोग गरिने अन्य प्रयोगहरूमा सहभागी हुनु हो। Microsoft Edge प्रयोग गरे बापत प्वाइन्टहरू कमाउनको लागि, Bing लाई ब्राउजरको पूर्वनिर्धारित खोज इन्जिनको रूपमा सेट गरिएको र तपाइँका Windows सेटिङहरूमा टेलेमिट्री सक्षम गरिएको हुन अनिवार्य छ। Microsoft ले समय-समयमा प्वाइन्टहरू माउने थप अवसरहरू प्रस्ताव गर्न सक्छ र प्रत्येक प्वाइन्ट-माउने प्रस्ताव निरन्तर रूपमा उपलब्ध हुनेछैन। तपाइँले कमाउनुभएका प्वाइन्टहरूलाई रिडिम पृष्ठमा वस्तुहरू ("पुरस्कारहरू") को लागि रिडिम गर्न सकिन्छ। थप जानकारीको लागि support.microsoft.com ("FAQ") मा पुरस्कार खण्डमा हेर्नुहोस्।
   • 1. कार्यक्रम आवश्यकताहरू तपाइँसँग मान्य Microsoft खाता हुन आवश्यक छ र तपाइँका यन्त्रहरूले न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरू पूर्ण गरेको हुन अनिवार्य छ। FAQ मा सूचीबद्ध गरिएका बजारहरूमा निवास गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि कार्यक्रम खुल्ला छ। व्यक्तिहरूसँग एउटा कार्यक्रम खाताभन्दा बढी हुन सक्दैन, कुनै व्यक्तिसँग धेरै इमेल ठेगानाहरू भएता पनि घरभित्र छ वटा खाताहरू सीमित छ। यो कार्यक्रम तपाइँको व्यक्तिगत र गैर-आर्थिक प्रयोगको लागि मात्र हो।
   • 2. प्वाइन्टहरू। प्रतिदान केन्द्रमा सूचीबद्ध गरिएको गैर-लाभदायी संस्थामा आफ्ना प्वाइन्टहरू अनुदान गर्नु बाहेक, तपाइँले प्वाइन्टहरू स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। प्वाइन्टहरू तपाइँको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइनन् र तपाइँले तिनीहरूको सट्टामा कुनै नगद वा मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। प्वाइन्टहरू तपाइँलाई प्रोमोस्नल आधारमा पुरस्कृत गरिन्छन्। तपाइँले प्वाइन्टहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्न। Microsoft ले प्रति व्यक्ति, प्रति घर वा निर्धारित अवधिको (उदाहरण, एक दिन) लागि प्वाइन्ट वा पुरस्कारहरूको मात्रालाई सीमित गर्न सक्छ। तपाइँले कार्यक्रममा प्रति पात्रो वर्षमा 550,000 प्वाइन्टहरू भन्दा धेरै रिडिम गर्न सक्नुहुन्न। कार्यक्रममा कमाइएका प्वाइन्टहजरू Microsoft वा तेस्रो पक्षहरूमा प्रस्ताव गरिएका अन्य कुनै पनि कार्यक्रमा मान्य छैनन् र सोहीको समायोजनमा प्रयोग गर्नुहुन्न। तपाइँले 18 महिनासम्म कुनै पनि प्वाइन्टहरू कमाउनु भएन वा रिडिम गर्नुभएन भने रिडिम नगरिएका प्वाइन्टहरूका म्याद समाप्त हुन्छन्।
   • 3. पुरस्कारहरू। तपाइँले redemption center मा गएर आफ्ना प्वाइन्टहरू रिडिम गर्न वा सूचीबद्ध गरिएको गैर-लाभदायी संस्थामा प्वाइन्टहरू योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै विशेष पुरस्कारको लागि सीमित सङ्ख्या उपलब्ध हुन सक्छ र ती पुरस्कारहरू जो पहिला आउँछ उसैले पाउने आधारमा वितरण गरिनेछन्। तपाइँलाई आफ्नो पत्र पठाउने ठेगाना र टेलिफोन नम्बर जस्ता थप जानकारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्न सक्छ र तपाइँलाई जालसाजी-रोकताम कोड प्रविष्ट गर्न वा पुरस्कारहरूको लागि प्वाइन्टहरू रिडिम गर्नलाई थप कानुनी कागजातहरू हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ। तपाइँले पुरस्कार अर्डर गरेपछि, खराब उत्पादनहरू भएमा वा लागूयोग्य कानुनद्वारा आवश्यक पर्दा बाहेक तपाइँले त्यसलाई रद्द गर्न वा प्वाइन्टहरूको रिफन्टको लागि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँले अप्राप्य वा Microsoft ले आफ्नै निर्णय अनुसार अन्य कारणहरूको लागि अनुपलब्ध भएको पुरस्कार अर्डर गर्नुभयो भने, हामी तुलनात्मक मानको पुरस्कार दिन वा तपाइँका प्वाइन्टहरू रिफण्ड गर्न सक्छौं। Microsoft ले प्रतिदान केन्द्रमा प्रस्ताव गरिएका पुरस्कारहरू अद्यावधिक गर्न वा तोकिएका पुरस्कारहरू प्रस्ताव गर्न रद्द गर्न सक्छ। केही पुरस्कारहरूमा उमेर योग्यता आवश्यकताहरू हुन सक्छन्। त्यस प्रकार कुनै पनि आवश्यकताहरूलाई सम्बन्धित प्रस्तावमा समावेश गरिनेछन्। तपाइँ सबै संघीय, राज्य र स्थानीय करहरू र पुरस्कार स्वीकार र प्रयोग गर्ने अन्य कुनै पनि खर्चहरूको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाइँले आफ्नो पुरस्कार अर्डर गर्दा उपलब्ध गराउनुभएको इमेल ठेगानामा पुरस्कारहरू इमेल गरिनेछन्, त्यसैकारण आफ्नो इमेल ठेगाना अद्यावधिक गरी राख्नुहोस्। वितरण गर्न नसकिने पुरस्कारहरूलाई पुन: जारी गरिनेछैनन् र त्यसकारण तिनीहरूलाई त्यागिनेछन्। पुरस्कारहरू पुन: बिक्रीका लागि होइनन्।
   • 4. कार्यक्रममा तपाइँको सहभागीतालाई रद्द गर्ने। तपाइँले 18-महिनाको अवधिमा कम्तीमा पनि एक पटक लग इन गर्नुभएन भने तपाइँको कार्यक्रम खाता रद्द गरिनेछ। साथै, कार्यक्रममा हस्तक्षेप, दुरुपयोग वा छलकपट गरेमा वा यी सर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा Microsoft ले तोकिएको प्रयोगकर्ताको कार्यक्रम खाता रद्द गर्ने अधिकार आरक्षण गर्छ। कार्यक्रम रद्द हुँदा (तपाइँ वा हामीद्वारा) वा कार्यक्रम निलम्बित हुँदा, तपाइँसँग आफ्ना प्वाइन्टहरू रिडिम गर्नलाई 90 दिनको समय हुनेछ; अन्यथा ती प्वाइन्टहरूलाई त्यागिनेछन्। रद्दको समयमा, कार्यक्रम प्रयोग गर्ने र भविष्यका प्वाइन्टहरू जम्मा गर्ने तपाइँको अधिकार समाप्त हुन्छ।
   • 5. अन्य सर्तहरू। तपाइँले कार्यक्रमको कुनै पनि अंशमा छलकपट वा दुरुपयोग गरिरहनुभएको वा यी सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुभएको छ भनी Microsoft ले विश्वास गरेमा, Microsoft ले तपाइँलाई अयोग्य बनाउने; कार्यक्रम वा तपाइँका पुरस्कार खातामा तपाइँको पहुँचलाई असक्षम गर्ने; र/वा प्वाइन्ट, पुरस्कार र दानयोग्य योगदानहरू रोक्ने अधिकार आरक्षण गर्छ।
पूर्ण पाठ
विविधविविध16_17_18_miscellaneous
सारांश

14. विविध। यो खण्ड र खण्ड 1, 9 (यी सर्तहरूको समाप्ति अघि लागू भएका रकमहरूको लागि), 10, 11, 12, 15, 17 र यी सर्तहरू अन्त्य भएपछि तिनीहरूका सर्तहरूद्वारा लागू हुने खण्डहरूले यी सर्तहरूको खारेज वा रद्दतामा प्रबल रहनेछ। लागू योग्य कानुनद्वारा अनुमति गरिएको विस्तारसम्म, हामीले कुनै पनि समयमा तपाइँलाई जानकारी नदिइ, समग्र वा आंशिक रूपमा, यी सर्तहरू नियुक्ति गर्न, यी सर्तरू बमोजिम हाम्रा उत्तरदायित्वहरूलाई उपसम्झौता गर्न, वा यी सर्तहरू बमोजिम हाम्रा अधिकारहरूलाई उपइजाजत दिन सक्छौं। तपाइँ यी सर्तहरू निर्दिष्ट गर्न वा सेवाहरू प्रयोग गर्ने कुनैपनि अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्न। यो सेवाहरूको प्रयोगको लागि तपाइँ र Microsoft बीचको सम्पूर्ण सम्झौता हो। यसले तपाइँको सेवाहरूको प्रयोग सम्बन्धी तपाइँ र Microsoft बीचका कुनैपनि अघिल्ला सम्झौताहरूको स्थान लिन्छ। यी सर्तहरूमा प्रवेश गर्दाको समयमा, तपाइँ यी सर्तहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिए भन्दा बाहेका कुनैपनि कथन, प्रतिनिधित्व, वारेन्टी, समझदारी, वचन, प्रतिबद्धता वा आश्वासनमा निर्भर रहनु भएको हुन्न। यी सर्तहरूका सबै अंशहरू सम्बन्धित कानूनद्वारा अनुमति दिइएको अधिकतम हदसम्म लागू हुन्छन्। यदि अदालत वा मध्यस्थकर्ताले हामी यी सर्तहरूको कुनै अंशलाई लिखित रूपमा लागू गर्न सक्दैनौं भन्ने ठहर गर्दछ भने, हामी ती सर्तहरूलाई सम्बन्धित कानून अन्तर्गत लागू गर्न मिल्ने हदसम्म समान किसिमका सर्तहरूद्वारा प्रतिस्थापन गर्नेछौं, तर बाँकी सर्तहरू परिवर्तन हुने छैनन्। यी सर्तहरू केवल तपाइँ र हाम्रो फाइदाका लागि हुन्। यी सर्तहरू Microsoft का उत्तराधिकारीहरू र तोकिएका व्यक्तिहरू बाहेक, अन्य व्यक्तिको फाइदाका लागि होइनन्। सेक्सनका शीर्षकहरू सन्दर्भका लागि मात्र हुन् र यिनीहरूको कुनै कानूनी प्रभाव छैन।

15. दाबीहरू एक वर्षभित्र दायर गरिनु पर्दछ। तपाइँको स्थानीय कानूनले दाबीहरू दायर गर्न अझ् लामो समय आवश्यक नठानेसम्म, यी सर्तहरू वा सेवाहरूसँग सम्बन्धित कुनैपनि दाबी एक वर्षभित्र अदालत (वा यदि सेक्सन 10(d) लागू हुन्छ भने मध्यस्थता) मा दायर गरिनु पर्दछ। यदि त्यस समयभित्र दायर गरिएन भने, त्यसपछि यिनीहरू स्थायी रूपमा खारिज हुन्छन्।

16. निर्यात कानूनहरू। तपाइँले सफ्टवेयर र/वा सेवाहरूमा, सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात कानूनहरू र नियमहरूको पालना गर्नैपर्छ, जसमा प्रतिबन्धिहरू वा अन्तिम लक्ष्यहरू, अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू, र अन्तिम प्रयोग पनि समावेश हुन्छन्। भौगोलिक तथा निर्यात प्रतिबन्धहरू सम्बन्धी थप जानकारीका लागि, https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968https://www.microsoft.com/exporting मा जानुहोस्।

17. अधिकार तथा प्रतिक्रियाहरूको आरक्षण। यी सर्तहरू अन्तर्गत स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएदेखि बाहेक, Microsoft ले तपाइँलाई Microsoft वा अन्य सम्बद्ध एकाइको स्वामित्वमा रहेका वा उनीहरूद्वारा द्वारा नियन्त्रित कुनै पनि प्याटेन्ट, विशेषज्ञता, प्रतिलिपि अधिकार, व्यापारिक रहस्य, व्यापार चिन्ह वा नाम, व्यापारिक पोशाक, लोगो वा समतुल्य लगायत तर यतिमै सीमित नरही कुनै पनि अन्य प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत इजाजतपत्र वा कुनै अन्य प्रकारका अधिकारहरू दिँदैन। तपाइँले Microsoft लाई नयाँ उत्पादन, प्रविधि, प्रबर्धन, उत्पादनका नामहरू, उत्पादन प्रतिक्रिया र उत्पादन सुधारहरू सहित कुनै सीमितता बिना कुनै जुक्ति, प्रस्ताव, सुझाव वा प्रतिक्रिया दिनुभयो भने ("प्रतिक्रिया"), तपाइँले Microsoft लाई शुल्क, रोयल्टि, वा तपाइँ प्रति अन्य उत्तरदायित्वा बिना, तपाइँको प्रतिक्रियालाई कुनै पनि तरिकामा र कुनै पनि उद्देश्यको लागि व्युत्पादित कार्यहरू गर्ने, गरिसकेको, सिर्जना गर्ने, प्रयोग, साझा गर्ने र आर्थिक व्यवसायमा ल्याउने अधिकार दिनुहुन्छ। Microsoft ले तपाइँका प्रतिक्रियाहरूलाई आफ्नो सफ्टवेयर, प्रविधि वा दस्तावेज समावेश गर्ने हुनाले तपाइँले Microsoft लाई कुनै तेस्रो पक्षलाई आफ्नो सफ्टवेयर, प्रविधि वा दस्तावेजको इजाजतपत्र दिन आवश्यक पर्ने विषय भएको प्रतिक्रिया दिनुहुनेछैन।

पूर्ण पाठ
सूचनाहरूसूचनाहरूNOTICES
सारांश

बौद्धिक सम्पत्ती उल्लङ्घनका दाबीहरू गर्नका लागि सूचनाहरू तथा कार्यविधि। Microsoft ले तेस्रो पक्षहरूका बौद्धिक सम्पत्ती माथिका अधिकारहरूको सम्मान गर्दछ। यदि तपाइँ प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनका दाबीहरू सहित, बौद्धिक सम्पत्ती उल्लङ्घनको सूचना पठाउन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हाम्रो उल्लङ्घनका सूचनाहरू पेश गर्ने कार्यविधिहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यो कार्यविधिसँग सम्बन्धित सोधपुछहरूले मात्र जवाफ पाउनेछन्

प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनका सूचनाहरूको प्रतिक्रिया दिन Microsoft ले शिर्षक 17, संयुक्त राज्य अमेरिका संहिता, सेक्सन 512 मा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरूको प्रयोग गर्दछ। अनुपयुक्त परिस्थितिहरूमा, Microsoft ले उल्लङ्घनहरू दोहोर्‍याउने Microsoft सेवाहरूका प्रयोगकर्ताहरूका खाताहरू असक्षम वा समाप्त पनि गर्न सक्नेछ।

बौद्धिक सम्पत्ती सम्बन्धी सूचनाहरू तथा कार्यविधिहरूले विज्ञापनसँग सम्बन्ध राख्दछन्। कृपया हाम्रो विज्ञापन सञ्जालमा बौद्धिक सम्पत्ती मामिलाहरू समबन्धी हाम्रा बौद्धिक सम्पत्ती मार्गदर्शनहरू को समीक्षा गर्नुहोस्।

प्रतिलिपि अधिकार र व्यापारचिन्ह सूचनाहरू। सेवाहरू प्रतिलिपि अधिकार © 2018 Microsoft Corporation र/वा यसका आपूर्तीकर्ताहरू, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A हुन्। सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ। Microsoft र सबै Microsoft उत्पादनहरू, सफ्टवेयर, र सेवाहरूका नामहरू, लोगोहरू, र प्रतिमाहरू या त संयुक्त राज्य अमेरिकामा र/वा अन्य देशहरूका व्यापारचिन्हहरू वा दर्ता गरिएका Microsoft का व्यापारचिन्हहरू हुन सक्नेछन्। वास्तविक कम्पनीहरू र उत्पादनहरूका नामहरू तिनीहरूका सम्बन्धित मालिकहरूका व्यापारचिन्हहरू हुन सक्छन्। यी सर्तहरूमा स्पष्ट रूपमा अनुमति नदिइएका कुनैपनि अधिकारहरू सुरक्षित रहनेछन्। कुनै Microsoft वेवसाइट सर्भरहरूमा प्रयोग भएको केही सफ्टवेयर स्वधीन JPEG समूहको कार्यको भागमा आधारित छ। प्रतिलिपि अधिकार © 1991-1996 थोमस जी. लेन। सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ। केही Microsoft वेबसाइट सर्भरहरूमा प्रयोग भएको "gnuplot" सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकार © 1986‑1993, थोमस विलियम्स, कोलिन केली हो। सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ।

मेडिकल सूचना। Microsoft ले मेडिकल वा कुनैपनि अन्य स्वास्थ्य स्याहार सुझाव, निदान वा उपचार प्रदान गर्दैन। चिकित्सा अवस्था, आहार, तन्दुरूस्ती वा स्वस्थता कार्यक्रम सम्बन्धी आफूसँग रहेका कुनैपनि प्रश्नहरू बारे सधैँ आफ्नो चिकित्सक वा अन्य दक्ष स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकबाट सुझाव खोज्नुहोस्। तपाइँले सेवाहरूमा वा सो मार्फत पहुँच गर्नुभएको जानकारीको कारण व्यावसायिक चिकित्सा सुझावमा कहिल्यैपनि उदासिनता नदेखाउनुहोस् वा सुझाव खोज्नमा ढिलाई नगर्नुहोस्।

स्टक उद्धरण र सूचकांक लगत (सूचकांक मान सहित)। © 2013 Morningstar, Inc. सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ। यस भित्र समावेश जानकारी: (1) मर्निङ्स्टार र/वा त्यसको सामग्री प्रदायहरूको लागि स्वामित्व; (2) प्रतिलिपि बनाउन वा वितरण गर्न नपाइने; र (3) शुद्ध, सम्पूर्ण वा समय सापेक्ष जस्तो कुराको वारेन्टी नहुने। यो जानकारीको प्रयोगबाट हुने खराबी वा नोक्सानहरूका लागि न मोर्निङ्स्टार न त यसका सामग्री प्रदायहरू जिम्मवेरा हुनेछन्। विगतको कार्यसम्पादन भावी परिणामहरूको ग्यारेन्टी होइन्।

तपाइँले Dow Jones सँगको छुट्टै लिखित सम्झौता बिना आर्थिक साधनहरू वा लगानी उत्पादनहरूको जारी गर्ने, सिर्जना गर्ने, प्रायोजन गर्ने, ब्यापार गर्ने, बजारीकरण गर्ने, वा प्रवर्द्धन गर्नेसँग सम्बन्धित कुनैपनि Dow Jones सूचकांकहरूSM, सूचकांक लगत, वा Dow Jones चिन्हहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न (उदाहरणका लागि, व्युत्पत्तिहरू, संरचनात्मक उत्पादनहरू, लगानी कोषहरू, विनिमय-व्यापार कोषहरू, वा लगानी पोर्टफोलिहरू, आदी; जहाँ साधन वा लगानी उत्पादनको मूल्य, प्रतिफल र/वा कार्यसम्पादन कुनैपनि सूचकांकहरूको ट्रयाक गर्न वा कुनैपनि सूचकांकहरूको प्रोक्सीमा आधारित, सम्बन्धित वा लक्षित रहन्छ)।

वित्तिय सूचना। Microsoft संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय ऋणपत्र सम्बन्धी कानून वा अन्य न्यायक्षेत्रका ऋणपत्र सम्बन्धी कानूनहरू अन्तर्गतको दलाल/डिलर वा दर्ता गरिएको लगानी सल्लाहकार होइन र यसले व्यक्तिहरूलाई ऋणपत्रहरू वा अन्य वित्तीय उत्पादन वा सेवाहरूमा लगानी गर्न, खरिद गर्न, वा बिक्री गर्न सल्लाह दिँदैन। सेवाहरूमा निहित कुनै कुरा कुनैपनि ऋणपत्रको खरीद वा बिक्ती गर्ने प्रस्ताव वा अनुरोध होइन। न Microsoft न त स्टक उद्धरणहरू वा सूचकांक लगतका इजाजतपत्रधारीले कुनैपनि विशेष आर्थिक उत्पादनहरू वा सेवाहरूको समर्थन वा सिफारिस गर्दैनन्। सेवाहरूमा भएका कुनै पनि कुराले व्यावसायिक सुझाव, लगायत त्यति मात्र नभएर लगानी वा कर सुझाव दिने आशय राख्दैन।

H.264/AVC, MPEG-4 Visual, र VC-1 भिडियो मानकहरू बारेको सूचना। सफ्टवेयरमा H.264/AVC, MPEG-4 Visual र/वा VC-1 कोडेक प्रविधि समावेश हुन सक्छन् जसलाई MPEG LA, L.L.C द्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको हुनसक्छ। यो प्रविधि भिडियो जानकारीको लगत सङ्कुचनका लागि एउटा ढाँचा हो। MPEG LA, L.L.C लाई यो सूचना आवश्यक छ:

यो उत्पादन H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, र उपभोक्ताको व्यक्तिगत तथा गैर-व्यापारिक प्रयोगका VC-1 पेटेन्ट पोर्टफोलियो इजाजतपत्रहरू अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त छ जसले यी कुराहरू गर्ने उद्देश्य राख्दछ (A) मानकहरू अनुसार भिडियो इन्कोड गर्ने ("भिडियो मानकहरू") र/वा (B) व्यक्तिगत वा गैर-व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न उपभोक्ताद्वारा इन्कोड गरिएका र/वा उक्त भिडियो प्रदान गर्न इजाजतप्राप्त भिडियो प्रदायकबाट प्राप्त गरिएका H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, र VC-1 VIDEO लाई डिकोड गर्ने। कुनैपनि इजाजतपत्रहरू एउटै धारामा यस सफ्टवेयरसँग समावेश भएको भएपनि वा नभएपनि त्यसलाई परवाह नगि कुनैपनि अन्य उत्पादनमा विस्तार हुँदैनन्। अन्य कुनैपनि प्रयोगको लागि कुनैपनि इजाजतपत्रहरूलाई अनुमति दिइएको हुँदैन वा अन्तर्निहित रहनेछन्। MPEG LA, L.L.C बाट थप जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। MPEG LA वेबसाइट हेर्नुहोस्।

केवल स्पष्टिकरणको उद्देश्यहरूका लागि मात्र, यो सूचनाले एउटा व्यवसायका लागि व्यक्तिगत रहने सामान्य व्यावसायिक प्रयोगहरूका लागि यी सर्तहरू अन्तर्गत प्रदान गरिएको सफ्टवेयरको प्रयोगलाई सीमित वा निषेध गर्दैन जसमा यी कुराहरू समावेश हुँदैनन् (i) तस्रो पक्षलाई सफ्टवेयरको पुन: वितरण गर्ने, वा (ii) तेस्रो पक्षहरूलाई वितरण गर्नका लागि भिडियो मानकहरू अनुवृत्ति सहित सामग्रीको सिर्जना गर्ने।

पूर्ण पाठ
मानक एप्लिकेसन इजाजतपत्र सर्तहरूमानक एप्लिकेसन इजाजतपत्र सर्तहरूSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
सारांश

मानक एप्लिकेसन इजाजतपत्र सर्तहरू

MICROSOFT पसल, WINDOWS पसर र XBOX पसल

यी इजाजतपत्र सर्तहरू तपाइँ र एप्लिकेसन प्रकाशक बीचको एउटा सम्झौता हो। कृपया तिनीहरू पढ्नुहोस्। तिनीहरूले अनुप्रयोग छुट्टै सर्तहरूसँग नआउँदासम्म अनुप्रयोगका कुनै अद्यावधिक वा पूरकहरू सहित तपाइँले Microsoft पसल, Windows पसल वा Xbox पसल (यी प्रत्येकलाई यी लाइसेन्स सर्तहरूमा "पसल" भनिन्छ) बाट डाउनलोड गर्नुभएका सफ्टवयेर अनुप्रयोगहरूमा लागू हुन्छन्, अनुप्रयोग छुट्टै सर्तहरूसँग आएको अवस्थामा ति सर्तहरू लागू हुन्छन्।

एप्लिकेसन डाउनलोड वा प्रयोग गर्दा, वा यीमध्ये कुनैपनि कुरा गर्ने प्रयास गर्दा, तपाइँ यी सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँले तिनीहरू स्वीकार गर्नुभएन भने, तपाइँसँग एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने वा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदैन र त्यसो गर्नुपनि हुँदैन।

अनुप्रयोग प्रकाशक भनेको पसलमा पहिचान गरिए अनुसार तपाइँलाई अनुप्रयोगको लाइसेन्स प्रदान गर्ने संस्था हो।

यदि तपाइँले यी इजाजतपत्र सर्तहरू पालना गर्नुभयो भने, तपाइँसँग निम्न अधिकारहरू हुन्छन्।

 • 1. स्थापना र प्रयोग गर्ने अधिकारहरू; म्याद समाप्ति। तपाइँले Microsoft को उपयोग नियमहरूमा व्याख्या गरे अनुसार अनुप्रयोगलाई Windows यन्त्र वा Xbox कन्सोलहरूमा स्थापना र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Microsoft ले कुनै पनि समय Microsoft का उपयोग नियमहरू लाई परिमार्जन गर्ने अधिकार आरक्षण गर्दछ।
 • 2. इन्टरनेटमा-आधारित सेवाहरू।
  • a. इन्टरनेटमा-आधारित वा वायरलेस सेवाहरूका लागि सहमति। यदि एप्लिकेसन इन्टरनेट मार्फत, वा वायरलेस सञ्जाल मार्फत कम्प्युटरमा जडान हुन्छ भने, एप्लिकेसन प्रयोग गर्नाले इन्टरनेटमा-आधारित वा वायरलेस सेवाहरूका लागि मानक यन्त्र जानकारी (तपाइँको यन्त्र, प्रणाली र एप्लिकेसन सफ्टवेयर र बाह्य यन्त्रहरूको बारेमा प्राविधिक जानकारी सहित तर यतिमा मात्र सीमित छैन) को प्रसारण गर्ने तपाइँको सहमतिको रूपमा कार्य गर्दछ। यदि एप्लिकेसन प्रयोग गरेर पहुँच गरिने सेवाहरूको तपाइँको प्रयोगसँग सम्बन्धित अन्य सर्तहरू प्रस्तुत हुन्छन् भने, ती सर्तहरू पनि लागू हुन्छन्।
  • b. इन्टरनेटमा-आधारित सेवाहरूको दुरूपयोग। तपाइँ यसलाई हानि पुर्‍याउने वा अरू कसैको यसको वा वायरलेस सञ्जालको प्रयोगलाई बिगार्ने किसिमको कुनैपनि तरिकाले इन्टरनेटमा-आधारित सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुहन्न। तपाइँले कुनै पनि तरीकाले कुनैपनि सेवा, लगत, खाता वा सञ्जालमा अनधिकृत पहुँच गर्ने प्रयास गर्न सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
 • 3. इजाजतपत्रको क्षेत्र। एप्लिकेसनलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको हुन्छ, बिक्री गरिएको होइन। यो सम्झौतापत्रले तपाइँलाई एप्लिकेसन प्रयोग गर्न केही अधिकारहरू मात्र दिन्छ। यदि Microsoft ले Microsoft सँगको तपाइँको सम्झौता अनुसार तपाइँका यन्त्रहरूमा एप्लिकेसनहरू प्रयोग गर्ने क्षमतालाई असक्षम गर्छ भने, कुनैपनि सम्बन्धित अधिकारहरू समाप्त हुनेछन्। अनुप्रयोगको उत्पादकले बाँकीका सबै अधिकारहरू आरक्षण गर्छ। यो सीमा भएता पनि लागूयोग्य कानूनले तपाइँलाई थप अधिकार नदिँदासम्म, तपाइँ एप्लिकेसनलाई यो सम्झौतामा स्पष्ट रूपले अनुमति दिइए अनुसार मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गरिरहँदा, तपाइँले एप्लिकेसनमा भएका कुनैपनि प्राविधिक सीमाहरूको पालना गर्नैपर्छ जसले तपाइँलाई निश्चित तरिकाले मात्र यसको प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ निम्न कुराहरू गर्न सक्नुहुन्न:
  • a. एप्लिकेसनमा भएका कुनैपनि प्राविधिक सीमाहरू वरिपरि रहेर काम गर्न।
  • b. यो सीमा भएता पनि, लागूयोग्य कानूनले स्पष्ट रूपले अनुमति दिएको बाहेक वा सोहदसम्म मात्र, एप्लिकेसनलाई रिभर्स इन्जिनियर गर्न, डिकम्पाइल गर्न, अलग गर्न।
  • c. यो सीमा भएता पनि, यो सम्झौतामा तोकिएको वा लागूयोग्य कानूनले अनुमति दिएको बाहेक एप्लिकेसनका थप प्रतिलिपिहरू बनाउन।
  • d. प्रकाशन गर्न वा अन्य प्रकारले प्रतिलिपि बनाउन अन्य मानिसहरूका लागि एप्लिकेसन उपलब्ध गराउन।
  • e. एप्लिकेसनलाई भाडा, ठेक्का, वा सापटी दिन।
  • f. अनुप्रयोग वा यो सम्झौतालाई तेस्रो पक्ष कहाँ स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
 • 4. लेख्यपत्रीकरण। यदि एप्लिकेसनसँगै लेख्यपत्रीकरण प्रदान गरियो भने, तपाइँले नीजि सन्दर्भ उदेश्यहरूका लागि लेख्यपत्रीकरणको प्रतिलिपि वा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
 • 5. प्रविधि तथा निर्यात प्रतिबन्धहरू। एप्लिकेसन संयुक्त राज्य अमेरिका वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि नियन्त्रण वा निर्यात कानून तथा नियमहरूको अधिनमा रहन सक्छ। तपाइँले सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात कानून र नियमहरू पालना गर्नैपर्छ जुन एप्लिकेसनद्वारा प्रयोग वा समर्थन गरिएको प्रविधिमा लागू हुन्छ। यी कानूनहरूले लक्ष्यहरू, अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू र अन्तिम प्रयोगमा गरिने प्रतिबन्धहरू समावेश गर्छन्। Microsoft ब्रान्डेड उत्पदानहरूको बारेमा जानकारीका लागि, Microsoft निर्यात वेबसाइटमा जानुहोस्।
 • 6. समर्थन सेवाहरू। के-कस्ता समर्थन सेवाहरू उपलब्ध छन् भनि थाहा पाउन एप्लिकेसन प्रकाशकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। Microsoft, तपाइँको हार्डवेयर निर्माता र तपाइँको वायरलेस वाहक (यीमध्ये कुनै एप्लिकेसन प्रकाशक नभएसम्म) एप्लिकेसनका लागि समर्थन सेवाहरू प्रदान गर्न जिम्मेवार छैनन्।
 • 7. सम्पूर्ण सम्झौता। यो सम्झौता, कुनै पनि लागू योग्य गोपनीयता नीति, अनुप्रयोगलाई साथ दिने कुनै पनि अतिरिक्त सर्तहरू, र परिपूरक र अद्यावधिकहरूको लागि सर्तहरू, यी सबै अनुप्रयोगको लागि तपाइँ र अनुप्रयोग प्रकाशक बीचको सम्पूर्ण इजाजतपत्र सम्झौता हो।
 • 8. लागूयोग्य कानून।
  • a. संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडा। यदि तपाइँले अनुप्रयोगलाई संयुक्त राज्य वा क्यानेडामा प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाइँ निवास गर्नुहुने (वा, यदि व्यवसाय भएमा, तपाइँको व्यवसायको प्रदान स्थान भएको ठाउँ) राज्य वा प्रान्तका कानुनहरूले यो सम्झौताको अन्तर्वार्तालाई अधिनियन्त्रण ग्छ र यसका उल्लङ्घनका दावीहरू र कानुन सिद्धान्धहरूको द्वन्द्वलाई ख्यालमा नराखी अन्य सबै दावीहरू (उपभोक्ता सुकर्षा, अन्यायी प्रतिस्पर्धा र टोर्ट दावीहरू) मा लागू हुन्छ।
  • b. संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडा भन्दा बाहिर। यदि तपाइँले कुनै अर्को देशबाट एप्लिकेसन प्राप्त गर्नुभएको छ भने, उक्त देशका कानूनहरू लागू हुनेछन्।
 • 9. कानूनी प्रभाव। यस सम्झौताले निश्चित कानूनी अधिकारहरूको व्याख्या गर्छ। तपाइँले आफ्नो राज्य वा देशको कानून अन्तर्गत रहेर अन्य अधिकारहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँको राज्य वा देशले यस्तो गर्न अनुमति दिँदैन भने यो सम्झौताले तपाइँको राज्य वा देशको कानूनमा भएका तपाइँका अधिकारहरू परिवर्तन गर्दैन।
 • 10. वारेन्टीको अस्वीकरण। एप्लिकेसनलाई "जस्ताको-त्यस्तै", "सम्पूर्ण त्रुटि सहित" र "उपलब्ध भए अनुसार" इजाजतपत्र प्रदान गरिएको हुन्छ। यसलाई प्रयोग गर्दा हुने सबै जोखिमहरू तपाइँले नै बेहोर्नुपर्छ। एप्लिकेसन प्रकाशकले आफ्नै तर्फबाट, Microsoft (यदि Microsoft एप्लिकेशन प्रकाशक होइन भने), जसको सञ्जाल मार्फत एप्लिकेसन प्रदान गरिन्छ ती वायरलेस वाहकहरू, तथा हाम्रा हरेक सम्मानित सम्बद्ध निकायहरू, बिक्रेताहरू, एजेन्टहरू र आपूर्तीकर्ताहरू ("समाविष्ट पक्षहरू") ले, कुनैपनि स्पष्ट वारेन्टीहरू, ग्यारेन्टीहरू, वा एप्लिकेसनका सम्बन्धमा कुनै सर्तहरू प्रदान गर्दैनन्। अनुप्रयोगको गुणस्तर, सुरक्षा, सुविधा, र कार्यसम्पादनका सम्पूर्ण जोखिमहरू तपाइँसँग छन्। यदि एप्लिकेसन खराब छ भन्ने प्रमाणित भयो भने, आवश्यक सबै सर्भिसिङ वा मर्मतको सम्पूर्ण खर्च तपाइँले नै बेहोर्नु पर्नेछ। तपाइँसँग तपाइँका स्थानीय कानूनहरू अन्तर्गत थप उपभोक्ता अधिकारहरू हुन सक्छन् जसलाई यस सम्झौताले परिवर्तन गर्न सक्दैन। तपाइँका स्थानीय कानुनहरूद्वारा अनुमति दिइएको विस्तारसम्म, निर्देशित उद्देश्य, सुरक्षा, सुविधा र गैर-उल्लङ्घनको लागि स्वस्थ, व्यापार-योग्यताहरू समावेश गर्दै, आवरण भएका पक्षहरूले कुनै पनि लागू गरिएका सुनिश्चितता वा सर्तहरू बहिष्कार गर्दछन्।
 • 11. समाधानका उपायहरू र क्षतिहरूमा भएका सीमाहरू तथा तिनीहरूको बहिष्कार। कानूनले प्रतिबन्ध नगरेको हदसम्म, यदि तपाइँसँग क्षतिहरूको लागि क्षतिपूर्ति पाउने कुनै आधार छ भने, तपाइँ केवल प्रत्यक्ष क्षतिहरूका लागि मात्र एप्लिकेसन प्रकाशकबाट तपाइँले एप्लिकेसनका लागि तिरेको रकम बराबर वा USD$1.00 पाउन सक्नुहुन्छ, चाहे जुन ठुलो होस्। तपाइँले एप्लिकेसन प्रकाशकबाट परिणामुखी, गुमेका फाइदा, विशिष्ट, अप्रत्यक्ष, वा आकस्मिक क्षति सहित कुनै अन्य क्षतिहरूको लागि क्षतिपूर्ति पाउन, त्यसमा अधिकार छूट दिन, वा खोज्न सक्नुहुनेछैन। यी सर्तहरूले नगरेपनि, यदि तपाइँको स्थानीय कानूनले वारेन्टी, ग्यारेन्टी वा अवस्था बारे आरोप लगाउँछ भने, यसको अवधि तपाइँले एप्लिकेसन डाउनलोड गरेदेखिको 90-दिन सम्ममा सीमित रहनेछ।

यी सीमाहरू निम्न कुराहरूमा लागू हुन्छ:

 • एप्लिकेसनसँग सम्बन्धित कुनैपनि कुराहरू वा एप्लिकेसनको माध्यमबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरू; र
 • करार, वारेन्टी, ग्यारेन्टी, वा प्रतिबन्ध उल्लङ्घनका दाबीहरू; कडा दायित्व, लापरवाही, वा अन्य नोक्सानी; व्यवस्था तथा नियमहरूको उल्लङ्घन; अन्यायपूर्ण संवर्धन; वा अन्य कुनैपनि सिद्धान्तमा; लागूयोग्य कानूनद्वारा अनुमति दिइएको सबै हदसम्म।

निम्न कुराहरू भएता पनि यो लागू हुन्छ:

 • यस समाधानको उपायले तपाइँलाई कुनैपनि नोक्सानीहरूको लागि पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ती दिएन; वा
 • एप्लिकेसन प्रकाशकले सम्भावित क्षतिहरूको बारेमा जानेका थिए वा जानेको हुनुपर्ने भएपनि।
पूर्ण पाठ
समाविष्ट सेवाहरूसमाविष्ट सेवाहरूserviceslist
सारांश

निम्न उत्पादनहरू, एप्लिकेसनहरू र सेवाहरू Microsoft सेवा सम्झौताद्वारा समाविष्ट छन्, तर तपाइँको बजारमा उपलब्ध नहुन सक्नेछन्।

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing उपकरणपट्टी
 • Bing एप्लिकेसनहरू
 • Bing कक्षा कोठामा
 • Bing खोज एप्लिकेसन
 • Bing डेस्कटप
 • Bing मानचित्रहरू
 • Bing विकीपेडिया ब्राउजर
 • Bing शब्दकोष
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft खाता
 • Microsoft चलचित्र र टिभी
 • Microsoft द्वारा प्रकाशित Windows गेम, अनुप्रयोग र वेबसाइटहरू
 • Microsoft परिवार
 • Microsoft वालपेपर
 • Microsoft स्वास्थ्य
 • Mixer
 • MSN अन्वेषक
 • MSN अर्थ
 • MSN खाना तथा पेयपदार्थ
 • MSN खेलकुद
 • MSN डायल अप
 • MSN प्रमियम
 • MSN मौसम
 • MSN यात्रा
 • MSN समाचार
 • MSN स्वास्थ्य तथा तन्दुरूस्ती
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 उपभोक्ता
 • Office 365 का लागि Microsoft समर्थन र रिकभरी सहायक
 • Office 365 गृह
 • Office 365 विश्वविद्यालय
 • Office 365 व्यक्तिगत
 • Office पसल
 • Office स्वे
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype व्यवस्थापक
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live मेल
 • Windows Live लेखक
 • Windows चलचित्र निर्माता
 • Windows पसल
 • Windows फोटो ग्यालरी
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios गेम, अनुप्रयोग र वेबसाइटहरू
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • अर्को लक स्क्रिन
 • कोर्टाना
 • नागरिक अर्को
 • पसल
 • पिक्चर्सक्वी लक स्क्रिन
 • मानचित्रहरू एप्लिकेसन
 • यन्त्र स्वास्थ्य एप्लिकेसन
 • वेबको लागि Office (भूतपूर्ण रूपमा Office Online)
 • स्मार्ट खोज
पूर्ण पाठ
मार्च 1, 20180