Microsoft in Nederland

Microsoft Nederland heeft de eigen CO2 uitstoot middels diverse maatregelen tussen 2007 en 2011 om 30% per werknemer kunnen verminderen.

« terug

Ecologische duurzaamheid bij Microsoft Nederland

Op deze pagina

Onze CO2-doelstelling, ons resultaat

In 2007 hebben wij ons ten doel gesteld om de directe CO2-uitstoot per medewerker in de uitvoering van onze werkzaamheden te verminderen met 30% tot 2012. Op dat moment was de totale CO2-uitstoot van Microsoft Nederland 7500t aan elektriciteit, gas, afval en reizen (rijden, vliegen).

We hebben verschillende maatregelen genomen voor CO2-reductie op drie gebieden: ons kantoorgebouw, Green-IT en Het Nieuwe Werken. Hierbij speelt de combinatie van installaties in het gebouw, het gedrag van onze medewerkers en ondersteuning door technologie een belangrijke rol.

Maatregelen in het kantoorgebouw

Energielabel A

Het kantoor van Microsoft in Schiphol heeft energielabel A. Dat vinden wij een mooie basis, maar daarnaast hebben we nog veel andere mogelijkheden gevonden om de ecologische duurzaamheid te optimaliseren.

Energy Management System

Een energiemanagementsysteem meet en stuurt met gebruik van slimme stekkers alle apparatuur in het gebouw aan. Zo zorgen we ervoor dat printers, beeldschermen, koffiezetapparaten, en andere elektrische apparatuur ’s nachts en in het weekend uitgeschakeld worden.
» CO2-reductie per jaar: circa 25t

Optimalisatie van licht, airconditioning en verwarming

We voeren continue efficiëntieslagen door, zoals het flexibel aan- en uitschakelen van verwarming en airconditioning en het optimaliseren van verlichting.
» CO2-reductie per jaar: circa 5t

Flexibel gebruik van het vloeroppervlak

Afvalscheiding en water uit de kraan

Afval is het kleinste gedeelte van onze ecologische voetafdruk, toch vinden wij het belangrijk om afval te scheiden in de kantine en op de werkvloeren. Water is overal beschikbaar uit de kraan. Doordat we gebruik maken van een zuiverings- en koelsysteem in plaats van flessen water verminderen we de CO2-uitstoot die het transport en de verpakking van water in flessen zou opleveren.

Duurzame kantine

Bij onze cateraar Hutten staat duurzaamheid hoog op de agenda. Alle ingrediënten die zij gebruiken zijn lokaal en duurzaam geproduceerd. De uitvoering van het werk in de keuken en kantine is zo energie-efficiënt mogelijk ingericht.

Green-IT maatregelen

Windows 7 power save

Alle laptops van onze medewerkers maken gebruik van de power save instelling in Windows 7. Het schermlicht dimt als er even niet wordt gewerkt en bij langere inactiviteit treedt de slaapstand in werking.
» CO2-reductie per jaar: circa 50t

Server consolidatie, reductie en virtualisatie

We hebben een scan uitgevoerd om de mogelijkheid tot optimalisatie van ons serverpark in kaart te brengen. Het resultaat is dat we de serverruimte hebben geconsolideerd en er 25 servers zijn uitgeschakeld die gedoneerd kunnen worden.
» CO2-reductie per jaar: circa 50t

Groene eisen aan hardware

Bij de aankoop van hardware zoals beeldschermen en laptops zijn eisen met betrekking tot energiebesparing bepalend. Voorbeelden zijn de criteria van EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) en Energy Star.

Recycling van e-waste

Microsoft Nederland is onderdeel van de Waste Electrical and Electronical Equipment (WEEE) afspraken met betrekking tot hergebruik. Wij laten alle e-waste (afval dat bestaat uit elektronische apparaten) via officiële partners in Nederland recyclen.

Het Nieuwe Werken: de belangrijkste bijdrage

Het Nieuwe Werken levert verruit de belangrijkste bijdrage aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. De grootste aandeelhouders van de vermindering zijn minder reizen, op flexibele tijden reizen - bijvoorbeeld buiten de file, schoner reizen en het digitaal maken van alle processen.

Minder en flexibeler rijden

Als gevolg van de vrije keuze in waar en wanneer onze medewerkers hun werk doen, zijn we tussen 2007 en 2011 in totaal 9% minder gaan rijden, ofwel 1,5 miljoen kilometer minder. We hebben dit bereikt ondanks dat ons personeelsbestand met 40% is gestegen en het wagenpark met 5% is gegroeid.

Meer dan de helft van de medewerkers van Microsoft Nederland werkt vaker dan twee keer per week vanuit huis of een andere locatie. Meer dan 70% rijdt buiten de spits om files te vermijden, wat tot een extra vermindering van de CO2-uitstoot leidt.

Bepalend voor het succes van het plaats- en tijdonafhankelijk werken is een cultuur waarin vanuit vertrouwen wordt gewerkt met de juiste balans van vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Schoner rijden

Tussen 2009 en 2011 hebben medewerkers van Microsoft Nederland 2.5 miljoen autokilometers met de trein afgelegd. De CO2-uitstoot van het wagenpark is met gemiddeld 20 gram per kilometer afgenomen. Voor alle nieuwe auto’s in het wagenpark is die afname minimaal 40 gram per kilometer.

Automatisering van processen

99% van alle processen binnen Microsoft Nederland vindt online plaats, van het aanvragen van vakantie tot het opstellen en uitbrengen van offertes. Dit heeft als gevolg dat er heel weinig papier gebruikt wordt. Gemiddeld print een medewerker van Microsoft Nederland een A4 per dag.

Gedrag

We passen een combinatie toe van het verstrekken van de juiste informatie, het bieden van incentives, spelelementen en gemak om iedereen te bereiken. Zo krijgen we iedereen mee, niet alleen de medewerkers die vanuit zichzelf al gemotiveerd zijn om duurzaam te werken.

Meerjarenafspraak ICT-branche

Microsoft Nederland is deelnemer van de meerjarenafspraak van de ICT-branche met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor 30% verbetering van de energie-efficiëntie tot 2020.

Referentie zomersluiting Microsoft Nederland

In de zomer van 2011 hebben we op basis van een lage bezettingsgraad als experiment twee verdiepingen gedurende twee maanden gesloten. Het resultaat van het experiment was op alle fronten positief, de maatregel is standaard in de werkwijze opgenomen.
» CO2-reductie per jaar: circa 25t

Welke maatregelen hebben we genomen om minder en flexibeler rijden mogelijk te maken?

Door o.a. het beschikbaar stellen aan alle medewerkers van de juiste hardware en sofware om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Iedereen is uitgerust met laptop, koptelefoon, microfoon, Microsoft Lync voor online chatten, bellen, video conferenties, het geven van presentaties en online samenwerken) is belangrijk.
In de zomer sluiten we niet gebruikte verdiepingingen

Welke maatregelen hebben we genomen om schoner schoner rijden mogelijk te maken?

Voor medewerkers met een auto van de zaak is een NS Business Card beschikbaar gesteld. Berijders van kleinere auto’s worden beloond en wij hebben duurzame automerken en elektrische auto’s opgenomen in de leaselijst. Elektrische oplaadpunten zijn voor medewerkers en gasten beschikbaar.