Microsoft in Nederland

We sponsoren ook evenementen, mits ze ons in staat stellen écht in contact te komen met onze doelgroepen. Raadpleeg de voorwaarden van Ons sponsorbeleid.

Sponsoring door Microsoft

Softwaredonaties

Wij willen iets betekenen voor alle non-profitorganisaties in Nederland, ook de organisaties die niet rechtstreeks met ICT te maken hebben. Microsoft werkt in zijn donatiebeleid samen met de organisatie TechSoup. TechSoup wordt aangeboden door Socialware VZW in samenwerking met de Stichting GeefGratis en TechSoup Global.

Via TechSoup kunnen Nederlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO's) een aanvraag doen voor donatie van onze software. Organisaties moeten hiervoor voldoen aan een aantal criteria die te vinden zijn op de website van TechSoup. Organisaties kunnen ook contact opnemen via telefoonnummer 0117-712130.
De non-profitorganisatie moet:

  • Een erkende stichting, vereniging of vermogensfonds zijn
  • Opgericht zijn met een notariële akte
Get Microsoft Silverlight

Sponsoring

We ondersteunen regelmatig activiteiten en evenementen met een financiële of inhoudelijke bijdrage. Het gaan dan voornamelijk om product-, service- of branchegerichte evenementen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De uitstraling en kwaliteit van het evenement past bij het merk Microsoft
  • Het evenement draagt bij aan onze businessprioriteiten
  • Microsoft geeft niet alleen een financiële, maar ook een inhoudelijke bijdrage aan het evenement
  • Het evenement biedt ons de gelegenheid tot zowel relatiemanagement als een inhoudelijke interactie met de doelgroep

In de regel sponsoren we geen:

  • Muziekevenementen
  • Sportevenementen
  • Kleine, locale evenementen

Indien u een sponsorverzoek heeft, stuur ons dan een e-mail. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Over Microsoft