Microsoft in Nederland

We werken nauw samen met zes belangrijke Nederlandse non-profit organisaties en helpen ze met softwaredonaties en vrijwilligers.

Onze sociale partners

We steunen vooral Nederlandse non-profitorganisaties die groepen met een achterstand onderwijzen in het gebruik van computers en het internet. In Nederland ondersteunen we momenteel zes belangrijke projecten:

  • Computerwijk. 1,6 miljoen Nederlanders kunnen niet met een computer werken. Computerwijk doet hier wat aan en probeert de kansen van minder bevoorrechte inwoners te vergroten door middel van computerlessen.
  • War Child. Verleent hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. We hebben een strategische samenwerking met War Child en helpen ze aan de slag te gaan met het Nieuwe Werken.
  • Digivaardig & Digibewust. Sinds januari 2009 zitten we in het programmaraad van Digivaardig & Digibewust. Hiermee willen we het aantal mensen dat niet of nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en het verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimuleren.
  • SeniorWeb. SeniorWeb brengt ICT onder de aandacht van senioren. Wij stellen de trainingsfaciliteiten beschikbaar en trainen de vrijwilligers van Seniorweb die overal in Nederland cursussen geven.
  • Stichting Laluz. Microsoft stimuleert samen met stichting Laluz haar werknemers om vrijwilligerswerk te doen en hun kennis en ervaring in te zetten om ide´┐Żle organisaties verder te helpen professionaliseren.
  • Ronald McDonald Kinderfonds. Wij ondersteunen het Ronald McDonald Kinderfonds met softwaredonatie. Daarnaast hebben Microsoft vrijwilligers het fonds geholpen met het optimaliseren van haar ICT.
Over Microsoft