• Het Nieuwe Werken

  Iedereen is er

  Maa 2013
 • Het Nieuwe Werken

  Over zorg en werk

  Apr 2012
 • Het Nieuwe Werken

  Diversiteit & inclusiviteit

  Jan 2011
 • Het Nieuwe Werken

  Ambtenaren

  Aug 2010
Raad van Anders

In de Raad van Anders bespreken steeds andere mensen van buiten onze organisatie op een onbevangen manier actuele vraagstukken. De Raad van Anders helpt ons met de ogen van anderen naar onszelf te kijken, onze blik te verruimen, en onverwachte oplossingen te bedenken.

 • Iedereen is er

  Nederland telt ongeveer 4 miljoen mensen met een beperking, variërend van een visuele, auditieve of lichamelijke handicap tot dyslexie en epilepsie. Dat is maar liefst 25 procent van de bevolking. Het potentieel van deze groep zal in de toekomst hard nodig zijn; door de krimpende arbeidsmarkt ontstaat er een andere vraag naar arbeidskrachten. Aansluitend wil de regering een quotum invoeren voor grote bedrijven: 5% van het totale personeel moet bestaan uit iemand met een arbeidsbeperking. Belangrijker; organisaties die diversiteit tot norm hebben verheven, zijn productiever en creatiever. Tijdens de vijfde Raad van Anders onderzoekt Microsoft met externe experts en ervaringsdeskundigen wat bedrijven kunnen veranderen om als werkgever toegankelijker te worden voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

  Lees meer over 'Iedereen is er' »
 • Over zorg en werk

  Microsoft Nederland wordt gezien als voorloper op het gebied van het nieuwe werken. Bevestigd door de erkenning Maatwerken van het Ministerie van OC&W en via de titel de Beste Werkgevers voor werkende Ouders van Lof Media. En toch. We zien een toenemende vraag naar mantelzorg. En we zien een toenemende vraag naar begeleiding van kinderen tijdens hun schoolcarrière. Daardoor reist er bij ons de vraag of wij als organisatie in staat zijn om nu en in de toekomst, mensen de ruimte te geven die zorg te combineren met werk. Voorbij de reguliere zorg van het gezin. Voor bijvoorbeeld een kind dat extra aandacht nodig heeft of voor een partner of familielid die voor lange of korte tijd mantelzorg nodig heeft.

  Lees meer »
 • Diversiteit & inclusiviteit

   Bekijk video »

  De mogelijkheid om flexibel te werken is één van de succesfactoren gebleken om vrouwen aan te trekken en behouden. Maar na bijna vijf jaar ervaring, blijkt flexibel werken ook een aantal nieuwe vragen op te roepen.

  Lees meer »

  Blog

  Soms lijkt een vraagstuk zo simpel. En de oplossing voor het oprapen. Zeker voor een organisatie die echt flexibel werkt. En toch... Hoe kan Microsoft beter de arbeidsparticipatie en doorstroom van vrouwen bevorderen?

  Lees meer »
 • Ambtenaren

   Bekijk video »

  Een brede groep ambtenaren afkomstig van ministeries, gemeentes, provincies en uitvoeringsinstanties, is in het voorjaar van 2009 aan de slag gegaan met vraagstukken rond het Nieuwe Werken.

  Lees meer »

  Blog

  Om de kenniseconomie in Nederland te stimuleren, moeten we als burgers, als bedrijven en overheid gezamenlijk verandering teweegbrengen en oude patronen doorbreken. Niet alleen door te praten, maar vooral ook door te doen! Geven, nemen en participeren.

  Lees meer »