Natuurmonumenten. Natuurbeheerder realiseert met virtualisatie kostenbesparing van veertig procent op infrastructuur

"Nieuwe virtuele machines opzetten gaat nu tien keer sneller dan met de fysieke servers"

Kenmerken

Bedrijf:
Natuurmonumenten
Bedrijfsgrootte:
251-1000 medewerkers
Partner:
Avanade
Branche:
Overig
Producten:
System Center
Windows Server (Hyper-V)
Thema's:
Beheer
Ecologische Duurzaamheid
Virtualisatie
Pdf van referentie downloaden »

Eisen

 • Reduceren van (beheer)kosten
 • Rationaliseren van energiekosten

Voordelen

 • Kosten infrastructuur verlaagd
 • Virtuele machines snel in werking
 • Voldaan aan milieudoelstellingen
 • IT-voordelen maximaal benut

Non-profit vereniging Natuurmonumenten wilde een kostenbesparing realiseren op de verouderende infrastructuur. Tegelijkertijd had de natuurbeheerder de ambitie om de infrastructuur te delen met ten minste acht zusterorganisaties – twee anderen werden daar later aan toegevoegd. Virtualisatie leek een logische en duurzame keuze. De vereniging gaf in eerste instantie de voorkeur aan virtualisatiesoftware van VMware, maar het HP/Microsoft Frontline Partnership bood een meer complete oplossing: Windows Server 2008 R2 Datacenter met Hyper-V als besturingssysteem en Microsoft System Center als managementtool. Microsoft Gold Partner Avanade nam de verantwoordelijkheid ten aanzien van projectmanagement, systeemintegratie en technische support voor zijn rekening. Het resultaat: 40% minder operationele kosten op de infrastructuur én een site voor disaster recovery. Er liggen nog meer besparingen om de hoek als meerdere zusterorganisaties zich erbij voegen.

Situatie
Natuurmonumenten is een non-profit vereniging voor natuurbescherming, met 730.000 leden. De vereniging beheert en beschermt, in samenwerking met lokale overheden, nutsbedrijven en bewoners, meer dan 100.000 hectare land, verdeeld over 345 verschillende gebieden. Het werkt ook samen met acht andere non-profit organisaties in Nederland, die allen een IT-infrastructuur delen om de kosten van hardware en software te verminderen. Samen zorgen zij voor maximale uptime en veiligheid voor circa 1.200 gebruikersaccounts.

Gerard ter Haar, Team Lead Systeem- en Netwerkbeheer bij Natuurmonumenten, zegt: "Onze IT-infrastructuur dateert uit 2004 en we hadden slechts één datacenter. Voor het beheer van onze infrastructuur  waren we grotendeels afhankelijk van handmatige systemen. We hadden behoefte aan een technologische update om de operationele kosten te verlagen, maar ook om risico’s te beperken, omdat we niet over een disaster recovery site beschikken die ons helpt te zorgen voor bedrijfscontinuïteit."

Als natuurbeschermer heeft Natuurmonumenten een zekere plicht om de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verbeteren, door te bezuinigen op het elektriciteitsgebruik. En Natuurmonumenten wilde ook het aantal zusterorganisaties waarmee het IT-diensten deelt, uitbreiden van acht naar tien.
Ter Haar zegt hierover: "Tien organisaties met een gemeenschappelijke infrastructuur en kostenbeheer  was duidelijk een beter voorstel, waardoor alle partners indirect de kosten verlagen. Ons uiteindelijke doel is het opnemen van nog meer partners om de schaalvoordelen verder te kunnen vergroten en de overheadkosten te verlagen. Virtualisatie, samen met een gemakkelijk te integreren management softwarepakket, leek een goede manier om deze doelstellingen te verwezenlijken."

Oplossing
In eerste instantie had Natuurmonumenten een voorkeur voor de virtualisatie technologie van VMware, maar dat bood geen oplossing voor de uitdaging ten aanzien van de verbetering van de bedrijfsvoering. De vereniging besloot toen dat een volledig geïntegreerd pakket nodig was, waarin ook beheerssoftware, technische ondersteuning voor het datacenter en een nieuwe disaster recovery site is opgenomen.

Begin van 2010 wendde Natuurmonumenten zich tot de HP / Microsoft Frontline Partnership met een offerteverzoek voor het ontwerpen en leveren van een oplossing. Ook Microsoft Gold Partner Avanade werd hierbij betrokken, voor systeemintegratie, projectmanagement en technische ondersteuning, zodat voor de vereniging de maximale waarde van de nieuwe infrastructuur gewaarborgd werd. HP leverde blade servers en hielp de natuurbeschermer met de fysieke installatie.

Natuurmonumenten -die al voornamelijk Microsoft en HP-technologieën gebruikte – deed een upgrade van het Windows Server 2003-besturingssysteem naar Windows Server 2008 R2 Datacenter met Hyper-V virtualisatietechnologie. Daarbij hoorde ook geavanceerde technologie voor het beheer van de twee datacenters, die 20 terabyte aan gegevens hanteert: Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Dennis Harders, Solution Architect Elastic Datacenter bij Avanade, leidde het projectmanagement en de software-integratie voor 165 virtuele machines. Hij zegt: "Hoewel we geen specifieke statistieken op de besparingen hebben, is de oplossing met System Center Virtual Machine Manager-technologie en HP-servers zeer flexibel. Nieuwe virtuele machines optuigen gaat nu tien keer sneller dan met de fysieke servers."

Voordelen
Natuurmonumenten beschikt over een zeer betrouwbare en eenvoudig te beheren infrastructuur, die opgeschaald kan worden om nieuwe partnerorganisaties tegemoet te komen – en zo kosten te verlagen. Het elektriciteitsverbruik is nu lager en de vereniging heeft voor het eerst een disaster recovery site om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De organisaties die de infrastructuur van Natuurmonumenten delen, zullen naar verwachting 40 procent minder betalen voor de dienst. In de toekomst kan het worden aangeboden als een cloud-gebaseerde dienst.

Deelnemende organisaties betalen 40 procent minder voor Infrastructuur
Met de vernieuwde infrastructuur heeft Natuurmonumenten een zeer schaalbaar platform waarmee het in staat is ondersteuning te bieden aan gelijkgestemde goede doelen-organisaties, die deel willen uitmaken van een ‘shared service’. De upgrade maakte het veel gemakkelijker en meer rendabel om het aantal partners heel snel te verhogen van acht naar tien. Het biedt ook een infrastructuur voor nieuwe diensten zoals Microsoft SharePoint (samenwerking) en Microsoft Lync (unified communications), die de natuurbeschermer wil testen in de nabije toekomst.

Ter Haar zegt: "Dit jaar zullen onze partnerorganisaties dankzij Hyper-V dezelfde functionaliteit en een disaster recovery site zonder extra kosten hebben, en bovendien betalen ze 40 procent minder voor hun IT. Ze zullen verder een verbeterd en meer veerkrachtig netwerk hebben – ook onderdeel van de upgrade. "

Vernieuwde architectuur vermindert complexiteit van bedrijfsvoering
Het werk van Avanade – HP-hardware en software-integratie – heeft gezorgd voor een significante vermindering van het voorheen zeer complexe operationele management: de voorziening van virtuele machines is tien keer sneller en makkelijker dan voorheen. "De producten van de Microsoft System Center suite hebben gezorgd voor vereenvoudiging van onze activiteiten en mijn IT-team heeft meer tijd om te werken aan taken van een hogere waarde", zegt ter Haar.

Groene IT helpt bij verwezenlijken duurzaamheidsdoelen
De virtualisatie-oplossing van Microsoft ondersteunt Natuurmonumenten en haar partners in hun inzet voor een duurzaam milieu. Ter Haar: "Het is moeilijk om in dit stadium de besparingen te meten in termen van het elektriciteitsverbruik van airconditioning en de vermindering van de CO2 -uitstoot. Maar, met een efficiënter en productiever datacenter, hebben we zeker een ommekeer in de trend van jaar in jaar uit groeiende kosten bewerkstelligd."

Avanade ondersteunt Natuurmonumenten met objectief advies
Avanade werkte nauw samen met Microsoft en HP om ervoor te zorgen dat Natuurmonumenten met een zeer veerkrachtige oplossing uit het implementatieproces kwam. Ter Haar: "Avanade was de ideale IT-partner met veel technische vaardigheden. De mensen zijn bekend met Microsoft-technologie en dat hielp ons om de juiste oplossing te kiezen en maken het grootste deel van onze IT-middelen. "

Vereniging krijgt platform voor cloudgebaseerde diensten
De volgende stap voor Natuurmonumenten is om de shared service via een private cloud  aan te bieden. "We willen verder uitbreiden met meer organisaties die kosten willen delen, en we willen nieuwe functies en functionaliteit inbouwen. In de tussentijd is het business as usual. "

Gerelateerde referenties

 • Gemeente 's-Hertogenbosch Gemeente ’s-Hertogenbosch wijzigt koers ‘van Novell naar Microsoft’
  Lees verder »

 • Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden kiest voor ISSUE en Microsoft Hyper-V
  Lees verder »

 • Achmea Interpolis Achmea kiest voor Microsoft platform om gebruikers, ontwikkelaars en beheerders effectiever en efficiënter samen te laten werken
  Lees verder »