Sint Lucas Andreas Ziekenhuis . Sint Lucas Andreas Ziekenhuis halveert haar SQL Server park en maakt applicaties sneller na ‘health check’ van Microsoft Premier Support

Eisen

 • Beter functioneren van IT-omgeving met minder support
 • Voldoen aan hoge verantwoordelijkheid in medische omgeving

Voordelen

 • Optimale benutting van de IT-investeringen
 • Leereffect voor eigen IT-medewerkers 
 • Betere prestaties
 • Tijdbesparing

"Amper tien jaar geleden hadden we een paar honderd pc’s, nu hebben we 1.700 werkplekken. Het beheer en het inrichten van servers en werkplekken is dan ook een belangrijk thema."

Gabel vergelijkt het ziekenhuis met een winkelcentrum: "Heel veel winkels die allemaal hun eigen ICT-oplossingen hebben. De vraag is dan: 'hoe beheer je die allemaal?' Het antwoord op die vraag wordt nog gecompliceerder als je weet dat veel medische apparatuur tegenwoordig gekoppeld is aan pc’s. Daarmee zijn de pc's onderdeel van de behandelingen, wat een grotere verantwoordelijkheid bij ICT beheer neerlegt."

OPLOSSING

Onno Gabel, hoofd ICT beheer van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (kortweg SLAZ): Ten aanzien van ICT is er volgens Gabel dikwijls een groot spanningsveld tussen dat wat het beste is voor de organisatie en wat ICT leveranciers commercieel aanbieden: "Het is zaak om hun beloften tegen het licht te houden, zodat je de juiste strategische keuzes maakt. Zo hebben we er vier jaar geleden voor gekozen om Microsoft Premier Support actief mee te laten kijken naar onze ICT."
Simpel gezegd steekt de Field Engineer van Premier Support een thermometer in de IT-omgeving, om potentiële knelpunten en problemen op te sporen en de kans op verstoringen te minimaliseren. Het uiteindelijke doel is een stabiele en betrouwbare IT infrastructuur met een hogere productiviteit en optimale Total Cost of Ownership.

De bedoeling is dat het aantal ondersteuningsuren op termijn afneemt. Onno Gabel: “We zijn op de goede weg. Vorig jaar was het totaal aantal uren al 60% lager ten opzichte van het jaar daarvoor.
Met Microsoft Premier Support weten we de maximale waarde te halen uit bestaande investeringen in Microsoft technologie. Laat ik een voorbeeld geven: Windows XP is al geruime tijd het besturingssysteem voor al onze pc’s en laptops. De ‘thermometer’ gaf aan dat deze client architectuur niet geheel op orde was. Drie jaar geleden hebben we de pc’s toen opnieuw uitgerold volgens het quality assurancy control principe. Microsoft kijkt dan over de schouder van de Microsoft partner mee om ervoor te zorgen dat de juiste keuzes gemaakt worden. Twee weten immers meer dan één en Microsoft is nu eenmaal de producent, dus die weet het het beste,” aldus Onno Gabel.

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis laat elk jaar drie à vier health checks uitvoeren. Zo zijn recent de SQL Servers onder de loep genomen. Onno Gabel: “Daaruit bleek dat we onnodig veel SQL Servers in bedrijf hadden. Ook werd te veel performance van de servers gevraagd, waardoor applicaties te traag werkten. Zulke zaken komen aan het licht tijdens de health checks die de Microsoft Premier Field Engineer uitvoert. Met de juiste kennis en de nodige ervaring uit het veld weet hij de hele omgeving te toetsen aan de best practices.

Onno Gabel geeft nog een voorbeeld: “Ons veelgebruikte roosterpakket Harmony (urenplanning voor medisch personeel en medewerkers) draait onder Microsoft Application Virtualization en startte op in circa 25 seconden. De health check toonde aan dat dit sneller kon, door de applicatie als het ware kleiner en slimmer te maken. Nu duurt het opstarten van Harmony nog maar 5 seconden! Als je bedenkt dat al onze medewerkers die applicatie vrij intensief gebruiken, winnen we daarmee per week tientallen uren."

Onno Gabel: "Door het inzetten van Microsoft Premier Support hebben we beheerachterstanden versneld weggewerkt. We kunnen voor het eerst in de geschiedenis vooruit kijken."

Gerelateerde referenties

 • ApplicationNet Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing
  Lees verder »

 • KPN Zakelijke Markt reduceert aantal IT-incidenten met 600% na health checks met Premier Support
  Lees verder »

 • BizTalk Server 2009 verlaagt werkdruk op de KPN-servers met 70%
  Lees verder »